S podobami zmajev, kuščarjev in kač in se srečamo pri vseh ljudstvih in na vseh koncih sveta. Da gre za pomembno stvar, dokazuje njihova prisotnost v grbih in zastavah številnih mest in držav, tisti, ki se kitijo z njimi, pa se želijo na ta način postavljati pred drugimi. O njih govori vse polno legend, mitov in pravljičnih zgodb. Njihov namen je zmešati sledi, zabrisati resnično ozadje teh simbolov ter raziskovalce speljati na napačno sled. Zato (skoraj) nihče ne zna razložiti njihovega pravega ozadja in številčnosti upodobitev po vsem svetu.

V nadaljevanju zapisana informacija o teh bitjih je danes za marsikoga preveč nenavadna ali celo pretresljiva, da bi jo zlahka sprejel. Toda prava informacija je ključ, ki odklepa in razloži številne skrivnosti, ki ostajajo nepojasnjene. Sestavljanka, ki se danes nikakor ne ujame, nenadoma postane otročje lahka. Delci pravih informacij, ki se skrivajo v mitih in pravljicah, ki jih zaslepljeni in zavedeni nismo znali spregledati, postanejo uporabni koščki mozaika.

red_griffin.png
Simbolizem kače in zmaja

Če v krščanskem svetu upodobitev teh bitij ne manjka, pa jih na daljnem vzhodu, na kitajskem in japonskem kar mrgoli. Častijo jih (enako) kot bogove, njihova simbolika pa je povsod po svetu enaka in takšna, kot pritiče »bogovom«: ta bitja simbolizirajo hladno moč in silo, znanje in modrost, medicino, pretkanost, zlo in zlobo.

Dejstvo je, da zmajev in podobnih reptilskih bitij na Zemlji v zadnjih 100.000 letih ni bilo, še najbliže so, če gledamo naš planet, dinozavri, ki pa jih poznamo le po fosilnih ostankih. Da bi šlo pri upodobitvah za naključno izbrana bitja, ki bi jih privzeli za maskote ali simbole, ni verjetno, saj bi v tem primeru ne mogli razložiti enotne simbolike, pa tudi ne čaščenja, ki pritiče le bogovom.

Povezanost kač in zmajev s pradavnimi »bogovi« najdemo v zapisih vseh starih ljudstev praktično po vsem svetu. Sumerci so tamkajšnje bogove imenovali Anunnaki. Kulture centralne Amerike so imele svojega boga z imenom Quetzalcoatl, ki je bil podoben krilati kači. Kulture ameriških domorodcev in Kitajcev so preplavljene z zmajsko ikonografijo. V Indiji zmajev, čudnih bitij z več rokami in nogami, ter križancev med živaljo in človekom mrgoli. Egipčani so imeli svojega kačjega boga Knepha, faraone pa so često slikali s kačami. Feničani so imeli Agathodemona, ki je prav tako zmajski lik. Židje imajo Nakhustana, bronasto kačo. S izčrpnejšim spiskom bi zlahka napolnili celo knjigo.

Zaključek se ponuja sam: med zmaji in kačami ter bogovi mora obstajati neka povezava.


 

Bogovi z reptilsko podobo

Dr. Arthur David Horn, nekoč goreč privrženec Darvinističnega nauka o evoluciji človeka, je po daljšem raziskovanju prišel do trdnega prepričanja, da so človeštvu temelje postavili zelo inteligentni nezemljani iz vrst plazilcev oz. reptilov in da ti upravljajo z našim planetom in človeštvom že odkar so se, pred več 100.000 leti, nanj naselili.

O izven zemeljskem poreklu človeštva obstajajo številni nesporni dokazi; o tem govorijo na primer legende Hopi Indijancev, zapisi številnih starih ljudstev, že omenjene Sumerske plošče, ki jih je razvozlal Zecharija Sitchin in še temple_things.jpgmarsikaj. Stara ljudstva so te nezemljane imenovala »bogovi«, saj so imeli tedaj nepredstavljive sposobnosti in tehnologijo. Upodobitve teh bogov v prastarih kipih in na slikah so zgovorne: gre za nenavadna telesa, ki precej odstopajo od normalne človeške fizionomije (šiljasta ušesa, nenavadna oblika glave, luskinasta koža, rep, krila, čudne oči, več rok…) ali pa je nenavadna (gigantska) njihova velikost. Povsod po svetu se arheologi srečujejo s podobno specifiko – opremljanja “ljudi” z značilnostmi plazilcev.

