Kako je mogoče, da človek, tudi če je največji genij, uporablja le delček – manj kot 5% kapacitete svojih možganov? Zakaj je Stvarnik človeku dal organ, dvajsetkrat večji, kot ga potrebuje? Da so možgani takšni, ni naključje. A zakaj? Odgovor na to vprašanje vsebuje skrivnost, ki bo marsikoga osupnila. A da bi to skrivnost razjasnili, moramo miselno lopato zakopati krepko v zgodovino.

Treba je poseči daleč nazaj, prav v čas formiranja življenja na Zemlji. Naši zgodovinarji , ki še vedno razmišljajo v Darwinovem duhu, nam še kar pripovedujejo pravljice. A resnice nihče ne more večno skrivati pod preprogo. Razvoj inteligentnega življenja na Zemlji je neločljivo povezan z vplivom nezemeljskih civilizacij, ki so že davno, pred kakim milijonom let, zasejale kal življenja na tem čudovitem, obetavnem planetu. Prvi glasnik teorije o bogovih – astronavtih (Erich Von Daniken) se ni veliko motil. “Bogovi“, sledov katerih je na Zemlji kolikor hočete, so imeli odločilen vpliv na razvoj človeka in življenje na planetu. Vse do danes.

Vesolje je polno inteligentnih bitij, ki so se razvila v toku časa, in razvila so vse mogoče sposobnosti, da bi zadovoljila svojo potrebo, da se izrazijo na čim bolj ustvarjalen način. Ustvarjanje živih bitij in genetske manipulacije kot tudi potovanje skozi prostor in čas so za napredne civilizacije nekaj povsem običajnega. Te tehnologije so obvladali že pred milijoni let. Tudi kolonizacija planetov je običajna stvar, kajti planeti, v nasprotju z življenjem, niso večni. Celo Zemljani po pičlih nekaj 100 letih resnejšega (tehnološkega) razvoja že eksperimentiramo z geni in razmišljamo o kolonizaciji Marsa…

 

Področje svobodne volje

Obstaja mnogo vesolij in veliko načinov, da se vesolja ustvarijo. To vesolje, v katerem se nahajamo, je ustvarjeno tako, da je v njem dovoljeno vse – je področje absolutno svobodne volje. Planet Zemlja ni nastal po naključju. Ne bomo se spuščali v to, kdo in kako ga je ustvaril – nadangeli ali kako drugače imenovana božanske sile (več o tem tule ); pomembno je vedeti, da je bila Zemlja načrtovana kot poseben planet izjemne lepote, imenovana “Center svetlobe”, živa biblioteka, kraj za medgalaktično izmenjavo informacij, kjer bi se informacija udejanila skozi frekvenco in genetske procese. Locirana je bila na rob galaktičnega sistema, blizu številnih portalov – energijskih odprtin, skozi katere se energija prenaša skozi prostor, zato je lahko dosegljiva iz drugih galaksij. (Te informacije so posredovali nezemljani)

Takoj, ko so bivalne razmere to dovoljevale, je postala raziskovalni laboratorij. Različne visoko razvite nezemeljske rase so poskušale pripraviti planetu primerne in koristne oblike življenja. Nekatere rastlinske in živalske vrste so bile prenešene z drugih svetov, druge pa so nastale kot rezultat genetskih eksperimentov. Ustvarjena so bila mnoga nova živa bitja, rastlinska, živalska in – človeška.

Človeštvo oz. človek sam je – kot vse drugo – eksperiment Stvarnika, vendar posebne važnosti. Skozi to živo, inteligentno formo naj bi Stvarnik sam sebe še posebno dobro spoznal, se izrazil in občutil večje zadovoljstvo pri tem izrazu in spoznanju. Tako kot svetlobe ni mogoče zares poznati, če ne spoznaš teme, je tudi Stvarnik v svoji igri moral stopiti za zaveso “nezavedanja” da bi skozi postopno zavedanje spoznal sebe in svoje potencial. (o tem več tule ). V formi človeka, bitja, ki ima – v nasprotju z drugimi ustvarjenimi bitji – sposobnost občutenja široke palete čustev, je to še posebej zanimivo.

