mladostČe bi vas vprašali, ali verjamete, da šole vašega otroka usposobijo za polno življenje, kakšen bi bil vaš odgovor? Otroške glave intenzivno polnijo z informacijami, a nikoli se ne vprašamo, ali te informacije plemenitijo njihova življenja. Otroci se učijo marsikaj, kar v praktičnem življenju ne služi ničemur. Njihovega notranjega sveta, čutenja, njegovih talentov, intuicije in etike se v šolah ne razvija in ne krepi, zato krnijo in usahnejo. Ali je smisel šolanja verno reproduciranje predstavljenih informacij, naj otrok postane le dober pomnilnik podatkov, biološki robota, delujoč po vgrajenih programih?

V obdobju pubertete, času zorenja otrokovih čustev in občutkov, bi še kako potreboval pomoč in znanje, ki bi mu pomagalo pri razumevanju in obvladovanju čustvenih procesov in emocij. Le redki starši znajo biti tu v pomoč, pač pa je otrok, ki postaja vse bolj »problematičen«, tarča številnih kritik, kar procesa njegovega odraščanja nikakor ne olajšuje. V tem obdobju so bolj kot kdajkoli potrebni razumevanja, sočutja, opore in zavezništva. Žal starši tega večinoma nis(m)o bili deležni, zato tudi ne vemo, kako ravnati, da bi svojemu otroku olajšali vstop v svet odraslih.

Čustva so tisto, kar iz racionalnega razumnika naredijo čutečega človeka. V šolah bi morali razvijati srčnost, sočutje, tolerantnost, strpnost, skromnost, potrpežljivost in domišljijo. Krepiti bi morali ustvarjalnost, svobodomiselnost, poštenost, kritičnost in sposobnost za ustvarjanje dobrih odnosov. To so bistvene lastnosti plemenitega in modrega človeka. Namesto tega pa krepijo le logiko, razum in spomin, v tekmovalnem ozračju pa tudi egoizem, preračunljivost in ambicioznost. To so dejavniki strahu. Tako se razvija le leva možganska polovica, desna pa krni.

Razum brez srčnosti vodi v pogubo. Razviti srčnost je pomembneje kot razviti intelekt. Biti inteligenten ne pomeni biti načitan ali poln podatkov. Pomeni imeti znanje, s katerim se lahko osvobajamo strahu, pomeni imeti pogum, da se soočimo z življenjskimi izzivi, in sočutje, da delujemo kot človek, v harmoniji z naravo in družbo.

Mladostniki potrebujejo pojasnila, kaj se v obdobju adolescence v njih dogaja. Njim, ki še nimajo uspavane zavesti, je treba privzgojiti sposobnost biti buden, zavedajoč se. Zavedajoč se motivov, ki vodijo naše odločitve in odzive. Spoznati morajo zmote odraslih, sicer jih bodo ponovili; poučiti jih je treba o bistvenih vprašanjih življenja in jih opozoriti na številne slepe ulice, v katere zlahka zaidejo. Zbuditi je treba zavedanje njihovih talentov in potencialov, saj so največje darilo, ki so ga prinesli v življenje. To bi morala biti prednostna naloga vsake šole. Tako bi otrok lahko zgradil trdno samopodobo, zavedal bi se notranjega bogastva, na katerem bi utemeljil notranji mir in duhovno moč.

O ciklusu predavanj

S ciklusom predavanj Pogovori o življenju za mlade želimo širiti obzorja v zvezi s tematikami, ki so pomembne pri usmerjanju razvoja in plemenitenju mladega človeka. Želimo ponuditi pomoč mladim, da bi jih bolje usposobili za življenje. Program je prirejen predvsem za mlade od kakega 16 leta starosti naprej, torej tistim, ki so že dosegli določeno raven čustvene zrelosti in si želijo oplemenititi svoj značaj. Vabljeni so vsi, ki gojijo iskren interes in zanimanje za teme, predstavljene v posameznih predavanjih.

Mladim želimo posredovati takšno znanje, da ne bodo ponavljali dram svojih staršev temveč s prebujeno zavestjo odkrili pomen lekcij v življenju in njihova sporočila. Spoznati morajo mehanizme in zakone, ki vodijo človeška življenja, da bodo znali na ustreznejši način reševati osebne probleme in probleme družbe. Brez tega bi prihodnost človeštva le v znamenju ponavljanja starega.

Prvo predavanje: Spolnost se predstavi

Na željo nekaterih staršev, ki so na delavnicah Mala šola napredne spolnosti spoznali, da bi bilo dragoceno otroke na primeren način seznaniti s celovito predstavo o spolnosti, smo to temo izbrali za prvo predavanje.

V obdobju, ko mladostniki spolno dozorevajo, je še kako pomembno, da jih ne seznanimo le z metodami kontracepcije temveč jim razjasnimo fenomen spolnosti na vseh ravneh. Kar v splošnem vemo o spolnosti je  – tega se komajda zavedamo – le vrh ledene gore; spolnost je žal še danes tabu tema. Namesto s poglabljanjem v skrivnosti spolnosti se mladi predvsem srečujejo s pornografijo, ki jih z medmrežja ogroža na vsakem koraku, ter s stereotipi in z izkrivljenimi predstavami o spolnosti. Treba jim jo je približati tako, da se bodo zavedli njene lepote, njenega resničnega poslanstva in moči, ki se skriva v njej.

Naučiti se modro uporabljati svojo vitalno energijo, ki je spolna sila v nas, je najpomembnejša stvar v življenju. Če tega ne znamo, smo obsojeni na životarjenje ali na življenje povprečnežev.

Na predavanju bo govora tudi o drugih temah, ki so povezane s spolnostjo; o tem, kaj je zaljubljenost in kako se loči od ljubezni, kateri miselni vzorci, prepričanja in stališča o ljubezni lahko otroka vodijo v slepo ulico in še kaj. Izpostavili bomo vprašanja, ki odločilno vplivajo na razvoj osebnosti in dozorevanje v zrelega človeka.

V nadaljevanju ciklusa bodo sledile še druge pomembne teme: o problemih odnosov, o egu, o razvoju osebnosti in značaja, o razvijanju potencialov, o inteligentnosti in krepitvi intelekta, o očetovstvu in materinstvu, o religijah, pomenu duhovnih idealov itd. K sodelovanju bomo pritegnili še druge predavatelje.

Prvo predavanje bo v soboto, 9. januarja 2016 od 10 do 12 ure v prostorih Društva za širjenje obzorij in duha Prisluhni si, v Ljubljani, Alešovčeva 6.

Predavatelj: Zoran Železnikar, publicist, pisatelj in raziskovalec neznanega, voditelj delavnic.

Prispevek za predavanje je namenjen podpori društva Prisluhni si.

Število mest je omejeno.

Obvezne so prijave. Elektronska prijava:

{rsform 15}

Obvestilo se bo pojavilo v novo izrisanem oknu. Pomaknite se na dno strani.