Staro-britanskega boga, poznanega kot “Zmaj-vladar sveta” so imenovali HU, odkoder se – zelo prikladno – sestavi ime »hu-man« za človeka kot križanca med bogom in staroselcem.


 

Plazilci so nasledniki dinozavrov

Med življenjskimi oblikami, ki jih vidimo na Zemlji, predstavljajo plazilci/reptili le majhen del. So v sorodu z dinozavri, ki so na Zemlji živeli pred cca 150 milijoni let. V primerjavi s razvojem dinozavrov je zgodovina človeka (450.000 let, po znanstvenih trditvah pa še mnogo manj) prav neznatna. Dinozavri so se razvili v širokem razponu različnih bitij, od neznatnih letečih stvorov do 8-tonskega titanozavra. Najnovejša spoznanja potrjujejo, da so bila mnoga izmed teh bitij, ki so živela pred sto milijoni let, zelo inteligentna. Saurornitoidi, ki so bili podobni pticam, so imeli velike možgane, široko postavljene oči s stereoskopskim vidom, palce postavljene nasproti ostalim prstom, zato so lahko lovili male sesalce.

mysore_temple.jpgKo bi dinozavri ne bili izbrisani z Zemlje v kataklizmi pred 65 milijoni let, bi se do danes razvili v plazilske humanoide – plazilce, podobne človeku. Toda, kdo pravi, da se to ni zgodilo – na kakem drugem planetu ali v kaki drugi dimenziji, morda pa celo na Zemlji, preden so dinozavri izumrli? Danes vemo, da so ptiči potomci ene od vej dinozavrov. Nenazadnje – če so bila telesa dinozavrov uničena, je njihova zavest preživela, saj gre za energijo, ki je neuničljiva. Kaj se je zgodilo dinozavrski zavesti, ki je Zemlji dominirala 150 milijonov let?


 

Reptilski možgani

pinealcolors.gifV človeških možganih obstaja področje, imenovano reptilski »možgani«. To je izvorni segment možganov, na katerega se ostali deli vežejo kot njegovi dodatki. To prastaro področje poganja drug zelo star segment možganov, imenovan R-kompleks (R pomeni reptilski, ker ga delimo s plazilci). Ima zalo važno vlogo pri agresivnem obnašanju, teritorialnosti, ritualizmu in vzpostavljanju družbenih hierarhij. Ko se človeški zarodek v maternici razvija, prehaja skozi številne stadije in razvojne faze, med katerimi so tudi takšne kot pri neprimatskih sesalcih, plazilcih in ribah. V določeni fazi se razvijajo škrge, v drugih fazah pa je embrio podoben embrijem ptic, ovac in svinj. Zgodi se tudi, da se kak otrok rodi z repom!

Da človeško telo nima nikakršne povezave ali skupne značilnosti s plazilci oz. reptili, torej ni mogoče trditi.


 

Prevlada reptilov na Zemlji

Kot trdijo “alternativni” zgodovinarji in raziskovalci (med drugim David Icke), ki se jim uradna zgodovinska znanost seveda posmehuje, so v daljni preteklosti različne skupine nezemljanov obiskovale Zemljo z različnimi nameni. Takrat so se tu pojavile, in kasneje ob kataklizmah tudi izginile, izrazito napredne in tehnološko razvite civilizacije, zasnovane na nezemeljskem znanju. To je bila zlata doba, kot so jo imenovali. Pred pribl. 450.000 leti so iz ozvezdja Draco (Zmaj) prišli Anunnakiji, reptilska (plazilska) rasa, ki so jo vodili krilati, albino-beli Drakoji. Ti so bili med najagresivnejšimi in so kasneje odločili zavladati nad planetom Zemlja. Najverjetneje so do takrat že naselili Mars. To, kar so se namenili storiti na Zemlji, so storili že prej na Marsu: infiltrirali so se v matično prebivalstvo in prevzeli planet.

Sprva so živeli na Zemlji odkrito, kasneje pa so se zaradi konfliktov umaknili v podzemlje in se lotili prevzema oblasti s svojimi agenti, ki bi bili enake zunanjosti kot ljudje. Za to je bilo treba ustvariti ustrezne hibride – mešance med “bogovi” in ljudmi. Ustvarjanje vedno novih vrst hibridov in genetski eksperimenti na Zemlji s strani različnih vesoljskih ras sicer niso bili nič novega in potekajo še danes, v podzemnih laboratorijih.

