V zadnjem besedilu smo ugotavljali, da ima vesolje lastnosti živega bitja: diha, komunicira in se razmnožuje, v tem besedilu pa nas zanima, kako se zavest živih bitij povezuje z vesoljem oziroma z bližnjim in daljnim okoljem. Ali lahko zavestno vplivamo na vibracijo etra in objekte v njem? Ali ima takšno moč le človek ali tudi druga živa bitja, na primer rastline? Na kakšne načine živa bitja med seboj komunicirajo? O vsem tem znanost molči.

Za boljše razumevanje obnovimo nekaj spoznanj iz predhodnih sestavkov. Temeljna ugotovitev je bila, da ima stvarnost duhovne in ne materialnih temeljev. Bistven je opazovalec, ne opaženi svet. Posamezni objekti, ki jih opaža na videz ločene, plavajo v neskončnem polju etra, enotnega polja. Etrska energija je po cleve-backstersvoji naravi zavestna in predstavlja gradbeni material vesoljne Enosti, iz katerega se materija, najbolj zgoščena oblika etrske substance, nenehno rekreira. Vibracija etra je tista, ki objekte prikliče v realnost. Osnovni gradniki snovi, atomov in molekul niso delci, pač pa kroglasti vrtinci zavestne energije v neskončnem polju tekočega etra. Dimenzije, ki jih znanost zaman išče v polju materije, so svetovi različne etrske gostote.

Če je enotno polje resnično izvor vsega, tedaj smo del njega tudi mi s svojimi telesi. Ne le naša telesa, del tega polja sta tudi razum in duh oziroma naša zavest. Če to drži, morajo obstajati dokazi, opazni na vsakem koraku.

Backsterjev učinek

Kako posamezna zavestna bitja komunicirajo med seboj? Ali se ta komunikacija vzpostavlja tudi med bitji z nižjo ravnjo zavesti? In če se, kako se informacije prenašajo med posameznimi osebki?

Gotovo ste že slišali, da rastline bolje uspevajo, če se pogovarjamo z njimi. Kako je to mogoče? Ker občutijo našo skrb in ljubezen. Da je to res, je dokazal raziskovalec Cleve Backster, ki je svoja osupljiva dognanja objavil v knjigi Skrivno življenje rastlin (The Secret Life of Plants). Po bogatih izkušnjah z detektorjem laži je nekega dne prišel na misel, da bi preveril, ali se v rastlinah dogaja kaj podobnega kot pri človeku, pri katerem se mentalna stanja verno odražajo v električnem potencialu kože. Kar je ugotovil, ga je osupnilo.

Ugotovil je, da rastline reagirajo zelo podobno kot človek; močni električni signali so se na listih pojavili že, ko je le pomislil, da bo na poligraf priključeno rastlino poškodoval. Rastlina je torej zaznala njegove misli! A ne le to, s podobnim »razburjenjem« so reagirale tudi sosednje rastline, ki so »začutile« vznemirjenje rastline žrtve. Pokazalo se je, da rastline ne le zaznavajo naše misli in namere, temveč na nerazumljiv način tudi komunicirajo med seboj. A kako? Preko kakšnega medija? Odgovor je seveda – eter. Živa bitja reagirajo na spremembe v etrskem polju. Uničevalna misel povzroči znižanje etrske vibracije in energije v bližnji okolici, kar rastline občutijo kot napad in aktivirajo svoj »obrambni program«.

Navedeno sicer ne pomeni, da imajo rastline čustva, pač pa, da se odzivajo na etrske vplive. Kasneje je Backster ugotovil, da se podobno obnašajo vsa živa bitja in celo bakterije, npr. v jogurtu. Čustvena stanja živega bitja se preko »etrskih valov« širijo v okolico, kjer jih druga bitja zaznavajo in nanje reagirajo. Neharmonične vibracije etra, ki nas obdaja – bolečina, smrt in sovražnost, ne glede na to, kdo jih povzroči, vodijo k neharmoničnim in celo toksičnim pogojem rasti, medtem ko »ljubeče vibracije etra« povečajo hitrost rasti in vitalnost živih bitij.

Ker vsa živa bitja nenehno komunicirajo in svoja »čustvena stanja« pošiljajo v okoliški eter, vsak dogodek vpliva na vse udeležence, pa čeprav navzven tega (morda) ni opaziti.


 

Vpliv čustev in učinki meditacije

A čustvena stanja ne vplivajo le na druga živa bitja temveč tudi na »neživo« materijo. Zdaj že vemo, da nežive materije pravzaprav ni, saj je materija le najbolj zgoščena vrsta duhovne, zavestne substance, etrskih vrtincev v nenehnem gibanju.

