V svoji knjigi Individualna duhovna bitja in njihovo delovanje v človekovi duši je Rudolf Steiner zapisal:

… “Kot drugo je nekaj, kar bo v prihodnosti igralo veliko vlogo: Spoznati skrivnosti, kako se polastiti sredstev, s katerimi bi vse, kar je povezano z bolezenskimi procesi in tudi s procesom razplojevanja oz. razmnoževanja, upravljali v določeno smer. Tu gre zlasti za takšne stvari, kot sem vam jih že nakazal glede nekaterih prijateljev. Materialistična doba si iz določenih krogov prizadeva ves spiritualni razvoj človeštva omrtviti in onemogočiti; privesti ljudi do tega, da skozi svoj značaj in temperament odklanjajo in zavračajo vsako spiritualnost in jo imajo za norčijo.

Takšen tok (pri posameznikih je danes že opazen) se bo vse bolj poglabljal. Okrepile se bodo težnje s skupnim prepričanjem, da je spiritualno, duhovno, norčija in nesmisel! To se bo skušalo doseči s tem, da bodo za to izumili cepivo, da se bo, tako kot se je prešlo na cepivo za zaščito pred boleznimi, prešlo na določeno cepivo, ki bo tako vplivalo na človeško telo, da duša ne bo občutila nobene naklonjenosti do spiritualnosti. Ljudje bodo cepljeni proti zasnovi za naklonjenost duhovnim idejam. Določeni krogi si bodo za to vsaj prizadevali. Poskušali bodo uzakoniti cepiva, s katerimi ljudje že v otroštvu izgubijo željo oz. stremljenje po duhovnem življenju. Vendar je to le ena od stvari, ki so v zvezi z intimnejšim vedenjem, ki mora nastopiti v tej peti poatlantski dobi glede povezanosti naravnih procesov, naravnih sredstev s človeškim organizmom. V primernem času se bo to zgodilo. Šlo bo le za to, ali ima lahko prej srečo takšno prizadevanje, kot so tisti duhovni prezgodnji porodi, da je duhovno spoznanje položeno v roke posameznih ljudi, ki s tem služijo svojim egoističnim nameram, ali če se spoznanje o teh stvareh, ki mora služiti blaginji in zveličanju človeštva, pravilno spusti k človeštvu, ko za to dozori primeren čas.

Ta organizacija, ki je bila pripravljena za takšne duhovne prezgodnje porode, ki je delovala s pomočjo morilskega reda Thugs, ni bila diletantska; delovala je zelo sistematično, čeprav je bil način njihovega delovanja za nekoga, ki je glede človeštva mislil dobro, grozen; delovali so stvari primerno, ne diletantsko, s poznavanjem primernih sredstev. ” …