kompasNaše telo se pretanjeno odziva na zunanje in notranje, subtilne vplive. Poganja ga življenjska sila, ki je v svojem bistvu spolna energije. Nobena sila ne more ostati nevtralna, brez učinkov. Če je z voljo in zavestnim delovanjem ne usmerimo k naprednim ciljem, se bo usmerila tako, da nam ne bo v prid. Naučiti se jo velja zavestno usmerjati v dobro.

Posledic nepremišljenega, negospo­dar­nega ravnanja z energijo na kratek rok ni opaziti, v z leti pa se to na telesu in njegovih sposobnostih razločno odrazi. Praksa nam z rastočim številom bolezni in bolezenskih težav to potrjuje. Ker je spolnost tista človeška dejavnost, kjer se zbere in uporabi največja količina spolne sile, je tu preudarnost še posebno na mestu.

A kako s svojo življenjsko silo ustrezno ravnati? Narava nam jo je podarila za ustvarjalnost in dejanja ljubezni v znamenju povezovanja, sodelovanja, uživanja v življenju. Mi pa dajemo prednost razumu, sebičnosti, ločevanju, tekmovalnosti in dejanjem, ki jih motivira strah. Ali smo se pripravljeni s tem soočiti?

Opažamo osupljiv in zaskrbljujoč porast rakastih bolezni, ki se – pozor! – usmerjajo predvsem na telesne organe, ki so tesno povezani s spolno energijo. Pri moških je najbolj na udaru prostata – usmerjevalnik moške energije, pri ženskah pa dojke in rodila – simbol ženskosti in materinstva. Pri obeh spolih zaskrbljuje tudi porast bolezni črevesja, področja, kjer je sedež čustev. Na drugi strani pa opažamo vedenjske odklone od naravnih vlog spolov, zrušeno harmonijo med spoloma ter neustrezno spolnost. Ali je vmes kaka povezava? Zagotovo! Prizadetost navedenih organov dokazuje, da naša spolna energija ni izkoriščena na ustrezen način, zato uhaja na »kriva« pota. Dokaz, da je z našo moškostjo oziroma ženskostjo ter z mehanizmom spolnosti nekaj hudo narobe.

Nekateri osveščeni posamezniki v zadnjem času opozarjajo na zaskrbljujočo grožnjo zunanjih kemičnih, hormonskih in genetskih dejavnikov, med katerimi največ pozornosti vzbujajo hormonski motilci in gensko spremenjena hrana. Teh opozoril ne more prezreti noben odgovoren človek. A prav tako ne bi smeli prezreti učinkov zlorabe energijskega dejavnika, ki ne deluje zunaj temveč znotraj naših teles. Kar se dogaja znotraj, se prej ali slej odrazi zunaj.

Odnos med spoloma je tisto izhodišče, iz katerega izrašča vse ostalo. Spolna sila se mora nenehno oplajati in vzdrževati svoj potencial, sicer s časom oslabi. Neustrezen odnos moških do žensk in obratno ima svoje posledice. Z omalovažujočim, vzvišenim ali podcenjujočim gledanjem na nasprotni spol delujemo v lastno škodo. Kdor v pripadniku nasprotnega spola vidi predvsem objekt za potešitev spolne sle, samega sebe ne prikrajša le za zdravje temveč tudi za možnost doseganja lastne celovitost ter resnične izpolnjenosti in zadovoljstva. Enako velja, če se čutimo od pripadnikov nasprotnega spola ogroženi ali z njim neenakopravni.