Program intenzivnega mešanja »bogov« z ljudmi je potekal v več valovih, saj so kataklizme na Zemlji večkrat zelo zdesetkale prebivalstvo. Prvo mešanje se je menda zgodilo pred cca 200.000 do 300.000 leti, drugič pa pred kakimi 30.000 leti. Najverjetneje so se križali še tretjič, po potopu pred cca 7000 leti (ko je nastala Venera). Ustvarjenih je bilo veliko vrst hibridov, ki se po lastnostih in sposobnostih močno razlikujejo.

hindu_temple_detail.jpgZa ustvarjanje najboljših, kraljevskih reptilsko-človeških familij oz. rodov so bili uporabljeni geni albino-belih Draco reptilov. Ob dovolj velikem deležu reptilskih genov so ohranjene sposobnosti pretvarjanja zunanjosti in ekstremno močan hipnotični pogled. Zato so poroke znotraj istih “kraljevskih” družin običajne. Izbor ženskega partnerja je zelo pomemben, saj se najvažnejši geni prenašajo preko ženske linije.

Anunnaki so prve civilizacije po potopu ustvarili v Egiptu; nastala je civilizacija Sumerov, v kateri so najvišje položaje v družbi imeli svečeniki elitnega reptilskega porekla. Najmočnejše oporišče reptilskih gospodarjev je bil Babilon, center reptilske moči na Zemlji. Tam je Babilonska bratovščina ustvarila Veliki program zasužnjenja človeštva, ki naj bi se odvijal tisoče let. V kasnejši fazi razvoja tega programa so za učinkovit nadzor posvetnega življenja “agenti” te krvne linije na zvit način in s pretkanimi manipulacijami prevzeli najpomembnejše položaje v družbah. Ključne osebnosti britanske in postopoma tudi evropske aristokracije so postali reptilsko človeški hibridi. Zahvaljujoč velikemu britanskemu imperiju, ki se je razlezel po vsem svetu, so ti prišli na najpomembnejše položaje po vsem svetu; tako so zavladali tudi obema Amerikama, Afriki, Aziji, Avstraliji, Novi Zelandiji… Zavzeli so politične, finančne, medijske in poslovne položaje, kjer uveljavljajo politiko svojih gospodarjev.

Nadzor iz drugih dimenzij?

David Icke ni osamljen v svoji trditvi, da nezemljani plazilci vršijo svoj nadzor na Zemlji iz druge – nižje četrte (nižje astralne) dimenzije. Čas zanje ne igra posebne vloge, saj obvladajo potovanja v preteklost in prihodnost. Brez razumevanja večdimenzionalne narave življenja in vesolja je nemogoče slediti njihovim manipulacijam s človeštvom. Zdaj smo uglašeni na tridimenzionalni svet, zato opažamo le tega, čeprav na istem prostoru obstajajo še drugi svetovi, na drugih frekvencah. Nekateri na osnovi opazovanj menijo, da se so se prehodi iz četrte v tretjo dimenzijo odprli z nuklearnimi poskusi in eksplozijami, ki so začele v 40. letih 20. stol, najverjetneje pa že veliko prej, pred kataklizmami, ko je bil svet na tehnološko višjem nivoju.


 

Prehranjevanje z energijo čustev

Vpliv nezemljanjov na planetu Zemlja pa ni le negativen. Obsega celoten razpon od dobrega do slabega. Med najmanj ugodnimi bitji so prav tista iz ozvezdja Draco, ki hlepijo po oblasti in smo jih ovekovečili v bajkah o demonih in vampirjih. Oni resnično uživajo kri. Pri grofu Draculi, ki je zgovoren predstavnik te skupine, zopet ne gre za golo izmišljotino, temveč so bili v ozadju realni dogodki, ki so se zabeležili v kolektivno zavest človeštva. Do glavne oblike nadzora prihaja preko obsedanja tujih teles.

Reptili se hranijo s človeško emocionalno in seksualno energijo. Gre za energije strahu, krivde in agresije, ki so vibracije nizke frekvence. Te se veliko sprošča pri izvajanju seksualnih orgij v satanističnih obredih, ki jih izvajajo za »demone«. Kadar oddajamo takšne vibracije, se te energije v tem svetu ne da videti, ker resonira s frekvenco nižje india_kip.jpgčetrte dimenzije, kjer jo absorbirajo bitja s te ravni. Zato nas vzpodbujajo k vojnam in nasilju ter nam vcepljajo strah. V zadnjem desetletju se pojavljajo poročila o bitjih, imenovanih Chupacabra, ki pijejo kri živalim.