Že pred 500 000 leti, mnogo pred civilizacijama Lemurije in Atlantide, so Zemljo obiskovala visoko razvita nezemeljska bitja z namenom kultiviranja in naselitve planeta. Da bi življenje na tem planetu obogatili s inteligentnimi hibridi humanoidne vrste, so eni (iz ozvezdja Sirius) dali potrebno znanje in tehnologijo, skupina drugih pa genetski material. Ostanki prvih, zelo naprednih civilizacij na planetu, ki su ustvarile popoln stik z naravo, ležijo globoko pod ledom Antarktike. O tem obširno priča Osmanagić .

 

Toda projekt Zemlja je sčasoma postal objekt prepira. Ker je bila Zemlja neprecenljiv biser v vesolju, so se za njeno posest in prevlado na planetu spopadle različne rase in povzročili številne vojne, tudi kozmičnih razsežnosti. Zemlja je postala kraj dualnosti, kjer je bilo zaradi načela svobodne volje dovoljeno vse.

 


Kolonizacija

Dolgo po nastanku prvobitnega človeka, pred cca 50 000 leti, je planet kolonizirala skupina nezemeljskih bitij, ki jih v prastarih zapisih nazivajo “bogovi”. S tem se prične obdobje stare zgodovine, v katero sodita civilizacija Lemurije in Atlantide. Novejša zgodovina, za katero bi lahko rekli, da pomeni pričetek današnje civilizacije, “modernega” človeštva, se začenja po velikem uničenju Atlantide (vesoljni potop), pred kakimi 11500 leti. Potomci Atlantide so začetniki “starih” civilizacij, kot jih imenujemo – sumerske, babilonske in ostalih. Stara afriška plemena hranijo spomine na številne dogodke, v katerih sodelujejo obiskovalci z drugih planetov.

Kolonizatorjem (“bogovom”), ki so prevladali, je bila poglavitna skrb – ustvariti novega človeškega prebivalca, ki bi bil prilagojen njihovim potrebam ter poslušen in vodljiv. Takratni človek, praprebivalec Zemlje, je bil v tem pogledu neprimeren, saj jim je bil nevaren in po sposobnostih preveč podoben. Z genetsko manipulacijo oz. reorganizacijo DNK so zato njegov intelekt in božanske sposobnosti omejili. Od šestih originalnih parov DNA spiral v jedru vsake celice so pustili aktiven le en par, da so ohranili najbolj vitalne funkcije in reproduktivne sposobnosti. Neinteligentne je pač mnogo laže nadzorovati in upravljati. Novi (hibridni) človek je prevzel vodilno vlogo, originalno človeško vrsto pa so zdesetkali in pregnali. Ob tem je bilo zaradi uporabe nuklearnega orožja veliko predelov Zemlje opustošenih.

Ob zavedanju, kakšno degradacijo je manipulacija prinesla, pomen biblijskih navedb “izgon človeka iz raja” in “izvirni greh” postane razumljiv. Človek, čigar zavest o njegovi božanski naravi je bila zabrisana, njegove sposobnosti pa blokirane, se je seveda zavedal svoje omejenosti. Bil je dejansko obsojen na to, da “si v potu svojega obraza služi svoj kruh”. Tako je na Zemljo prišla “tema”. Svetloba je informacija, tema pa pomanjkanje informacije.

