voda-7Čeprav je voda najbolj običajna stvar na svetu, o njej ne vemo kaj dosti, ker jo obravnavamo le s stališča fizike in kemije in prezremo številne lastnosti, ki sodijo v metafiziko.

Naslednje besedilo je povzetek zvočnega zapisa ruskega dokumentarnega filma Velika skrivnost vode. Film si lahko ogledate tule.

Voda je molekula s skrajno specifičnimi lastnostmi. Ni drugih molekul s takšnimi anomalijami. Če ne bi bilo teh anaomalij, ne bi bilo življenja na Zemlji.

Je edini element, ki nastopa v treh agregatnih stanjih – trdem, tekočem in plinastem.

Je edini element, ki se pri segrevanju krči, redči, pri ohlajanju pa širi.

Od vseh tekočin ima največjo površinsko napetost.

Je najboljše topilo na Zemlji.

Pritisk vode v kalčku je cca 400 atmosfer, zato z lahkoto prebije asfalt.

Kako se lahko vzpenja po drevju v veliko višino in prenese več deset atmosfer tlaka?

Voda ima spomin! Pomni vse, kar se dogaja okrog nje. V stiku je s snovjo in odčitava njene lastnosti. Voda vsebuje informacije, ki lahko zdravijo ali zastrupljajo.

Voda v stiku s srebrom postane zdravilna – antibiotik. En atom na 100 milijonov uniči vse mikrobe v hrani. Pri tem njena kemična sestava ostaja nespremenjena. Očitno, da ni pomembna le njena kemična sestava. Njena struktura je še pomembnejša.

Naš planet je gigantska posoda z vodo, v kateri živijo živi organizmi. Tudi organizmi so v bistvu posode z vodo.

Prvi organizmi so se razvili v vodi in kasneje prešli na kopno.

Voda se omenja na prvih straneh Biblije.

DNK struktura je sestavljena iz molekul vode.

Izgled bitij in njihovo obnašanje rib lahko (tudi usodno) spremenimo tako, da v akvarij zlijemo vodo, ki je bila obsevana z zelo šibkim magnetnim poljem.

V naravi poleg navadne vode obstaja tudi težka voda, D2O, devterij. Služil je za ustvarjanje atomske (vodikove) bombe.

Veliko hujše posledice kot posledice radiacije so spremembe v strukturi vode, ki je bila obsevana na ogromnih prizadetih prostranstvih, tisoče km večjih od ogroženega poligona. Pri tem ni pomembno, kje se eksplozija zgodi: pod zemljo, v zraku ali v vodi. Spremembe v vodi so strašne in imajo močne vplive na živa bitja. Zemlja se kmalu umiri, voda pa niha še tedne. Med ljudmi prihaja do več valov samomorov. Spremembe v bioplazmi možganov zrušijo stimulans za življenje.

Mrtvo morje se je pojavilo na mestu Sodome in Gomore. Ta voda je mrtva.

Voda v okolici, kjer ste se rodili, ima isto vibracijo kot vaše telo. Obstaja torej konkretni razlog povezave človeka z njegovim rodnim krajem.

Voda v določenih pogojih, pri ustrezni strukturi, gori. Gorenje je oksidacija, pri kateri se rojeva svetloba. Voda gori na sobni temperaturi. Voda gori za oči nevidno, počasi; v nasprotnem primeru bi vsa zgorela.

S hidrogeniranje premoga je možno dobiti nafto. To so vedeli Nemci že pred vojno. Cena je bila visoka in gorivo manj učinkovito, zato so s tem prenehali.

V zadnjem času je zelo zanimiva uporaba vode kot dodatka: 79% goriva, 20% vode in 1% emulgatorja. Znižuje porabo in čisti izpuh. Moč se poveča za 5%, prihranek goriva pa je vsaj 20%.

V bencinu je voda. Brez vode bencin ne bi gorel. Za vsako gorenje je potrebna določena količina vode.

Voda predstavlja večino mase možganov. Možgani delujejo po zaslugi mobilnosti vodnih molekul.

Vnos ustrezno obravnavane vode v telo lahko v nekaj minutah spremeni zdravstveno stanje telesa.

