pozitivne spremembeV teh dneh nas zasipajo z dobrimi željami in voščili, ki jih je všečno slišati, pa vendar so besede nekam prazne in obrabljene … Na prvi pogled želje za radost, mir in srečo, zdravje in še kaj, povečajo možnost, da jih bomo deležni. Toda ali nam med vrsticami ne pripovedujejo, da tega doslej nismo imeli in nam tega manjka? Prav zato, ker nam vse to manjka, si jih želimo zagotoviti. In tako se lahko vprašamo, ali dobre želje drugih kaj pripomorejo, da bi se nam vse to uresničilo? Na kakšen način?

Ali obstaja kak dober način, ki učinkoviteje pripomore k uresničenju dobrih želja?

Sreča je stvar duše, zadovoljstvo ega pa pride vedno v paru z nezadovoljstvom. Materialni cilji nas ne morejo osrečiti, saj so mrtvi. Osrečuje nas edinole stik z bitji, tu pa je dejavnik, ki nam greni odnose – ego. Poskrbeti, da se ego umakne glasu srca je zato edina pot do ciljev, ki nas osrečujejo. Potreben je torej naš zavestni napor, sprememba v nas, konkretna aktivnost za prebuditev našega ljubečega jedra. Za to se lahko odločimo in poskrbimo le sami. Če tega ne storimo, bo ostalo le pri željah.

Dobro voščilo je takšno, ki usmerja in spodbuja naslovnika k aktivnosti, premiku v njem samem. Ne širimo zmotne predstave, da je sreča odvisna od zunanjih dejavnikov. Zanjo moramo poskrbeti sami.
Voščilo bo še veliko ustreznejše, če se od splošnih fraz osredotočimo na konkreten problem oziroma na tisto področje, kjer naslovnik potrebuje pomoč.

»Dragi prijatelj, vem, da se boš v novem letu znal spopasti s sedanjimi težavami in problemi, ki so doslej zavirali tvojo rast, dušili tvojo radost in ogrožali tvojo srečo.

»Želim ti, da bi v sebi zbral potreben pogum in optimizem ter napravil korake, ki te bodo pripeljali do zaposlitve in dela, ki te veseli.«

»Draga moja, vem da boš s srčnostjo in pogumom v novem letu premagala težave v tvojem družinskem okolju in zaživela z radostjo in veseljem.«

»Želim ti, da bi premagala svoje strahove, prestopila stare omejitve in se odločno postavila zase ter tvoj študij pripeljala k zavidljivim rezultatom.«

»Vem, da je v tebi dovolj moči in idej, da boš našel nove, še uspešnejše in srečnejše poti za izhod iz sedanje stiske.«

»Najdražji prijatelj, vem, da je v tebi dovolj moči, modrosti in volje, da boš okrepil svoje zdravje in zaživel v ustvarjalnem duhu, poln vedrine in zadovoljstva.«

»Cenjena prijateljica, vem da ti bo z močjo modrosti in ljubezni v novem letu uspelo družinske odnose dvigniti na zavidljiv nivo.

Moje voščilo je naslednje:

»Drage prijeteljice, cenjeni prijatelji, želim vam, da bi v novem letu našli v sebi potrebno moč, da presežete stare navade, strahove in ovire, ki vam branijo doseči cilje vaše duše. Sreča se vedno povezuje z našimi najbližjimi, zato svojim dragim in družini povečajte več pozornosti, časa in energije. S spoznavanjem sebe boste bolje razumeli tudi druge in našli poti, ki prinašajo zadovoljstvo vsem. Ob vašem odprtem srcu bo stvarstvo na vaši strani in ljubezen bo zlahka uresničevala svoje vzvišeno poslanstvo.