Eden pomembnih motivov za kolonizacijo je zagotovitev hrane. Tudi če bi Zemljani kolonizirali Mars, bi bila zagotovitev hrane, takoj po zagotovitvi ustreznih pogojev za bivanje, njihova poglavitna skrb. Gledano z esencialnega vidika je hrana oblika zavesti. Hrana je zavest, ki vibrira na ustrezni EM frekvenci. Vsa bitja (katerih bistvo je zavest) se hranijo z zavestjo drugih bitij. Najvišja oblika prehrane je prehranjevanje z ljubeznijo. Če se zavestna bitja niso sposobna prehranjevati z ljubeznijo, ki je primarna energija, se poslužujejo hrane, ki se mora neprestano porajati; takšna hrana je živa in torej vsebuje zavest. Človek se hrani s telesi (v resnici pa z zavestjo) rastlin in živali, višje razvita bitja pa se hranijo z zavestjo človeka, natančneje rečeno z emocijami ljudi. Kolonizatorji Zemlje se hranijo z negativnimi emocijami – predvsem s strahom, zato se trudijo, da človeštvu vcepijo čim več strahu. Strah jih hrani, stimulira in ohranja v dominantnem položaju.

“Bogovi”, kakršne lahko vidimo na babilonskih in sumerskih ploščah (podobni kuščarjem in ptičem), so poskrbeli, da so bili podložniki odrezani od pravih informacij in vibracij iz vesolja, ki bi lahko prispevale k razvoju njihove zavesti, obenem pa so poskrbeli za dezinformacije, ki vcepljajo strah. Pri tem so se posluževali – in se še vedno – različnih trikov in orodij, med katerimi je eno najpomembnejših – religija. Skozi verske predstave, ki zamegljujejo pravo podobo stvarnosti in identitete človeka, je človeka preprosto obvladati. Religija človekov um preplavi z dominantnim programom, ki človeka spremeni v poslušno ovčico. Potem je treba poskrbeti le še za ustrezne dogodke in slepa čreda poslušno sledi svojim voditeljem v pripravljeno ogrado. Ljudje smo pač nekoliko inteligentnejša “živina”, zato je treba uporabiti nekoliko bolj domišljene metode. Cilj pa je enak – ali ljudje z našo živino postopamo kaj drugače?

 


Omejeni človek

Zavest današnjega človeka vibrira in oddaja EM valovanje le na omejenem frekvenčnem spektru glede na originalno vrsto. Duhovno obzorje človeka je bilo s tem močno zoženo in omejeno zgolj na fizični pojavni svet zunaj njega, na materialnost. Za polno zavedanje svoje dejanske duhovne identitete človek potrebuje tudi eterične, duhovne čute in sposobnosti, ki so kodirani v celičnem spominu. Dostop do njih je bil zagotovljen le posvečenim izbrancem (predvsem svečenikom), ki so bili deležni prave duhovne izobrazbe.

Kolonizatorji in današnji gospodarji Zemlje so poskrbeli, da razvoj človeka ne bi mogel pripeljati do ponovnega odkritja lastne prave identitete. Treba je bilo blokirati tisto, kar omogoča razvoj zavesti in duhovno rast: pravo prehrano, spolnost in čustva oz. emocije. Kot dodatno orožje so uporabili – strah. Za dosego svojih ciljev so se poslužili kopice metod in sredstev, ki so še danes prav tako učinkovite kot nekoč. Človek, ki je izgubil pristen stik z naravo in svojim notranjim bistvom, je namreč kot živ robot, ki ga je mogoče programirati.

Z razširjanjem informacij, ki so ljudi vodile proč od zdrave rastlinske hrane (v mesno prehrano) je bil dosežen cilj, da v telo ljudi ne pride več hrana dovolj visoke frekvence, ki omogoča hitro misel in dvig zavesti. Mesna hrana človeka obremeni, ga zaposli in blokira njegovo duhovno rast.

