Človekova narava in duh

V interesu po duhovnosti ni mogoče mimo dejstev duševnega sveta. Tu vladajo tri dejavnosti: mišljenje, čutenje in hotenje. (Volja in hotenje pomenita isto.) Mišljenje obsega tri stopnje: spominjanje, predstavljanje in razumevanje; tudi v čutenju razlikujemo tri stopnje: zaznavanje, vtis in občutke; prav tako obsega tudi hotenje tri stopnjujoče se dejavnosti: cilj, teženje in dejanje. Najbližje nam je čutenje, ker so fizični čuti v telesni organizaciji. Na to, kar zaznavamo s čuti, se odzovemo tako, da nam je to ali prijazno ali odbijajoče, simpatično ali antipatično. To ni več vezano neposredno na čutila, ampak na našo osebo, na naš značaj, naše navade, potrebe, želje. Temu preprosto rečemo naša narava. Zato čutimo, kot nam veleva narava. Velikokrat se sklicujemo na svojo naravo, kot da bi ta bila merilo našega ravnanja. Življenjska praksa kaže drugače. Svoje ravnanje določamo po premisleku. Upoštevamo svoje okolje in druge ljudi ter vse, kar nam je vredno ali nevredno. To dosežemo z mišljenjem. Toda mišljenja ne doživljamo tako kot čutila v telesni organizaciji. Mislimo lahko povsem neodvisno od tega, kar čutimo, in to je celo nujno, sicer bi naše ravnanje določalo refleksno odzivanje na naše občutke in se ne bi mogli orientirati v svetu. Mišljenja se tudi zavemo šele potem, ko miselni tok ustavimo in ga po spominu obnovimo v svoji zavesti. Pred tem smo samo zatopljeni v svoje misli, kakšne in katere so te misli, to pa spoznamo, ko se naknadno ozremo nanje. Človek pravzaprav ves čas bolj ali manj intenzivno misli in sicer zato, ker je človek in je za človeka temeljna značilnost, da lahko misli. Druga živa bitja ne mislijo. Samo temu, da lahko človek misli, se lahko zahvalimo, da smo ljudje. Vendar lahko to spoznamo, če to hočemo, kajti šele ko pomislimo na to, kaj mislimo, se tega zavemo, pomisliti pa moramo hoteti.

Tako pridemo v stik s hotenjem, z voljo. Opazimo, da je volja dana, da obstaja, toda nastopi in se usmeri v neki cilj takrat, ko jo prebudimo. Sicer je volja enostavno volja po življenju, ki je instinktivna in nezavedna, ki pa je v nas že od rojstva in je bila v nas že prej, pred rojstvom, pravzaprav že pred spočetjem v duhovnem svetu, kjer se je zganila z voljo po življenju v zemeljskem svetu. To je duhovna volja, ki jo v času življenja na Zemlji prebujamo v zavest in spreminjamo v lastno voljo.

Z mišljenjem in hotenjem upravljamo svojo naravo. Človek ni samo naravno bitje, temveč tudi duhovno. Zato človekova narava ni edino merilo njegovega ravnanja, temveč odloča o tem od čutenja neodvisno mišljenje, ki ga človek lahko doseže, če to hoče. Prebujanje hotenja je prebujanje duha v človeku, ker izhaja volja iz duhovnega sveta. Je Božja volja, ki hoče da obstajamo in ki sploh hoče, da svet obstaja in da ima svoj smisel. Smisel?

To je filozofsko vprašanje. To ne pomeni, da je takšno vprašanje prazno razmišljanje brez odnosa do stvarnosti. To vprašanje je resnično, če se z njim obrnemo k temeljnim pojavom v svetu. Vse obstajanje teži k temu, da mineva in izginja. Vse, kar mineva in izginja, pa teži k temu, da se poraja znova v isti ali novi obliki. Izginjanje, izničevanje, je smrt. Smrti kljubuje obstajanje z nenehno preroditvijo. Na Zemlji je ta nenehno trajajoča preroditev očiten in stalen pojav, ki pa je tudi stalno ogrožen. Lahko rečemo, da je Zemlja seme nenehno trajajoče kozmične preroditve. Nenehnega vstajenja iz nič, iz smrti. Človek kot plod zemeljskega razvoja postaja vedno bolj odgovoren za to, ker je postal sposoben s svojo voljo posegati v vse pojave na Zemlji. Ali je tudi sposoben to doumeti? To ni prazna filozofija, temveč zelo preprosta ugotovitev, ki izhaja iz sveta samega. Izvlekli smo jo iz resničnosti same.

Duhovnost ni samo čutenje duhovnosti in duhovno doživljanje, temveč tudi jasno in točno opazovanje pojavov sveta ter mišljenjsko sklepanje o njihovem bistvu, vzroku in smislu. Nujno je povzpeti se na raven duhovne znanosti, za katero je značilna aktivnost jasnosti opazovanja in spoznavanja z mišljenjem. Do te aktivnosti se je mogoče prebiti z voljo, ki je ljubezen do spoznavanja resničnosti.

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih