Pogojeni vzorci, strahovi, travme, frustracije… kdo je prost teh motečih dejavnikov? V svetu, ki je na meji norosti, nenehno kopičimo psihološka bremena. Dilema – nositi vse to ali pa se občasno razbremeniti, ni težka. Posebno pomembno je odložiti najtežja bremena, ki se nas držijo od otroštva.

Danes kar mrgoli duhovnih šol, tečajev, delavnic in duhovnih praks, ki vam obljubljajo čudežni napredek: dvig intelektualnih sposobnosti, magično znanje, krepitev notranje harmonije in zdravja, odpiranje duhovnih darov, osvajanje novih svetov… Voditelji teh tečajev, delavnic in šol so bili najpogosteje navdušeni nad učenji tujih učiteljev in mojstrov in želijo s prenosom v naše okolje s temi znanji pomagati tudi vam. S tem ni nič narobe, pomembno pa je vedeti naslednje:

Ne želite si spoznati množice tehnik, sistemov in metod, pač pa želite kot človek napredovati na raven, ki omogoča novo kakovost bivanja, večje zavedanje lepote življenja. Vi si želite celovite prenove lastnega bitja in se ne sprijaznite z drobtinicami. Zato vas ne more zadovoljiti noben sistem, metoda ali tehnika, ki ne prinaša novega pojmovanja sebe, torej celovite osebnostne in duhovne prenove, kar je uresničljivo z menjavo osnovnih spoznanj o sebi in svojem bistvu.

Kako vam pomagam?

Osebna obravnava osebnostnih težav in duševnega profila je najhitrejša pot do napredka. Najboljši sedaj poznani način pomoči je, da se stranka do novih spoznanj – ob pomoči svetovalca – dokoplje sama. Tak način imenujejo coaching (šola s trenerjem). Rezultati so neprimerljivi z rezultati klasičnih tečajev.

Svetovalne storitve:

  • Svetovanje za razreševanje osebnostnih problemov in travm, prepoznavo pogojenih vzorcev, odpravo strahov…
    Večina od nas v sebi že od otroštva nosi nezavedne vzorce, ki nam lahko grenijo življenje do smrti. A lahko jih prepoznamo in odstranimo v nekaj urah… Ti vzorci in prepričanja so lahko razlog velike vzkipljivosti, nenadnih izbruhov jeze, žalosti, depresivnosti in različnih pogojenih odzivov, ob katerih se telo polni z napetostmi. Vse to ustvarja idealne pogoje za bolezen, ki je ne morete pozdraviti z zdravljenjem simptomov. Z nekaj pomoči lahko storite pomembne korake za premik k večji kakovosti življenja.
  • Coaching* za tiste, ki želijo v življenju napredovati na višjo raven zavedanja.
    Slišati je zapleteno, a ni tako. Edine ovire, ki človeka omejujejo, da bi postal bistveno več, kot je, so v njegovi glavi – njegova prepričanja. Odpreti se je treba novemu znanju in intuiciji. Sedanje znanje je zasnovano tako, da nas ovira pri prepoznavanju resničnih moči in darov. Človek je mnogo več, kot si danes utegnemo misliti. Je božansko bitje, ki ustvarja z mislijo. A doslej so nas prepričevali, da je tako razmišljati bogokletno. Resničen napredek je možen takrat, ko poglobljeno spoznamo sebe – delovanje zavesti, uma, ozadje ega, čustev, strahu, pohlepa… Odpre se spoznava zavestne razsežnosti, kjer se skriva nepojmljivo bogastvo znanja, ljubezni, miru.

Pogoj slehernega uspeha je trdno zaupanje vase. Menimo, da to temelji na znanju, a to je le pol resnice. Še močnejšo samozavest prinese zavedanje lastne božanske narave in svojih, ne zgolj s telesom pogojenih, moči in darov. Svojo božansko naravo lahko spoznamo le s poglabljanjem v doslej skoraj nedotaknjeno področje – razsežnost zavesti. Današnje tehnološko znanje in znanje o zunanjem svetu preprosto ne zadoščata več.

