Ta spletena stran je namenjena vsem, ki ste željni napredka. Tistim, ki želijo razširiti svoje spoznavno obzorje in spoznati kaj več o svetu in sebi. Tistim, ki želijo z novimi informacijami okrepiti svoje razumevanje stvarnosti in sebe in se približati spoznanju najvišje resnice.

Ponujam vam tisto, kar sem zbral, dognal, spoznal, doživel in se naučil urednik te strani. V več kot dveh desetletjih se je tega veliko nabralo. Ne pravim, da je vse brezhibno in prav, o tem presodite sami. Moja želja je, da vam prihranim trud, ki sem ga vložil sam za dosego določenih spoznanj, ki vam utegnejo koristiti.

Splošno družbeno nezaupanje, ki smo mu priča na vsakem koraku in na vseh ravneh, je posledica dejstva, da ta svet stoji na polresnicah in lažeh. Kako bi lahko bilo drugače, ko pa vsi sledimo lažnemu idealu? Ta je izkrivil naše motive, dejanja in informacije. Dokazov, da se s prikrojenimi informacijami z nami manipulira, je na pretek. Iskanje resnice, da bi lahko utrdili naše mislene temelje, je eden najpomembnejših korakov.

Doslej smo ločevali, razbijali in se ograjevali, zato smo izgubili zavedanje o povezanosti, soodvisnosti in smislu. Drobci resnice so razmetani vsenaokrog, a jih ne prepoznamo, zato jih radi zavržemo. Prišel je čas, da krenemo v nasprotno smer: pričeti moramo z ločevanjem plev od zrnja, s povezovanjem pravih informacij, z gradnjo celovitejšega mozaika stvarnosti, s sodelovanjem z drugimi iskalci in z zavedanjem višjega smisla.

Osupnilo me je spoznanje, koliko je napačnih, a ustaljenih konceptov in miselnih vzorcev, ki niso odraz resničnosti temveč tradicije, v katero so vtkani mehanizmi za manipulacijo z nami. Te vzorce in koncepte se trudim prepoznati in nadomestiti z resničnim znanjem.

Obstajajo ljudje, ki menijo, da ne potrebujejo novega znanja. Tudi med intelektualci je veliko takšnih; ti za svojo osebnostno rast pogosto niti ne najdejo časa. Toda, da bi razumeli svet, ki je vse bolj nerazumljiv, je potrebno drugačno znanje od tistega, ki nam ga vcepljajo; to nas le še bolj oddaljuje od nas samih, od resnice o tem, kaj se dogaja in kaj smo.

Kaj je namen strani prisluhni.si?

Ponuditi vam nove informacije, nove iztočnice za razmišljanje, priskrbeti vam vire, ki vam omogočajo kopanje v večjo globino, pa tudi zabavati vas. Z vsem tem boste lahko laže našli pot do resnice in do sebe. Naš cilj je, da se odlepite od stereotipov in slednjič spoznate, kako čudovito, popolno in lepo bitje ste.

V besedilih na tem portalu se ukvarjamo z iskanjem odgovorov na najpomembnejša vprašanja v življenju: Kdo sem? Od kod prihajam? Kakšen je smisel življenja? Kaj življenje je? Tu odkrivamo skrivnosti stvarstva, zavesti in človekove identitete, odkrivamo nove razsežnosti duha ter ponujamo tisto znanje, ki se je doslej prenašalo le med člani v zaprtih krogih in sektah, prenašanje nečlanom pa je bilo najstrožje kaznovano. Prišel je čas, da tudi to pride na plano.

Na teh straneh se ukvarjamo z iskanjem resnice tako, da odstiramo še drugo, doslej dobro prikrito plat. Podajamo alternativne razlage, ki bodo ustvarile možnost, da se odločite med tistim, kar ste doslej mislili in verjeli in novim, ki pogosto ponuja logično rešitev za probleme in vprašanja vseobsegajoče stvarnosti.

Nekatere od ponujenih razlag so pogosto preveč šokantne, da bi jih lahko sprejeli, zato si vzemite čas. Ne sprejmite jih brez razmisleka in trezne presoje. Iskanje pravih informacij ni tako lahko kot prebiranje uradnih, a ne odnehajte prehitro. Zavedajte se, da je resnico toliko težje sprejeti, kolikor dalj časa se prikriva. A naposled neizogibno izbruhne na dan. To je zakon vesolja. Nič ne more ostati za vekomaj skrito.

Kaj ni namen strani prisluhni.si?

Na teh straneh vam ne poskušamo vcepljati novih ideologij ali novega svetovnega nazora. Ideologije in nazori so tisti, ki utesnjujejo človekov um v ozke okvire. Vsaka ideja ali ideologija je le stopnica na poti do druge, boljše.

Ne domišljamo si, da so informacije, ki vam jih posredujemo, popolnoma pravilen in popoln odraz resničnosti. Zbrane so iz različnih vetrov (z internetnih dokumentov in knjig) in so zagotovo nepopolne. So predvsem drugačne in podajajo pogled z drugega zornega kota. Informacija je vedno omejeno uporabna in ne more podati vse resnice.

Kako uporabiti informacije s prisluhni.si?

Želimo, da sami presodite, ali so informacije za vas uporabne ali ne. Nekritično sprejemanje vodi od ene zaslepljenosti k drugi. Posamezne informacije in ideje kot ustreznejše sprejmite le tedaj, če bodo prestale intelektualen in instinktivni preizkus.

Intelektualni test bodo prestale, če bodo stvarnost in številne uganke, ki ostajajo odprte, razlagale bolje in ustrezneje kot doslej veljavne razlage. Pri tem je treba uporabljati lastno glavo in preverjeno znanje. Žal smo se tega precej odvadili. Dobro je o isti temi poiskati še kak drug, neodvisen vir, in preveriti, kaj pravi. Pogosto boste resnico našli kot zmes različnih informacij iz več virov.
Notranji, instinktivni preizkus pa bodo prestale, če vam bo nek nezmotljiv notranji glas ali občutek v vas povedal, da so prave. Vsak ima svojega notranjega vodnika, ki resnico nezmotljivo razpozna.

Napredek je v znanju

Znanje je edina resnična zaščita človeka. Zaščiti vas lahko pred kakršno koli škodo, ki bi bila prizadejana vam ali vašim bližnjim. Več ko imate znanja, manj je strahov, manj je bolečine, stresa in neprijetnih izkušenj. Lahko se zavarujete pred nečim, kar še ni nastopilo, a bi se lahko zgodilo, če bi ne ustavili pravočasno.

Znanje je v resnici edino, kar zares potrebujete. Znanje nima meja, je neskončno. Vsaka informacija je le odskočna deska k drugi informaciji in tako brez konca. Tisto kar je na koncu, je notranje spoznanje, ko zunanje znanje postane nepomembno.

Napačno znanje je nevarnejše od neznanja!

ŠE OPOZORILO: besedila na tem spletišču so nastajala v obdobju nekaj let. Znanje in pogledi avtorjev so se v tem času spremenili, v skladu z njihovim duhovnim razvojem. Starejša besedila so morda v rahlem nasprotju ali neskladju z novejšimi. Če boste nekoliko pobrskali, boste našli zadnja stališča v zvezi z določeno problematiko. Starejših besedil nismo umikali, saj se v njih najde veliko takšnega, kar je vredno pozornost, informacije, ki vas bodo morda zbodle, pa so dragoceni prožilci za vaše nadaljnje raziskovanje in približevanje resnici. Prav napake so gonilo napredka. Če vas kaj zmoti, nam lahko pišete (e-naslov: zoran.zeleznikar@gmail.com).