Podzavest, nadzavest in slepila

Na tem mestu velja omeniti še fenomen, ki se ga pogosto omenja - podzavest. Doslej smo spoznali različna subtilna telesa, na katerih se manifestira raznovrstno delovanje človeka. Iz polja vsakega od teh teles se ustrezni energijski impulzi prenašajo v zavestno polje oz. razum, ki se jih na ustrezen način zavemo ali pa tudi ne. Podzavest lahko razdelimo v priklicno (v določenih okoliščinah se teh dejavnosti lahko zavemo) in nepriklicno (s temi dejavnostmi ne moremo vzpostaviti stika).

Obstaja pa tudi nadzavest; gre za procese, ki se jih ne zavedamo, a ti ne pripadajo telesom osebnosti, temveč duši. Nadzavest lahko prikličemo v zavest le s pravilno meditacijo ali molitvijo.

Kot smo omenjali v prvem besedilu iz tega sklopa, je Stvarnikov namen prepoznati samega sebe v številnih življenjskih formah (gre za proces t.i. "odkupovanja materije"). Toda, kako naj bi Edini in tisti, ki je vse, kar je, samega sebe prepoznal? To je seveda možno ob dveh pogojih: prvič - samega sebe mora razdeliti na več ločenih entitet (individualne duše), in drugič - vsaka od teh entitet se ne sme zavedati, kdo je, saj v nasprotnem prepoznava ne bi bila možna. Omenjena pogoja sta izpolnjena s tem, da je duša dobila koprene, ki zastirajo spoznanje. Te koprene imajo kopico posledic: duši zameglijo vedenje, da je v svojem bistvu duhovna volja, omogočijo nastanek osebnega (lažnega) jaza in preprečijo, da bi človek nepopačeno zaznaval čiste misli (z ravni abstraktnega uma) in čiste ideje (z ravni intuicije). Slednje ima za posledico, da se človek navezuje na svoje misli in predstave ter na svoja astralna slepila. Slepila pogostokrat doživljamo kot svoje poglavitne vrline (npr. moč svojega ega).

Slepila so nekakšne deformacije aure astralnega telesa, kot posledica človekovega napačnega načina iskanja identitete ter vlaganja njegove energije v napačno smer - iskanja predmetov, ki naj bi potešili hrepenenje duševnosti po trajni sreči. Vzrok za nastanek slepil je nepoznavanje svoje duhovne narave ter nepotešena, razburkana duševnost. Slepila človeka zasužnjujejo, ker ga priklepajo na minljivi svet. Izkrivljajo resničnost in ga zapirajo v njegov osebni jaz. Vsako močno čustvo, ki trajneje obarva astralno auro, je slepilo. A to ne pomeni, da je vsako čustvo slepilo.

Eno od največjih slepil (koprene fizične materialnosti) je, da je edina resničnost sveta materialno življenje, ki ga živi na fizični ravni, človek pa - fizično telo. Tako zanikuje obstoj duha in si zastira svojo pravo, izvorno naravo.

Slepila so svetovni problem, saj so vzrok za težave, ki danes pestijo človeštvo. Eno največjih slepil je slepilo strahu, ki ljudi drži v nenehnem krču medsebojnega nezaupanja in jih peha v vojne. Nič manj razdiralno ni slepilo materialnosti, pri katerem gre za prepričanje, da so edina vrednota materialne dobrine. Zaradi njih ljudje izkoriščajo drug drugega, nespametno ravnajo z naravo, zaradi same želje po imetju pa niso nikoli zadovoljni. To slepilo povzroča potrošniško mrzlico, ekonomska nesorazmerja v svetu in nas približuje ekološki katastrofi.

S svojim duhovnim razvojem človek slepila postopoma, drugega za drugim, odstranjuje in presega ter odkriva vse večji del samega sebe. To je proces osvobajanja iz teme nevednosti, zlivanja s čedalje mogočnejšo lučjo. V nas se z razvojem vse bolj oglaša želja po zlitju z notranjim učiteljem (dušo), po osvoboditvi iz iluzornega sveta materije, po spoznanju Resnice, po nesebičnem delu za Načrt evolucije. Te želje se sčasoma spremenijo v nenehno močno težnjo - aspiracijo. Aspiracija je tisti ogenj v človeku, ki sublimira nižje želje in čustva v višje. Skozi aspiracijo se duševnost čisti in plemeniti in tako postopno prečiščuje materijo astralnega telesa, dokler ne postane odličen prevodnik impulzov Stvarnika. Tako človek postane božanski alkimist: preoblikuje svinec posvetnih želja, občutkov in čustev v najčistejše zlato nesebične duhovne ljubezni.

V tem besedilu smo se naslonili na učbenik Centra za duhovno kulturo: Ezoterika mikrokozmosa (/79/)

Se nadaljuje: Zdravljenje - Pravi obraz bolezni (4) ... (5)

Vabljeni tudi k branju besedil:

Bolezen v novi luči

Medicina prihodnosti

Pravi obraz bolezni (1) .. (5)

Več besedil z obravnavano tematiko najdete v sekciji Odštekani pogovori/Zdravje

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih