Na straneh revij, ki se tako ali drugače povezujejo s področjem duhovnosti, mrgoli različnih člankov o filozofijah, modrostih, metodah in duhovnih dosežkih različnih ljudstev in skupin. Prenekateri bralec teh publikacij neutrudno vsrkava te informacije in modrosti in kopiči svoje »duhovne zaklade«, ki pa marsikdaj niso nič drugega kot – »materialne dobrine duhovnega značaja«. Gre za neke vrste »duhovni materializem« oz. za hranjenje duhovnega ega, ki prav tako kot pri „materialistih“ želi dokazati, da je njegov lastnik pomembnejši in pametnejši od drugih.

V to past uma se ujamejo vsi, ki ne pomislijo, da je popolnoma vseeno, ali si goreč in navdušen potrošnik materialnih dobrin ali pa svoj ego polniš z duhovnimi predmeti – duhovnimi modrostmi, spiritualnimi veščinami in mističnimi doživetji, ki služijo zgolj enemu namenu: krepitvi lastne pomembnosti. Če informacij niste uporabili le kot oporo za svojo osebnostno in srčno rast, bo pridobljeno znanje prav tako balast kot polna shramba potrošniških dobrin.

V nasprotju s povedanim osveščeni iskalci samega sebe želijo doseči resničen napredek v svoji osebnostni in duhovni rasti. Želijo si konkretnih informacij in napotkov za dosego pravih sadov duhovne rasti: notranjega miru in umirjene moči, zdravja, uspehov in radosti v življenju. Saj v resnici si vsi želimo prav tega, ali ne?

Duhovna rast pomeni napredovanje ne le na intelektualnem področju ampak tudi v srčni zrelosti; gre za rezultata večje miselne čistosti in čustvene razbremenjenosti ter uravnoteženosti. Z duhovnimi informacijami prenatrpan um pa je v procesu duhovnega razvoja okoren, pretežak in le v napoto.

O čistosti in zdravju
V procesu duhovnega razvoja napredka brez duhovnega očiščenja ni. Nečistoče v obliki jeze, strahu, zavisti, zamer, obsodb in negativnih prepričanj so bremena, ki onemogočajo razcvet in boljše rezultate človeka. Alpinist ne more računati na kake vidnejše uspehe, če svoje telesne in psihične pripravljenosti ni izpopolnil do meja svojih sposobnosti, običajen človek pa ne more računati, da bo svoje življenje napolnil s kakovostno vsebino, če ne bo odvrgel omenjenih bremen. Le tako bo namreč sposoben jasnejših, popolnejših in modrejših misli in idej ter z njimi povezanih dejanj. Dokler ne očistite umazanega stekla, skozi katerega zrete v svet, ne boste mogli uzreti jasnejših obrisov, celovite slike in lepih detajlov stvarstva.

Zdravje je postalo ena najbolj zaželenih dobrobiti sodobnega človeka, saj se ob pristiskih, ki smo jim izpostavljeni, bolezni brez ustrezne ozaveščenosti zelo težko izognemo. Strah, nezadovoljstvo, negotovost, izkoreninjenost človeka, izguba orientacije, osebnih ciljev in življenjskega smisla so dejavniki, ki z vplivom na nesnovna, eterična telesa rušijo notranjo harmonijo, zato bistveno vplivajo na zdravje človeka. Odprava te neharmonije je osnovni namen duhovnega čiščenja. Dokler obremenjujočih energij ne očistimo, bistvene spremembe zdravja ne moremo pričakovati. Duhovno čiščenje je zato edini pravi pristop k celovitemu zdravljenju bolezni. Razumljivo, saj je snovno telo neločljivo povezano z nesnovnimi telesi.