Spolnost, ki je imela v davnini vse drugačno vlogo – kot silno močna metoda za zdravljene in duhovno rast, polnjenje z božansko energijo in občutenje enosti z bistvom, je bila proglašena za orodje, ki služi izključno reprodukciji. Skozi krščansko religijo je bila spolna (življenjska) energija uspešno zasužnjena, uživanje v spolnosti in telesu pa razglašeno za grešno in obsojanja vredno. Taoisti na vzhodu so v tisočletjih spoznali neverjetne potenciale , ki se skrivajo v spolnosti; skozi tantro in kultiviranje spolne energije so uspeli ustvariti koncepte, ki omogočajo ohranjati mladost in vitalnost človeka ter njegov vsestranski razvoj. Zatrta spolna energija, ki s celibatom obremenjene služabnike religije seveda še bolj pesti, se zato pokaže v žalostnih spolnih ekscesih (npr. pedofilija med duhovniki). Ob neustreznem informiranju in vzgoji tako sodobni človek še vedno tava v temi. Zasužnjen s seksom, ki ostaja ena redkih cenenih metod za uživanje, moški s pogostimi ejakulacijami izgublja neprecenljivo življenjsko energijo, skrito v semenu, ženske pa ob menstruaciji.

 

Pomen emocij

V emocijah, kakršnih je sposoben človek, je neverjetno bogastvo. Bitja nižjih vibracij, če jih lahko tako imenujemo, imajo v čustvih mnogo ožji frekvenčni razpon in poznajo le strah, kaos in nasilje. Sposobnost ljubiti in občutiti vsa z ljubeznijo povezana čustva je fantastična prednost. Druga prednost je sposobnost, da z voljo nadvladamo um; to je v vesolju redka kvaliteta.

Poleg fizičnega telesa ima človek tudi čustveno, mentalno in duhovno telo, ki odražajo različne aspekte njegovega bitja. Fizično in metalno telo sta tesno povezana, zato se spremembe v miselnosti odrazijo na telesu. Prav tako sta povezana tudi čustveno in duhovno telo. Zato je sposobnost čustvovanja in zaupanja čustvom nekaj neprecenljivega, saj nam omogoči spoznavo duhovnih svetov. Le skozi čustva in občutenje lahko pridemo v stik s svojo celovitostjo.

Ker so se kolonizatorji Zemlje tega dobro zavedali, so napravili vse, da bi občutenje in čustvovanje človeku čimbolj oddaljili. Skozi domišljeno versko indoktrinacijo so dosegli, da smo pričeli zapostavljati in omalovaževati občutke – naš spoznavni, intuitivni, nadčutni del sebe. S tem so omejili našo percepcijo stvarnosti in preprečili razvoj zavesti. Razumljivo: če bi skozi občutenje našli lastno znanje in lasten način intuitivnega občutenja, bi ne mogli biti nadzorovani.

Ko bomo z zavedanjem svoje multi-dimenzionalnosti stopili v druge dimenzije, si bomo tam lahko pomagali edinole z občutki; ti omogočijo pripeljati druge dimenzije v to stvarnost, da bi jih skozi živčni sistem predelali ter uredili te molekularne fluktuacije v ustrezen red. Zaupanje v občutke in pretanjenost občutkov sta zato pri duhovnem razvoju bistvenega pomena.

 


V okovih strahu

Prestrašen človek je nemočen, pohleven, nesposoben razmišljanja, za zagotovitev varnosti pa je pripravljen pristati skoraj na poljubno žrtev. Strah je zato orodje, ki se ga gospodarji poslužujejo v največji meri. Ustvarjanje strahu se gospodarjem planeta bogato obrestuje, saj tako hkrati dosežejo kar dva cilja: zagotovijo si hrano (emocije prestrašenih množic) in preprečijo ter zatrejo uporništvo.

Metode vcepljanja strahu napredujejo tako kot napreduje tehnologija, predvsem informacijska. Danes lahko preko medijev v nekaj minutah prestrašite ves svet, na primer z insceniranimi “terorističnimi” napadi na pomembne objekte, vzemimo za zgovoren primer le dogodke 11/9/2001 .

