shiny_brain_Ob vsesplošni zasičenosti z informacijami se danes ne zavedamo, kako malo modrosti in pomembnega življenjskega znanja imamo. Manjka nam spekter znanj, ki nas opredeljuje kot zavestna, duhovna bitja. S tem znanjem, s katerimi se dotikamo svoje božanske narave, se odpremo novim razsežnostim, kar bistveno oplemeniti podobo nas samih. Da so sedanje predstave o nas neustrezne, opažamo v zunanjem, kriz polnem svetu - ta je odslikava naše notranjosti, a tega se malokdo zaveda. Prišel je čas, da se prebudimo iz nevednega sna in otopelosti.

Bolnega duha naše civilizacije staro znanje ne more rešiti; v okviru obstoječega znanja ni možno najti nič novega. Problemov se moramo lotiti na originalen način, na novih ravneh. Um nas je zapeljal v labirint, iz katerega ne najde izhoda. Vsak od nas čuti nekakšen notranji nemir in se vsaj nejasno zaveda, da je treba nekaj storiti. A kaj? Obrniti se v svojo notranjost, napraviti kakovosten premik v zavedanju sebe! K raziskovanju notranjosti in introspekciji nas med drugim sili tudi narava z vse hujšimi preizkušnjami, ki nas opominjajo na zelo relativen pomen materialnega bogastva ter bistveno vrednost notranjega miru in miselne urejenosti.

V besedilih te sekcijie se bomo poglabljali v skrivnosti in labirinte zavesti. Spoznavanje zavesti je korak, ki omogoči drastičen osebnostni in duhovni napredek.

V materialistično "deformiranemu" človeku bo marsikatera trditev naletela na odpor, a vredno je vztrajati. Stare koncepte je treba počistiti, da napravimo prostor novemu.

Besedila izbirate iz levega stranskega menija.

Pomembno!

Preden se lotite branja besedil, ki obravnavajo pretežno nepoznano področje zavesti, še predlog: pri branju teh informacij ne dopustite umu, da se neprestano vmešava s sodbami, primerjanjem, zanikanjem in zavračanjem prebranega. Ne dovolite, da staro znanje v kali zatre vse, kar je drugačno in novo, zato ga začasno spravite pod ključ. Vaš um se bo krčevito upiral sprejeti nekaj, kar je v nasprotju s tistim, kar veste. Če ne boste storili predlaganega, bo morda upor preprečil celoten podvig. Zelo pomembno je, da poskusite nove ideje sprejeti brez presojanja in dojamete njihovo sporočilo. Ali je pravilno ali ne, se bo samo po sebi pokazalo kasneje. Tako boste lahko razrahljali toge mase uma, ki se upirajo prevetritvi; tako boste lahko prezračili zatohle sobane, v katerih tičijo zastarane informacije brez življenja.