Toda tu zgodbe še ni konec: če nismo odpravili dejanskih vzrokov ter s tem preprečili ponovnega porajanja pravkar „ozdravljenih“ bolezni, nismo napravili veliko. Bolezen se bo najverjetneje povrnila v nekoliko drugačni, pogosto celo v bolj akutni obliki. Namesto resničnega zdravljenja pa v splošnem prihaja do nalaganja vse večjega števila bremen „zazdravljenih“ bolezni, ki vse bolj kvarijo kakovost našega življenja. Narava tako poskrbi, da je za naš »nezakonit« odnos do nje kaznovano telo, bolezen pa je signal, da je treba nekaj spremeniti. Čas bi že bil, da se tega preprostega dejstva zavemo.

Tradicionalna medicina s svojimi metodami ne more obvladovati vse širšega problemskega spektra psihosomatskih motenj, ki so v svojem bistvu posledica notranjih stisk. Po neuradnih podatkih se v Sloveniji kakih 70 odstotkov ljudi pri reševanju svojih zdravstvenih tegob že zateka k alternativni medicini. Tu se marsikdaj pojavijo uspehi tam, kjer je tradicionalna medicina brez moči. Toda nikar se ne slepimo – tudi alternativna medicina odpravlja le simptome, čeprav na višji (bioenergijski) ravni, vzrokov bolezni pa se v splošnem ne loteva. Gre le za drugačno obliko (energijski tretma) zdravljenja s kratkotrajnimi učinki, ki tako kot klasična medicina povzroča »preprogramiranje« bolezni. Gre pravzaprav za premeščanje slabih energij, ne da bi pri tem zatrli njihov izvor. Še vedno delujoč izvor pa bo seveda prej ali slej zopet povzročil podobne posledice.

Alternative v resnici ni
Edini pravilen in dolgoročno učinkovit način zdravljenja je torej – odprava neustreznega odnosa do sebe in okolja, ki je dejanski vzrok posamezne bolezni. Za utrjevanje in vzdrževanje zdravja ni tako bistveno izogibanje prepihu, podhladitvam, določeni hrani in drugim zunanjim vplivom; še pomembnejša je skrb za ravnanje v duhu ljubezni in tolerantnosti, s pozitivno naravnano miselnostjo, brez podcenjujočega odnosa do sebe in drugih, v zavedanju enkratnosti narave in njenih stvaritev. Treba se je razbremeniti okostenelih stereotipov, starih miselnih in vedenjskih vzorcev ter osvojiti pozitivno miselno naravnanost, kar omogoči spremembo čustvenega odziva. Proces čiščenja velja pričeti s temeljitim očiščenjem stare miselne navlake: strahov, jeze, zamer in obsodb, ki nas ovirajo, da bi lahko zaživeli življenje s polnimi pljuči.

Marsikomu se zdi, da kake prave nuje za delo na sebi pravzaprav ni. S stanjem, kakršno je, se nekako da shajati. Civilizacijski vrtinec, pomanjkanje časa in mik potrošništva nas dandanes dovolj zaposlujejo, da vse ostalo zbledi in se umakne na obrobje. Toda takšen je le videz. V resnici narava in Stvarnik skrbita, da postaja duhovno zorenje vse pomembnejši del našega življenja. Planet Zemlja, ki je živ ekosistem, nas na subtilen način vodi prav v to smer. Z zviševanjem lastne vibracije in zviševanjem energije, ki ne vpliva le na vremenske in okoljske pojave, vrši močan vpliv na človeka in s tem na celotno človeško družbo. Ta proces, ki teče že dalj časa, bo prerodil človeštvo in ga usposobil za življenje v dobi vodnarja, v katero vstopamo.

Ne verjamete? Omenjeni vpliv je v zadnjih dveh desetletjih povzročil niz tolikšnega števila dramatičnih dogodkov na planetu kot še nikoli doslej. Od padca berlinksega zidu smo bili priča zlomu sovjetskega imperija, triumfu kapitalizma, gnusnim vojnam v Jugoslaviji, tragediji 11. septembra v New Yorku, vojni v Iraku, uničujočim tsunamijem in številnim potresom, brezštevilnim šokom ob plazu samomorilskih napadov, preporodu Evropske unije, ekstremnim vremenskim pojavom, ki jim ni videti konca… Dogajajo se stvari, ki si jih pred desetletjem nismo znali predstavljati. Nedavno se je zgodilo tudi to, da so revni priskočili na pomoč bogatim; celo Slovenija je pomagala ZDA, ki je utrpela ekološko katastrofo ob orkanu Katrina. Ali bo človek še naprej lahko ubiral stara pota, če mu jih bo narava vedno znova izbrisala?