Da se bitja s četrtega nivoja hranijo z energijo čustev, pravzaprav ni nič nenavadnega. Če pomislimo, da se rastline hranijo z minerali, živali z rastlinami, ljudje pa z rastlinami in živalmi, potem je le vprašanje, kdo se hrani z nami ali nečim, kar pritiče nam, ljudem. To so očitno bitja z ravni, ki je višja od naše.


 

Kameleonske sposobnosti reptilov

Ena najtežje sprejemljivih informacij v zvezi z reptilskimi “gospodarji” je, da lahko spremenijo svojo zunanjo podobo. Vendar pa sprememba zunanjosti za bitja, ki prihajajo s četrte dimenzije, verjetno ni večja težava. Reptilski nezemljani večinoma prihajajo z nižje četrte dimenzije in fizična telesa uporabljajo le kot sredstvo za manipulacijo v tej dimenziji.

Spreminjanje zunanjosti je sposobnost mentalnega projiciranja posebne fizične slike, ki jo vidijo drugi ljudje. Če s pomočjo svojega uma spremenite nihajno hitrost tej energiji in jo privedete na drugačno frekvenco, se lahko pokažete v takšni obliki, kot želite. Tudi materializacija in dematerializacija sodi v domeno podobnih pojavov.

Icke je skozi stike z različnimi osebami iz javnega življenja na različnih koncih sveta pridobil veliko število pričanj o pretvorbah znanih oseb. Pred očmi očividcev so razni organi – obraz, roke, noge ali celo telo, privzeli plazilsko podobo in se zatem zopet vrnili v običajno stanje. Veliko teh pripovedi je slišal v ZDA. Dva televizijska voditelja sta to opazila sredi televizijske oddaje. Cathy O’Brien, s katere umom je več kot 25 let upravljala Vlada ZDA (projekt »Monarh«), je takšna doživetja opisala v knjigi Trans Formation of America. Kot otroka in kot žensko so jo zlorabljale številne javne osebe, ki jih navaja v knjigi, med drugim Gerald Ford, Bill Clinton, George Bush st. in drugi. Bush ji je povedal, da je nezemljan in se je pred njenimi očmi za kratek čas prelevil v kuščarja. Mislila je, da gre za neke vrste hologram.

Predsednik Mehike, Miguel de la Madrid, je pričal, da so se nezemljani spustili med Maje v Mehiki. Odtod majevske piramide, napredna astronomska tehnologija in žrtvovanje otrok. Bogovi so se mešali z Maji, da bi ustvarili življenjske forme, ki bi vzbujale manj odpora in bi jih lahko nadzorovali. Predsednik je dejal, da lahko ljudje iz teh krvnih rodov menjajo obliko v zunanjost iguane in obratno. Ker je tudi sam imel to sposobnost, je to demonstriral očividki.

Diana, princesa iz Walesa, ni brez razloga Windsorje imenovala plazilce in kuščarje. Živela je z enim od njih, princem Charlesom. Preden bi lahko to skrivnost obelodanila javnosti, je morala umreti. Tovrstne informacije je pred smrtjo zaupala svoji dobri prijateljici in zaupnici.


Opažanja narkomanov in jasnovidcev

Narkomani in tisti, ki so bili pogosto pod vplivom mamil, poročajo, da v visoko psihodeličnem stanju nekatere ljudi vidijo kot ljudi, druge pa kot humanoidne in ostale plazilce. Hunter S. Thompson je ugotovil, da ne gre za običajne halucinacije temveč za »dvig frekvenčne zavese«, kar omogoča videnje izza fizične oblike, za videnje sile, ki upravlja z osebo. Takšna opažanja so bila prisotna le pri nekaterih ljudeh. Govoril je o morfogenem polju, ki se oddaja v DNK strukturo plazilskih oseb in usklajuje celično strukturo s plazilskim genetskim načrtom.

