velik-krompirReševanje tehničnega problema zaposlitve ni dovolj. Največkrat do tehnične rešitve niti ne more priti, dokler na psihični ravni ne ustvarimo napredka. Razbremeniti moramo dušo, kajti ta, ki hrepeni po večji svobodi, se ne poda v izkustvo, ki pomeni novo, morda še hujše suženjstvo.

Izguba zaposlitve je predvsem psihični, ne le tehnični problem. Strah človeka ohromi in uklene njegovo srce. Zato brezposeln človek ne potrebuje le nove zaposlitve temveč tudi pomoč pri razumevanju psihičnih vzrokov, ki so ga v to izkušnjo pripeljali. Ti pa se nahajajo v njegovi duševnosti in ne zunaj. Psihično okrepljen z razumevanjem in sprejemanjem položaja ter z bistveno okrepljeno samopodobo mnogo laže najde pot iz zagatnega položaja. Pogosto se problem takrat razreši kar sam od sebe.

Pomembno je spoznanje: neuspehov v resnici ni, so le izkušnje, ki nas močneje kot uspehi usposablajjo za kakovostnejše življenje. Ker zahtevajo od nas več energije, je večja tudi nagrada, ki jo prejmemo, ko se oborožimo z znanjem in problem premagamo.

Psihološka podpora vsakomur, ki je izgubil delo, je dragocena. Preberite si članek Izguba zaposlitve – katastrofa! Ali res?

Osebna obravnava

Vsak posameznik ima svojo, posebno zgodbo. Pri njeni obravnavi se pokažejo stvari, ki ga pogosto presenetijo. Izguba zaposlitve ni naključen pojav v življenju temveč del naše življenjske zgodbe, ki nas nečesa uči. Le da njenih sporočil največkrat ne prepoznamo, niti jih ne poskušamo izluščiti. Tako se ustvarjajo psihični vzorci in frustracije, ki rušijo našo samopodobo. Pomembno jih je razkriti in prepoznati njihovo ozadje. Tako razbremenjenim samopodobe ni težko popraviti in zavzeti optimističen, neobremenjen pogled na položaj.

V našem življenju, ki je kompleksen proces, so vsi dogodki med seboj povezani. Izkušnje kažejo, da je izguba zaposlitve marsikdaj pomembno sporočilo, ki omogoča popravo starih napak.

S svetovanji se Zoran Železnikar ukvarjam že dolga leta. Dogodek – izguba zaposlitve in pripadajoča psihoza je le del širšega psihološkega procesa v nas, ki ima le na videz zunanje vzroke.

Svetovanje za brezposelne traja običajno 90 minut. V tem času izluščimo širše razsežnosti neprijetnega dogodka in njegov globlji pomen. Bistvenega pomena je preseči negativno naravnanost in dojeti, da ne gre za naključen pojav temveč priložnost za napredek. V zaupnem, sproščenem, razumevajočem ozračju je psihološki preboj in zasuk k optimizmu mnogo laže napraviti. V takšnem razpoloženju smo znova sposobni ustvariti pozitivno vizijo prihodnosti in jo tudi uresničiti.

Prijave na telefon 040 424 532 ali e-naslov zoran.zeleznikar@gmail.com 

Mnenje o svetovanju:

Komentar glede svetovanja? Ko sem šel od tebe, sem dobil občutek, ki še vedno traja, da mi ne more spodleteti. Ne vem, kaj si naredil z mano, ampak deluje. Vem, da bo. Ne vem še natančno, kako in kaj bo, kako bom vse skupaj izpeljal, a vem, da bom. Zdi se mi, da bom kar eksplodiral, če ne dam vsega od sebe.
Morda omenim še to, da človeku, ki pride k tebi na razgovor, najbolj pomagajo tvoje osebne izkušnje. Takrat dobiš občutek, da človek ne blefira, ko razlaga o ljubezni in miru… pač pa vidi, da si bil tudi ti v blatu, pa si zlezel ven. Osebna izkušnja je tista, ki človeka najbolj prepriča. Ti jih imaš precej – takšnih in drugačnih; dragocene so informacije o tem, kako si ti reševal zadeve. So dokaz, da se da. Prijeten človek si.

Borut