Skupnost na območju Kranja in okolice:

Seznam področij delovanja

  • preskrba s hrano (1.1 vrtnarstvo, 1.2 kmetijstvo 1.3 permakultura, 1.4 biodinamika 1.5 sadjarstvo, 1.6 vinogradništvo)
  • preskrba z dobrinami (energenti, tehnična sredstva, obleka…)
  • informacijska podpora (3.1 spletne strani, 3.2 rač. oprema, 3.3 prog. oprema, 3.4 inf. Infrastruktura…)
  • komunikacijska podpora (CB postaje, radijske, TV postaje…)
  • varnost in zaščita
  • tehnična podpora (strojna, zidarska, lesna, obrtniška dela…)
  • medicinska, zdravstvena podpora (altern. med., zdravilstvo, psihološka pomoč…)
  • šolstvo in varstvo otrok
  • pravna podpora skupnosti (pravne podlage, ustavne spremembe, UCC

10.0 izbraževalna podpora: organiz. predavanj, delavnic, usposabljanja…

11.0 duhovna podpora: širjenje obzorij, duhovna znanost…
12.0 Ostalo (navedite)

 

Za vključitev v članstvo nam v e-sporočilu pošljite naslednje podatke:

1. Ime:
2. Priimek:
3. Letnica rojstva:
4. Naslov bivališča (poštna številka, kraj):
5. Telefon:
6. e-naslov:
7. Izobrazba, poklic, delodajalec:
8. Želeno področje delovanja (glej gornji seznam področij delovanja)
9. Rezervno področje delovanja (glej gornji seznam področij delovanja)
10. Kaj lahko ponudim skupnosti
(prostore, sredstva, oprema, usluge,…):

Kontaktni naslov je pivkbojan50@gmail.com

(Osebni podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam ali pravnim subjektom)