Tudi jasnovidci v telesih in okrog teles vodilnih svetovnih politikov, bankirjev, vojaških oseb itd. lahko vidijo plazilske podobe. Neka jasnovidka je Icku razlagala, da obstajajo polnokrvni plazilci, ki uporabljajo privid človeškega telesa za prikrivanje svoje prave narave, in hibridi, križanci reptilov in ljudi, ki so nadzorovani in obsedeni s plazilci s četrte dimenzije. Tretja vrsta pa so reptili, ki se v naši stvarnosti pokažejo neposredno, a tega stanja ne morejo zadržati neomejeno dolgo. Ista jasnovidka je dejala, da je Hilary Clinton pravi reptil, medtem ko je njen mož Bil le mešanec in nadzorovan s strani reptilov. Hilary je v hierarhiji umeščena mnogo više od moža Billa, ki je le pomočnik v Veliki igri. Da je temu tako, so pokazali dogodki sami (Icke je knjigo objavil preden je Hilary kandidirala za predsednico ZDA).


 

Odkod modra kri?

Ena od lastnosti, ki naj bi bila značilnost kraljevskih rodbin, je modra kri. Aristokracija naj bi imela kri drugačne barve. Odkod ta domislica? Verjetno ugotovitev o modrem odtenku krvi ni le plod domišljije. Ali bi vladarji imeli kri drugačne barve, če bi bili genetsko enaki ostalemu prebivalstvu? Če pa sta njihov rod in s tem tudi genetska struktura drugačna, kar se lahko odraža tudi v barvi krvi, je to opažanje lahko povsem na mestu. Nekateri viri pravijo, da gre pri reptilskih vrstah (in s tem tudi pri hibridih) dejansko za večjo vsebnost bakra, zaradi česar kri hitreje oksidira in dobi modrikast videz.

Krvni rituali

Mnogi vodilni ljudje se ne zavedajo svoje obsedenosti in slepo uresničujejo Veliki program gospodarjev. Pripadniki kraljevske linije polnokrvnih reptilov, med katere sodijo npr. Rothschildi in Windsorji, se občasno, ob skrivnih ritualih, prelevijo in pokažejo svojo reptilsko podobo. Gre za obrede, katerih bistvena sestavina je krvna daritev, torej prelitje krvi. Ta substanca je reptilom namreč potrebna za ohranjanje določenih sposobnosti (ohranjanje človeške podobe?) Uganka izvora krvnih ritualov, ki so prisotni v religijah od vsega začetka, dobi s to trditvijo razumno razlago. Krvava darovanja in ritualno ubijanje žrtev je bilo nekoč v večji meri potrebno”bogovom” reptilskega porekla; kaže, da so ta problem v precejšnji meri rešili na drugačen način, saj se je uživanje mesa in krvi v verskih obredih spremenilo v ritualno uživanje kruha in vina.

Sveti Jurij premaga zmaja

Vrnimo se zopet k zmajem in jih poglejmo v luči zgornjega razmišljanja.

Legenda o Svetem Juriju, ki je premagal zmaja, je upodobljena na številnih krščanskih slikah. Najdemo jo celo v grbu ruske prestolnice Moskve (slika desno), da ne omenjamo naših grbov Ljubljane, Kamnika, Loža, Šentjurja in Svetega Jurija pri Ščavnici in še kakega.

Da bi se kak polnokrvni zmaj ali dinozaver znašel v srednjem veku, ni nič kaj verjetno. Da pa bi nek ljudski junak v boju premagal kakega od krutih vladarjev, ki se mu je, da bi izzval strah, pokazal v svoji drugi – grozljivi podobi, je čisto nekaj drugega. Vladar je bil v tem primeru očitno takšne vrste, da se je znal pokazati tudi v svoji reptilski podobi. Takšen podvig, ki bi mu sledilo obdobje sprostitve po zaključku tiranije, bi bil vsekakor vreden ovekovečenja v ikonah trpečega ljudstva, ali ne?

Premagati zmaja ali pa imeti ga za svojega zaveznika ima tako simbolen pomen. V obeh primerih gre za izpričevanje moči, poguma, spretnost ali modrosti, zato so ga številna ljudstva ovekovečila v svojih grbih, na simbolih mest, ščitih itd. Zmaji ali orli so pravzaprav najpogostejša sestavina grbov in zastav.


 

Prikrivanje porekla

Če drži, da so reptilski nezemljani prevzeli nadzor na Zemlji, potem je v njihovem interesu, da svojo prisotnost dobro prikrijejo in delujejo iz ozadja. Prikrivanje informacij in injiciranje napačnih, zavajajočih informacij je bilo zelo uspešno, saj so pri tem uporabili zelo močno orožje: religije. Krščanski verski voditelji so na zahodu poskrbeli za uničevanje vseh starih dokumentov in gradiva starih ljudstev, ki je opisovalo resnično zgodovino in poreklo aristokracije. Z injiciranjem lažnih legend, mitov in pravljic o zmajih in kačah jim je uspelo do današnjega dne dodobra natresti peska v oči otopeli javnosti.