Splošni nivo zavesti je dovolj nizek, da lahko javnosti prodate prepričljive razlage o zlobnih namenih teroristov. Glede na to, da teroristični napadi nikakor niso poceni, se lahko vprašamo, kakšen profit so domnevni “teroristi” doslej imeli od tega? Ob številnih nejasnostih in sumljivih okoliščinah, prikrivanju pravih informacij ter ob zakonskem preganjanju javne obravnave dogodkov je jasno, da tu nekaj smrdi. Terorizem je le del premišljenega načrta, načrta za upravljanje celotne svetovne človeške skupnosti. Ne le bajne zaslužke temveč tudi vse več moči v svojih rokah, ob omejevanju osebne svobode imajo – ne teroristi temveč gospodarji planeta.

Svetovna politika, ki se po načrtu odvija že tisočletja, vodi v smeri formiranja ene same svetovne (totalitarne) države, z eno vlado, eno vojsko, enim monetarnim sistemom, enim plačilnim sredstvom; to je namreč sistem, ki omogoča enostavnejši in učinkovitejši nadzor vsakogar in vsepovsod. Na poti do tega cilja je potrebno ustvarjati skupnosti držav, jih medsebojno konfrontirati in tako zmehčati, da so voljni slediti novim pobudam. Ob tem nastane za oblastnike obilo koristnih posledic, ki so sad medsebojnega uničenja. Insceniranje vojne imajo čudovite učinke: generirajo veliko čustvene energije, omogočijo bogatenje vojne industrije, prav tako pa bankirjev, ki zagotovijo obnovitvene kredite in industrije, ki poskrbi za ponovno izgradnjo uničenih mest. Kaj bi si še želeli?

Ali ste se že kdaj zamislili nad dejstvom, da je v svetovnih in drugih vojnah uničenih mnogo več pripadnikov nekrščanske veroizpovedi (Protestantov, Rusov, Judov, Japoncev, Čečenov, Afganistancev, muslimanov, črncev) kot pa kristjanov? Razlog: slednji so dovolj dobro nadzorovani, ostale pa je treba spraviti z obličja sveta. Posebno pri črncih je v uporabi še eno učinkovito orožje za desetkanje: cepljenje.

Bistvo omenjene politike je torej neprestano ustvarjanje konfliktov in vojn, v katerih človeštvo izgublja energijo in čas za lasten razvoj. Da se vojne velikih razsežnosti lahko zgodijo, je potrebno oblikovati dovolj močne (umetne) skupnosti držav (SZ, ZDA, Jugoslavija in sedaj EU). Največja med njimi prevzame vlogo imperija. Po tem, ko se je izrabil rimski imperij, ki je ustoločil krščanstvo, je bila prva svetovna vojna potrebna, da bi na pogorišču britanskega imperija postavili dva nova imperija – ZDA in SZ. Slednji je po tem, ko je odigral svojo vlogo tekmeca in rodil pomemben konkurenčen družbeni red (komunizem), razpadel, prvi pa se je z drugo svetovno vojno afirmiral in po njej razcvetel. Ker je danes že izčrpan in izrabljen, se že pripravlja novi, Evropski imperij , ki bo prestrašen in utrujeni svet potisnil še korak bliže k centralizirani svetovni državi.

Nemara boste pomislili, da ima pisec teh vrstic namero – zvabiti vas v kljub simpatizerjev teorije zarot. Nikakor. Od tega namreč ni prav nikakršne koristi. Vam samim je prepuščeno, da začutite, ali je v teh informacijah kaj resnice ali ne. To boste s svojim notranjim čutom zanesljivo ugotovili, če boste le dovolili, da um za hip umolkne, kajti prav ta je tisti, ki je zaveden. Občutki pa nikoli ne lažejo.