Narava ima zadnjo besedo
Znanost nas v zadnjem času pogosto opozarja na pogubne posledice učinka tople grede, ki se obetajo zaradi prekomerne polucije in izpustov v ozračje. Toda ruski znanstveniki z dr. Dmitrijevom na čelu menijo drugače. Velik porast katastrof po svetu razlagajo s tem, da celotni sončni sistem prehaja v drugačno energijsko področje od tistega, v katerem je bil doslej, v področje močnejših energij višjih frekvenc. Iz medzvezdnega prostora te energije prodirajo v vse prostore našega sončnega sistema in ustvarja neko vrsto povišanih energetskih stanj na vseh planetih in tudi na Soncu. Zato prihaja na njih do sprememb treh vrst: sprememb svetilnosti, energetskih polj in sprememb v atmosferi. Magnetno polje Sonca se je od leta 1900 povečalo za 230 odstotkov, kar seveda ne more ostati brez posledic. Zemeljski magnetni poli so se v stotih letih premaknili za skoraj 900 km proti Indijskemu oceanu, polarna področja se močno segrevajo, koncentracija stratosferskega ozona se zmanjšuje, na višini 11000 metrov pa so zaznali plin HO2 neznanega izvora, ki bi lahko napovedoval preobrazbo Zemljine atmosfere. V naslednjih letih je pričakovati povečevanje števila neljubih pojavov zaradi spremembe termodinamičnih pogojev; dvig morske gladine, segrevanje polov, ohlajevanje nekaterih področji (Evropa in Severna Amerika), orkane in potrese, ki bodo le posamezne manifestacije preobrazbe planeta, na katerem živimo.

Vse navedeno postavlja človeštvo pred resno preizkušnjo, v kateri bo spoznalo usodnost odločitve za spremembo odnosa do sebe in stvarstva v celoti. Premisliti je treba o svojih ravnanjih v zvezi z okoljem, primernostji svojih tehnologij, o ozadju družbenih pojavov in o srčiki problema: o obstoječih vrednotah in smiselnosti svojega početja. Poiskati je treba boljše rešitve in prave ideale. Sedanja politika, tehnologija, družbeni in socialni mehanizmi ter ideali so se izčrpali.

Zdi se, kot bi civilizacija zastala v določeni fazi svojega razvoja – kot bi se ujela na lasten trnek: ujeta je v program kopičenja, ki večini predstavlja pravi smisel bivanja na planetu. Kopičenje bogastva in premoženja, moči, užitkov in še česa naj bi dajalo smisel življenju. Toda kopičenje ni v skladu z naravnim zakonom vesolja, ki teži k uravnoteženju vseh sistemov. Kopičenje prinaša moč manjšini in nemoč večini, vse večjo polarizacijo in stisko ter onemogoča vzdrževanje vseh vrst ravnovesij na planetu. Če civilizacija ne bo sposobna zlesti z lastnega trneka – če se ne bo zmogla osvestiti in programov kopičenja ter pripadajočih mehanizmov pravočasno zamenjati, bo zanjo preprosto – prepozno, saj bo postala žrtev lastne zablode.

Velja se torej zamisliti, kaj nam narava skozi pojave, ki smo jim priča, sporoča in nakazuje. Velja kaj storiti za to, da jo bomo razumeli in se ji prilagodili. Ne glede na to, ali je kaj resnice v črnogledih napovedih astrologov o čudnem zaključku prvega desetletja v tretjem tisočletju: tistim, ki bodo dojeli, za kaj gre in stopili na pravo pot – pot duhovnega čiščenja, bo laže.