Da človeška zavest oziroma misel lahko vpliva na materijo in na izid na videz naključnih procesov, je bilo sredi minulega stoletja ugotovljeno in potrjeno v številnih poskusih na različnih univerzah po svetu. Čeprav znanost tega uradno ne priznava, naprednejši znanstveniki vedo, da eksperimentator s svojimi mislimi vpliva na izid poskusa. Statistično zelo zgovorni so rezultati poskusov na Princetonski univerzi, ko so duhovno močni posamezniki vršili zavestni vpliv na generatorje naključnih števil (o tem govori tudi naš prof. dr. Igor Kononenko). Statistični odkloni so bili očitni. Vpliv raste z energijo čustev, razdalja pri tem ni pomembna. Ob terorističnem napadu 11/9/2001 je bil v ZDA zaznan očiten odklon omenjenih generatorjev od njihove sicer stabilne povprečne vrednosti. Zavest množic razločno vpliva na eter in vse objekte v njem.

Kako močan vpliv ima pozitivno razmišljanje večjih skupin na družbene razmere zelo zgovorno dokazuje »Mahariši efekt«. Skupina prostovoljcev, ki je nekaj ur v enem od ameriških mest meditirala na temo miru in sožitja, je povzročila drastičen upad kriminala, ubojev in nasilnih dejanj v mestu. Nesporni učinki tega neštetokrat ponovljenega poskusa so spodbudili ozaveščene ljudi povsod po svetu k prirejanju skupinskih meditacij, usmerjenih k različnim pozitivnim ciljem.

Učinek Mahariši efekta bi lahko poimenovali »učinek ljubezni«. Ljubezen je težnja bitij v enotnem polju, da intenzivno žarčijo vibracije za povečanje enotnosti.


 

Psihokinetični pojavi

Poleg navedenih so bili laboratorijsko, znanstveno dokazani tudi drugi vplivi na nežive objekte. Psihokinetika (PK) obravnava pojave, ko zavestno bitje deluje na predmete v smislu premikanja in rotiranja (telekineza), ustvarjanja ali spreminjanja EM polja, zmanjšanja gravitacije in podobno. Dokazano je bilo, da živo bitje z močjo zavesti lahko vpliva na vse sile, ki delujejo v etrskem polju. Posameznikova zavest je del enotnega polja in v njem, kot smo videli, ustvarja motnje, lahko pa nanj in na sile v njem vrši tudi zavesten vpliv.

Med ruskimi raziskovalci je veliko pozornosti vzbudil dr. Sergejev, ki je preučeval psihokinetične sposobnosti dveh rojakinj, Nine Kulagine in Alle Vinogradove. Kulagina je lahko premikala predmete, težke do dva funta, z mislimi tiskala slike na fotografsko emulzijo, nadzorovala utrip žabjega srca in podobno. Vinogradova je iste operacije opravila celo z manj napora. Dr. Sergejev je izmeril precejšnje električno polje okrog predmetov, ki so bili predmet premikanja; utripalo je v človeškem ritmu. Med poljem predmeta in poljem manipulantke ni bilo nikakršne povezave. Premikanje in drugo PK delovanje je zahtevalo precejšen napor, ki je bil manjši, če je bilo vzdušje in ozračje v laboratoriju ljubeznivo in prijazno.

Kaj pa levitacija? Ko vemo, da gravitacija ni privlačna sila pač pa posledica tlaka eteričnega vetra, ki nenehno teče proti središču Zemlje, ta ni več nerešljiv problem. Primerov lebdenja človeka v zraku je v zgodovini kar nekaj. Med najbolje dokumentiranimi je primer katoliškega duhovnika Josepha iz Cupertina (1603-63), ki je lahko letel dva do tri metre nad tlemi. Opazovali so ga kakih stokrat. Tudi številni indijski jogiji obvladajo levitacijo. Z zavestnim delovanjem dosežejo izničenje težnostne sile: tok etrske energije, ki je usmerjen proti središču – gravitacijo – z zavestjo preusmerijo ali odklonijo in se tako izognejo silam, ki delujejo v smeri glavnega toka – navzdol. Preusmeritev je možno napraviti tudi z rotacijo in EM polji, ki vplivajo na etrski tok. Prav to načelo uporabljajo pri pogonu letečih krožnikov. Vrteče magnetno polje ustvarja centrifugalno silo, ki vertikalni tok etrskega polja (gravitacije) preusmeri v horizontalnega.

PK eksperimenti dokazujejo, da zavestno delovanje lahko obravnavamo kot manipulativni dejavnik, ki deluje nad vsemi silami v etru: magnetizmom, elektriko in gravitacijo. Zavest nadarjenih oseb lahko manipulira z enotnim poljem Univerzalnega bitja. Zavest je odločilni dejavnik v polju Enosti.

Nebesna telesa – sonca, planeti in galaksije so zavestne entitete sami po sebi. Ko se gibljejo skozi prostor, imajo močan vpliv na okoliški eter. Nenehno spreminjanje medsebojnega položaja ustvarja veliko pestrost skupnih vplivov na vsa živa bitja, ki te vplive zaznavajo in se jim prilagajajo. Astrologija v različnih inačicah te vplive, ki nikakor niso plod bujne domišljije, obravnava in pojasnjuje.

V kasnejših prispevkih se bomo soočili z trditvijo, da je izvor kozmične energije inteligenten, da neposredno komunicira z našo zavestjo in da je celotno vesolje eno samo bitje z enim razumom.