Tisto, kar nam predvsem manjka, je resnična informacija, ki nam omogoči, da sestavimo pravi mozaik sedanjosti in tako nadomestimo lažnega, ki nas drži v strahu in zmedenosti in nam preprečuje napredek. Ko boste v luči novih spoznanj dogodke dnevne politike nekoliko natančneje pogledali, boste v njihovem ozadju prepoznali opisano globalno politiko, katere cilji se udejanjajo z že opisanimi mehanizmi delovanja na svetovno javnost. Za vse, kar se dogaja v svetu količkaj pomembnega, so odgovorni “gospodarji planeta“, planerji, ki svoje načrte udejanjajo zanesljivo in premišljeno skozi tisočletja. Kajti čas zanje ni nikakršna ovira. Tudi denar in bogastvo jih ne zanimata, saj služita le kot sredstvo za fasciniranje služabnikov in orodje za preusmerjanje zavesti.

Nerodno je le to, ker naš rodni planet preti, da bo planerjem prekrižal načrte. Tudi “dobre kozmične sile“, ki jim žalostna prihodnost nekoč cvetočega planeta ni pogodu (prihajajo z Oriona, Plejad, Siriusa, Andromede…), se vse intenzivneje angažirajo za to, da bi se človek naposled prebudil in se ovedel, kdo je in kakšno je njegovo poreklo. Bujenje je v polnem zamahu in – kot kaže, se prebujate tudi vi. Sicer ne bi brali tega besedila.

 


Prebujeni človek

Originalna DNK struktura prvotne človeške vrste, ki vključuje DNK prispevke kakega ducata različnih ras iz vesolja, pri sodobnem človeku ni bila uničena temveč deloma izključena in razstavljena. Obnova te struktura je možna tudi brez genetske manipulacije – skozi evolucijo zavesti, duhovni razvoj posameznika, ki se odraža v dvigu njegove frekvence zavesti. Ko človek skozi proces duhovnega razvoja doseže najvišjo stopnjo, se obnovi vseh 5 izključenih dvojnih DNK spiral (10 od 12 verig) v jedru celic. Te verige se odražajo v delovanju 12 energijskih centrov (čaker) znotraj in zunaj človeškega telesa. 7 čaker se nahaja na fizičnem telesu, 5 pa zunaj njega.

Človek, ki skozi duhovni razvoj doseže popolno regeneracijo originalne DNK strukture, ima dostopne vse duhovne sposobnosti, darove in kvalitete božanskega bitja. Postane veličastno bitje, zavestni ustvarjalec, po svojih sposobnostih podoben Stvarniku in se v celoti zaveda svoje resnične identitete. Postane multidimenzionalno bitje, sposobno delovati v več dimenzijah hkrati. Skrivnost časa in prostora nista več uganki. Odprejo se “oči Horusa”, ki omogočajo videti v druge svetove. Zave se svoje nesmrtnosti, kajti smrt lahko doleti le fizično telo, človek pa še zdaleč ni le fizično bitje. Vibracija vseh njegovih teles se poviša proti frekvencam ljubezni, kot tak pa ni več primerna hrana sedanjim kolonizatorjem.

Morda je vse skupaj slišati kot znanstvena fantastika, toda vse navedene sposobnosti so že zdaj kodirane v spominu sleherne človeške celice. Manjka le ključ za dostop do njih. Ključ, ki ga bomo naposled zopet našli, kajti Stvarnik nikomur ne da določenih sposobnosti, zato da bi ostale neizkoriščene.

Kar je možno v mislih, je možno tudi v stvarnosti, ki je v resnici le prepričljiva iluzija. Kolikšen delež idej je uresničljiv, je odvisno od razvitosti bitja. Človek je rezultat lastnih misli in to je osnova razumevanja, manipulacije in delovanja znotraj našega sveta. Ko dovolimo obstoj vseh teh “čudežev”, se zavemo lastnih potencialov za udejanjenje in ko se odločimo zanje, je uresničitev na dosegu roke. Če bi obstoj življenja in njegove lastnosti opisovala knjiga debeline 1m, smo doslej v njej prelistali le nekaj strani. Vse ostalo še čaka na nas.

