Končno zunaj! Oh, koliko luči! In kako bučno je tukaj! Toda čemu takšno razburjenje? Konec koncev sem prišel v zemeljsko šolo. Tu je kar gneča.
Torej,
čemu vse to veselje?

Vsi dobro vedo, da ta
proces, potovanje ali kakorkoli bi
že
temu rekli
ni preprost. In to je še milo rečeno.
Čemu to veselje? Prišel sem s tako čudovitega mirnega kraja v to gnečo.

No prav, pa poglejmo, kje
so star
ši, ki sem si jih izbral, in
celotna dru
žina. Aha, tamle je moja
mama. Kar v redu je, a slutim, da ne bo prav lahko z njo. Malce napeta je,
pravzaprav kar precej.

Moj oče pa je prav v redu, kot angel, toda tudi njegova
krila se zdijo utrujena in nekoliko po
škodovana.

Aha, in tamle je duša, ki jo poznam že od prej; tokrat je njeno ime teta Lea. Nekako zgrbljena se mi zdi
in nesre
čna! Ojoj. Očitno nima partnerja, zato je tako uboga. Bom tudi
jaz videti tak,
če ne bom imel
partnerke?

Kako trdo življenje me čaka,
in njih? Oni pa vsi proslavljajo. Tega pa res ne razumem! Kaj so pozabili,
zakaj so pri
šli sem? Kaj je to? Sem
so pri
šli, da bi napredovali in se
osvobodili te
žke karme, ki so jo
nabrali v te
žavnih prejšnjih utelešenjih,
da bi zatem napredovali k vi
šjim
svetovom.
Čutim, da so vsi, no –
skoraj vsi, nekako razo
čarani, tako šibke svetlobe, njihov sij je tako medel. Se bo to
zgodilo tudi meni?

Ne smem pozabiti, zakaj
sem tukaj. Nisem pri
šel sem, da bi flirtal
z dekleti, se poro
čil, imel otroke,
slu
žil kupe denarja, da bi kupil vilo
z vrtom, … Tukaj smo zato, da prenesemo sporo
čila. Božja sporočila, ki so sporočila ljubezni, radosti, svetlobe in miru.

Oh. Tako temno je tukaj,
vse du
še so tako šibkega sijaja, kako to? Ne smem pozabiti, da bom
odslej tudi jaz raz
širjal sporočila z govorom, z učenjem, z mislimi in energijo.

Prosim, držite pesti zame.

Hvala vam.