baby_handTo tematsko področje je namenjeno projektu Zgradimo svet miru in ljubezni. Gre za načrt, ki bo omogočil razvoj človeške družbe, vredne življenja v tretjem tisočletju. To bo družba miru, sožitja in blagostanja, v kateri bo cvetela resnična ustvarjalnost.


Tudi tistim, ki niso povsem na tekočem z aktualnim dogajanjem – doma in po svetu – je jasno, da se je nakopičila gora problemov, ki jih nihče ustrezno ne rešuje. Marsikoga čudi, da se nihče od odgovornih poskusov reševanja niti ne loteva iskreno, poglobljeno in na učinkovit način.

Čas je, da vzamemo stvari v svoje roke.

Človek si v tretjem tisočletju zasluži drugačno življenje. Želimo si, da bi izkoreninili revščino. Vsak naj bi imel mirno in izpolnjujoče življenje. Naša želja je, da bi tudi naši otroci imeli čisto naravo, zdravo okolje, čisto vodo. Želimo si, da bi se končalo nenehno obračunavanje med pozicijo in opozicijo in bi s skupnimi močmi našli najboljše poti v prihodnost. Dovolj nam je pehanja za preživetjem, korupcije in grabežljivosti tistih, ki menijo, da je bogastvo najpomembnejše. Dovolj nam je lažne demokracije, terorizma, medijske indoktrinacije in bombardiranja z informacijami, ki nas spreminjajo v potrošniške robote. Želimo si, da bi na pragu tretjega tisočletja resnično lahko zaživeli kot svobodni ljudje.

Nobenega dvoma ni, da je vse te upe mogoče uresničiti. Seveda pa ne s sedanjo miselnostjo.

Civilizacije, ki niso bile pripravljene storiti koraka naprej v svojem razvoju in se prilagoditi razmeram, so propadle.


Prihodnost je v naših rokah

Sedanje družbe ni mogoče spremeniti z ohranjanjem sedanjih družbenih mehanizmov, miselnosti, čustvene naravnanosti, ujetosti v preživele vzorce. Da bi vse te želje uresničili, ni potrebna revolucija. Potreben je le zasuk v naših glavah, ki morajo naposled spregledati mehanizme, ki nam ne dajo živeti v svetlobi in ljubezni. Treba je spregledati strahove, zaradi katerih si ne upamo storiti koraka naprej.

Čas je, da miselno in čustveno odrastemo. To velja za vsakega od nas in za slovenski narod v celoti. Potrebna je odločitev, da ne želimo več nadaljevati po poti, ki prinaša le nove stiske, pomanjkanje in trpljenje. Potrebna je skupna akcija, v kateri bomo poiskali povsem nove, originalne poti v prihodnost. Dovolj pametnih ljudi imamo, da to lahko storimo.

V sklopu sedanjega načina razmišljanja ni mogoče najti rešitev, s katerimi bi civilizacijski voz potegnili iz blata. V nas vgrajena tradicionalna prepričanja so porok neuspeha. Rešitev je v radikalni spremembi razmišljanja vsakogar od nas, ki bo sprožila dramatično spremembo družbe. Da bi se svet spremenil, moramo zrušiti ideale, ki so nas pripeljali v zagato.

V prihodnost vodita dve poti: pot svetlobe in pot teme. Poiskati moramo pot svetlobe. Vizija, ki je popisana na tem tematskem področju, jo razločno kaže. Slovenija bo tu igrala ključno vlogo – bo zgled drugim državam sveta. Ko boste besedila prebirali, odrinite na stran stare predstave in vzorce, sicer se bo pogojeni um upiral dojeti informacijo, ki vodi iz začaranega kroga.

Vabljeni k prebiranju besedil tega tematskage področja in k sodelovanju v projektu Zgradimo svet miru in ljubezni!