Verovati ali negovati prepričanja katerekoli vrste je ena glavnih nevarnosti za vaš intelekt. To vključuje tudi prepičanje, da nekaj ni možno. Bistvo verskega prepričanja je v tem, da napeljuje na misel, da »ni potrebno vedeti« ali da »nekje nekdo obstaja, ki ve«, ne da bi ob tem preverili pogoje in posledice. S privzemom verskih prepričanj se odločite, da ne boste razmišljali in boste pustili svoj intelekt spati. V resnici ni pomembno, kaj »vedo« drugi ljudje ali »mislijo, da vedo«. Pomembno za vesolje je le, kar vi sami razumete.

 


 

Prihodnost je presenetljiva

V dobi vodnarja, v katero smo že vstopili, se proces evolucije človeka pospešeno odvija in bo zaključen v naslednjem desetletju. Zemlja se nahaja v pasu EM valovanja visoke frekvence – lahko bi rekli, da nanjo prihaja “ogromno svetlobe”, s tem pa – znanja in napredka. Razvoj se ne omejuje le na človeka, temveč na Zemljo kot celoto, ki postaja zavestnejše bitje. Prišlo bo do stapljanja identitet in kultur, naravnih katastrof in vojn, v katerih se bo narava povsem prenovila; stare strukture bodo padle, nadomestile pa jih bodo nove, ustreznejše. Človek dobesedno fizično mutira in se pretvarja v nekaj, kar si doslej ni znal niti predstavljati: v multidimenzionalno bitje. To je velika stvar, za katero stoji velik koncept.

Multidimenzionalnost pomeni obstajati in živeti v več stvarnostih hkrati; človek se tudi fizično lahko pojavi na več mestih hkrati, ali pa pojavi tu in izgine tam; postane “tisti, ki opaža” in ne “tisti, ki misli”. V tej dobi se zavemo, da miselni del ni komandant fizičnega telesa temveč le njegov svetovalec. V tej dobi sta moški aspekt logike in ženski aspekt čustev spojena v eno. Možgani so izkoriščeni v popolnosti, leva in desna polovica delujeta enakopravno.

Planet Zemlja prehaja iz obdobja teme, ki se je pričelo pred 300.000 leti, v svetlobo. Evolucije ni mogoče ustaviti. Evolucija planeta poteka skupaj z evolucijo človeka, ki prehaja k spoznanju svoje božanskosti. Sprememba vsakogar od nas poteka ob notranjem vodstvu, ki je prisotno v globini duše. Treba ji je le prisluhniti. Spoznali bomo, da je strah le posledica pomanjkanja informacij, sovražnik zunaj nas pa je naš drugi aspekt samega sebe. Pričeli bomo spoznavati aspekte sebe, ki obstajajo v nefizičnem svetu, kot tudi dele sebe, ki predstavljajo kozmična bitja, prisotna v vesolju.

V odkrivanju svojih božanskih potencialov se bomo pomaknili za velik korak naprej. Ta korak je zelo zahteven prav zato, ker dvomimo v to, da je vse to možno. Telo nam govori eno, um drugo. Šele ko razumemo duhovno eksistenco, postane razumljivo tudi bivanje v fizičnem telesu. Toda znanje raste in z eksplozijo znanja se bodo premaknile tudi meje možnega. Vse, kar se dogaja z nami, je del Stvarnikovega načrta za napredovanje k najvišjemu. Ne skrbite za to, kako boste to postali; vi to že ste, le spomniti se morate tega.

Vir: /73/ : Barbara Marciniak: Bringers of the Dawn
(*I4) Michael Tsarion: Atlantis alien visitations and genetic manipulations

 

Glej tudi:

Skrivno ozadje zmajev in kač

Skrivnost modrega planeta

Zgodovina nekoliko drugače (1..7)

O naslednikih dinozavrov

O globalnem suženjstvu

O teorijah zarote, NLP in še čem

Načrt, vreden razmisleka

Kaj pa nezemljani?

Darwin je bil v zmoti

Zemlja je votla