Priporočila za pravne subjekte – podjetnike v primeru obiska inšpektorjev:

 1. priporočamo, da vsak postopek v celoti snemate. Jasno povejte, da postopek snemate zaradi zaščite postopka, vaše lastne in vseh udeleženih, in morebitnih postopkov v nadaljevanju.
  2. priporočljivo je postavljanje čim več vprašanj o vsem, predvsem pa, kje imajo zakonsko podlago za vse, kar izvajajo (preverjanje PCT, inšp. nadzor …)

Primer za gostince, kaj vprašati inšpektorja ob obisku:

 1. Naj razložijo, kakšno je pravilno in zakonito ugotavljanje ter izvajanje preverjanja ter nadzora pogoja PCT?
 2. Potem zaprositi, če to pokažejo/prikažejo v praksi – zelo natančno opišejo način, kako to v praksi izvajati? Kaj in kako narediti ko pride gost v lokal?
 3. Kaj povedati gostu, ko te vpraša, kje imamo zakonsko podlago za izvajanje ugotavljanja in preverjanja ter nadzora PCT pogojev?
 4. Kateri odloki so trenutno v veljavi in neposredno povezani (zakonska podlaga) za ugotavljanje in preverjanje ter nadzor pogoja PCT v gostinskih lokalih?
 5. Kaj narediti, če gost noče pokazat oz. se izjasniti glede PCT pogoja? Ga lahko odslovim, mu ne postrežem pijače, mora poklicati policijo?
 6. Kje imam zakonsko podlago (kateri odlok, kateri člen), da lahko gostu zavrnem vstop v lokal oz. postrežbo pijače?
 7. Kje imam zakonsko podlago (kateri odlok, kateri člen) da lahko gosta sprašujem za PCT pogoj?
 8. Ali lahko vsakega gosta, ki pride v lokal, vprašam za pogoj PCT oz. ali ga moram vprašati obvezno?
 9. Ali vam lahko razloži, kaj v praksi pomeni drugi odstavek 2. člena Odloka o načinu ugotavljanja PCT pogojev z 4. 8. 2021? Ali je ta odlok veljaven?
 10. Katero področje izvajanj nalog lahko opravi oz. je v njegovi pristojnosti in jih bo opravil v inšpekcijskem nadzoru? Kje ima zakonsko podlago, da lahko opravi inšpekcijski nadzor lokala?
 11. Ali se morda zaveda, da je zakonska podlaga sprejema vseh odlokov v povezavi PCT pogojev nezakonita in v neskladju z Zakonom o nalezljivih boleznih in Ustavo R. Slovenije in da vse, kar izvaja, je nezakonito ter da lahko obstajajo sumi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja?
 12. Ali so seznanjeni z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je 17. 8. 2021 na Ustavno sodišče podala Informacijska pooblaščenka, ki v tej zahtevi govori, da so vsi odloki v povezavi s PCT v neskladju z Ustavo R. Slovenije?
 13. V kolikor odreja in izvaja pritisk za nošenje mask, je treba opozoriti in vprašati, ali je seznanjen s sodbami Vrhovnega sodišča R. Slovenije, Višjega sodišča v Kopru, Višjega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Kočevju, da ne-nošenje mask ni prekršek in v kolikor bi v tej zvezi podali kakšen ukrep, pa naj si bo (opozorilo, plačilni nalog, odločba ….), da lahko obstaja sum kaznivega dejanja Zloraba uradnega položaja?