Da bomo lahko preživeli v tretjem tisočletju, bo treba mnogo več vedeti o sebi in svojem resničnem bistvu – o delovanju zavesti, delovanju uma in čustev, o notranjih pojavih, ki omogočajo dojemanje stvarnosti … Zaradi enostranskega usmerjanja razuma smo v zadnjih stoletjih razvijali le levo možgansko polovico in zelo majhen del možganskih kapacitet. Porušili smo tudi ravnovesje med spoloma. Vzpostavljanje harmonije leve in desne možganske polovice je pogoj za uspešen poglobljen razvoj človeka.

Pri spreminjanju globoko potisnjenih vzorcev in prepričanj se poslužujem tudi nekaterih mentalnih in terapevtskih metod, ki so se najbolje izkazale v sodobni  terapevtski praksi: metoda NLP (nevro-liingvistično programiranje), metoda Katie Byron, motoda Excalibur in druge. Dragocene so tudi izkušnje iz minulih delavnic Iz človeka Človek.

Priložnosti je precej, časa pa malo. Vredno je storiti kaj zase!

Vabljeni!

*coaching je ineraktivna procesna metoda usmerjanja, inštruiranja ali treniranja osebe, s katero coach (trener) z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posamezniku (ali manjši skupini) k doseganju izjemnih rezultatov. Proces poteka z vzpodbujanjem kandidatovih lastnih moči in vrlin; coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja, nasvete in izkušnje, ki odprejo pot do notranjega bogastva in nepoznanih moči.

Mnenje o coachingu, Kurt Wilkesmann:

Coaching za moj osebnostni razvoj z Zoranom Železnikarjem je stekel v februarju 2009. Pospremilo ga je nekaj skepse, kajti ni mi bilo jasno, kako naj bi mi pomagal pri uresničitvi želje, da bi sprostil svoje neznane moči in darove, za katere sem vedel, da se skrivajo v meni. Takrat si nisem znal predstavljati, da se bo moje življenje v naslednjih desetih mesecih dramatično spremenilo.

Zoran ima poseben dar za vodenje človeka pri iskanju samega sebe in potrebno znanje za usmerjanje osebnostne rasti in napredka. Večkrat sem bil presenečen, kako vešče me je vodil do spoznanj, da so moja dotlej trdna prepričanja zgrajena na pesku in jih nato nadomestil s povsem drugačnimi, pa vendar popolnoma resničnimi. Ne da bi se temu upiral, sem se zavedel treh dejstev:

1. Ob spremembah sem se počutil popolnoma sproščenega, prepričan, da delam pravo stvar.
2. Nova prepričanja, ki so zamenjala stara, ne slonijo na lažnih temeljih, temveč so dodelana in popolnoma logična.
3. Za spremembo sem se odločil sam in na lastno pobudo. Sprememb ni spremljalo obžalovanje ali kak dvom, da je bil kak korak napačen. Vedno je šlo za mojo izbiro in mojo odločitev.

Ali je torej coaching proces prinesel rezultate? Ali mi je Zoran pomagal doseči želeno in omogočiti dostop do mojih skritih sposobnosti? Me je pripeljal do okrepljenega samozaupanja? Odgovor je prepričljiv DA.

Res je, da moja razvojna pot še zdaleč ni končana in da vsi moji cilji še niso doseženi, a najpomembnejše je naslednje: ne le, da imam mnogo boljše izhodišče kot pred pričetkom, temveč zdaj vem, kaj je potrebno storiti za dosego cilja. Pred pričetkom se mi o tem ni niti sanjalo in brez Zoranove pomoči ne bi našel poti do tja.

Zoran mi je dal neprecenljivo darilo, ki bo plemenitilo moje življenje do smrti. Zato sem mu neizmerno hvaležen. Vsakomur, ki si želi izpolnitve na kateremkoli področju življenja ali resničnega razumevanja življenja in sedanjega norega sveta, priporočam, da se obrne nanj.

Zoran je resnični mojster na omenjenem področju in bo brez dvoma kmalu iskan učitelj. Imel sem privilegij, da sem bil njegov učenec. Čeprav so najina coaching srečanja končana, je morda izgubil redno stranko, a je pridobil dobrega prijatelja do konca življenja in onkraj njega.

Kurt Wilkesmann, Kranj, 4.12.2009