Živimo v zelo kaotičnih časih. To občutimo vsi. Treba se je povezovati, da bomo kos še večjim problemom, ki se napovedujejo. Skupnost povezanih, usposobljenih članov bo bistveno lažje premagovala izzive, ki so pred vrati.

Gre za to, da zavarujemo in ohranimo najdragocenejše, kar imamo – svobodo.

V teh stresnih časih potrebujemo umiritev, osvoboditev od strahu, ozaveščenje naših potencialov, najti moramo smisel in poslanstvo v življenju.

Hočemo graditi nov, boljši, plemenitejši, srečnejši svet. To, kar želimo ustvariti, je zametek nečesa velikega, nove družbe za človeka tretjega tisočletja.

V Sloveniji nastaja že veliko skupin, ki delujejo na usposabljanju in pripravi na to, kar prihaja.

V načelu se usmerjajo se na štiri področja:

  1. Preživetje, samooskrbnost
  2. Aktivnosti za preprečevanje škodljivih pojavov
  3. Snovanje nove družbe
  4. Osebnostni in duhovni napredek

Lahko se vključite v eno od skupin, ki se formira v skladu z zgornjimi usmeritvami.

Skupnost Kranj – izhodišča, vizija, vrednote, etični kodeks