Je molitev pred jedjo – res nepomembno mrmranje? Vse molitve naj bi imele vibracijo 8Hz, kar je frekvenca Zemlje. Za mizo nikoli ne sedite z razburjenimi, jeznimi ljudmi – to lahko neposredno poškoduje zdravje.

Voda, ki je izpostavljena glasbi (kot je ugotovil dr. Emoto 1955) ustvarja pravilne oblike kristalov, ko jo zamrznemo, če gre za klasično glasbo; moderna glasba pa strukturo izmaliči.

Emoto je pripravil tudi tri posode z rižem in vanje nalil vodo; eni je mesec dni govoril »hvala«, drugi: »ti si budala«, tretjo pa je ignoriral. V prvi je riž pričel živahno brbotati, v drugi je počrnel, v tretji pa zgnil.

Tudi tretji poskus je presenetljiv: Iz ene posode so vodo prelili v dve. Vodo v prvi posodi so izpostavili različnim zunanjim vplivom, ki so spremenili njeno strukturo. A tudi v drugi posodi se je struktura spremenila – postopoma je dobivala isto strukturo in iste lastnosti – brez vsakršnega vpliva in to ne glede na oddaljenost! Voda se odziva telepatsko, ne glede na razdaljo!

Opazoval je kristale zamrznjene vode iz posod, ki so bile označene z različnimi napisi. Opazil je, da so bili najlepši kristali iz posod, na katerih sta bili dve besedi: npr. ljubezen in hvaležnost.

Agresija pripelje do nagle spremembe strukture vode. Na agresivnost in zlo se zelo hitro odzivamo. Na negativne stvari se odzivamo močneje. Imajo tudi povratno dejstvo. Z negativnimi mislimi kvarimo svojo lastno vodo (75% telesa).

Voda se prične odzivati na mrk (pomračitev sonca) že mesec dni pred samim mrkom!

V mehanizmu izmenjave informacij v vesolju ima ključno vlogo voda. Ona je instrument, preko katerega se upravlja s celotno naravo.

Voda se odziva na molitev, pravzaprav na vero, prepričanje ljudi. (Zgodba o rešitvi obolelega Pekinga, ki ga je z molitvijo rešil modrec).

Vsaka molitev poljubne vere ima pozitiven vpliv na vodo – jo strukturira v pravilne kristale.

Sveta voda ozdravi tudi tkivo, ki ga je napadla gangrena. To je nemogoče razumeti kemiku ali fiziku. Sveta voda ima neobičajno stabilno strukturo, ki prenaša svoje lastnosti na okoliško vodo. 10 g svete vode spremeni v enako vodo tudi 60 l navadne vode.

V Svetem pismu stoji: vera v velikosti graha premika gore (simbolično)!

Misel lahko zelo močno vpliva na vodo. Celo tako, da spremeni svoje lastnosti. Jezus je hodil po vodi. Je spremenil njene lastnosti ali so bile po sredi višje sile?

Vreme je odvisno od »razpoloženja vode«. Domišljamo si, da ga kreira politika ciklonov po celem planetu. Ali res?

V Izraelu 3 leta ni bilo dežja. L 1991 se je zbralo 10.000 vernikov pred Zidom objokovanja in molilo za dež. Padel je tri dni zatem.

Ena sama misel lahko spremni globalne razmere. Stvar je v tem, da je treba ujeti trenutek, ko je sistem v nestabilnem stanju. V stanju nestabilnosti zadostuje za spremembo celotnega sistema že ena misel.

Sladka voda predstavlja le 0,5% vse vode na Zemlji. V sej zgodovini je ta odstotek ostal praktično nespremenjen. Številčnost človeštva pa se je drastično povečala. Vodo pa vse bolj onesnažujemo. A njene sposobnosti čiščenja so omejene.

Voda ima sposobnost čiščenja: čisti se, ko zamrzuje ali izpareva. Takrat se vrne k izvorni strukturi, k programu življenja.

Vse se začne v vodi in vse se v vodi tudi konča.

Da bi človek stopil pred Boga, mora biti čist. V postopku čiščenja ne gre brez vode. Voda se pojavlja kot posrednik, ki povezuje človeka s Tvorcem.

Pri krstu blagodet vode prehaja na človeka.