Da na Zemlji obstajajo številne vrste nezemljanov, ki so tudi plazilskega porekla, je skrbno varovana tisočletna skrivnost, čeprav sem in tja kaka informacija vendarle pricurlja v javnost, a je nihče ne jemlje prav resno. Vendar pa teh danes ne bi več imenovali “bogovi”.

Toda časi se spreminjajo in našim nadzornikom je jasno, da resnice ne bo mogoče v nedogled prikrivati. Zato so pričeli s postopnim pripravljanjem javnosti na svojo prisotnost, obenem pa želijo omiliti gnus, odbojnost in odpor do bitij, ki jih nismo vajeni. Aktivirali so enega svojih pomembnih sistemov, ki pomembno prispeva k oblikovanju javnega mnenja – filmsko industrijo – Hollywood, ki je v njihovih rokah. Kakor je opaziti, se v zadnjih desetletjih množijo filmi s tematiko o nezemljanih (Vojna zvezd, E.T. ….), zelo popularni so postali dinozavri (Jurski park…), otroške risanke so polne vesoljcev in čudnih spak… Šok pri otrocih bo gotovo manjši kot pri odraslih.

 


Razjasnitev uganke

Ko se zavemo dejstva o obstoju prišlekov z drugih svetov, ki so – kot počasi spoznavamo – zagospodarili na planetu, se razbiti mozaik prične sestavljati. Ob prepoznavi mehanizmov, s katerimi gospodarji delujejo, nenadoma postane jasna celotna svetovna politika in njen smisel.

Omenili smo krvno povezanost vodilnih kraljevskih in vladarskih ter drugih ključnih osebnosti po svetu, ki so prikriti izvrševalci volje vladajoče garniture. Toda nasledniki babilonske bratovščine imajo še druga močna orožja. Duhovno pohabljanje in poneumljanje ljudstva se je nekoč vršilo predvsem skozi religije, ki so miselna orodja za ukalupljanje misli vernikov v dobro premišljene, napačne vzorce. Izmislili so si jih tako, da ena religija (judovska) vzbuja občutke večvrednosti in napeljuje k dominaciji, druge (krščanska in muslimanska) pa vcepljajo manjvrednost in suženjsko miselnost. Tako ustvarjeni konflikt med religijami omogoča medsebojno izčrpavanje ljudi in jih oddaljuje od pomembnih vprašanj v življenju. Tudi komunizem je bila domislica istih avtorjev.

Sistem svetovne oblasti deluje skozi piramidno grajeno upravljalsko strukturo s številnimi nivoji, ki svoje lovke razteza v vse kotičke sveta preko  verskih redov, sekt in lož (prostozidarji, iluminati…) do mednarodnih institucij (IMF, WTO…), ki vplivajo na vse količkaj pomembne politične odločitve. S tem vladajoča struktura že tisočletja vodi vso svetovno politiko. Odkritje Amerike, ustanovitev ZDA, svetovne vojne, epidemije in vsi pomembni dogodki – so bili načrtovani!

Vsekakor si boste o povedanem ustvarili svoje lastno mnenje. Morda porečete, da je vse skupaj le dobro zamišljena zarota. Tudi to je povsem legitimna odločitev. Toda obstajajo številni argumenti, ki jih ne morete ovreči. Eden takšnih je bankovec za en dolar. Oglejte si ga pobliže. Nanj so gospodarji sveta, ki izvirajo iz Babilona, naslikali egipčansko piramido z vsevidnim očesom na vrhu. Pod grafiko je napis »Nov svetovni red«, kar je cilj, ki ga nameravajo doseči (glej tudi besedilo Načrt, vreden razmisleka ).

Cilj načrta, imenovanega “Novi svetovni red“, je na vsem planetu vzpostaviti eno samo državo, z eno vlado, eno vojsko in enim plačilnim sistemom. V režimu, ki bi bil podoben fašizmu oz. prikriti diktaturi, bi bili vsi državljani do popolnosti nadzorovani (vsak bi dobil v telo “čip”), svoboda in demokracija pa bi bili le še spomin.

Glavni vir podatkov: David Icke The Biggest Secret (hrvaški prevod: /75/, dwnload *I 4)