Dandanašnji smo ljudje v poslušanju vse slabši. Ne znamo prisluhniti sebi, zato tudi ne drugim. Zaradi preobilice strahov skušamo druge le prepričati v tisto, kar je dobro za nas, zato govorimo drug mimo drugega, ne da bi se razumeli.

Naučiti se moramo prisluhniti in razumeti. Najprej samega sebe. Dotlej drugih ne moremo razumeti.