ogledalo4.jpgVečina ljudi je vse življenje ujeta med zidove lastnih misli. Nikdar ne presežejo ozkega, poosebljenega doživljanja jaza, podobe o sebi, ki jo je ustvaril um in je pogojena s preteklostjo. Toda v vsakem človeškem bitju je prostor zavesti, ki je mnogo razsežnejši od misli. Prav ta zavest je naše bistvo. Lahko jo imenujemo navzočnost, zavedanje, nepogojena zavest, Kristusova zavest…

Ko odkriješ to razsežnost, ko spoznaš svojo Bit, osvobodiš tako sebe kot tudi svet trpljenja, ki ga povzročaš sebi in drugim. Problem je tvoj, z umom ustvarjeni “jaz”, ki nadzoruje tvoje življenje, vse, kar poznaš. Ljubezen, radost, ustvarjalnost, širina in trajen dušni mir lahko vstopijo v tvoje življenje le z nepogojeno razsežnostjo zavesti.

 

Da bi spoznali, kdo resnično ste, kaj je vaša resnična bit in kdo je tvorec, ki stoji za pravljično strukturo pojavnega vesolja, se morate zavedati, da je osnova vašega bivanja – vaša zavest. Ključno pri raziskovanju samega sebe je edina izjava in spoznanje, ki ne more biti utvara: »Jaz sem«. S tem ključem lahko prodremo do odgovora na najbolj pomembno vprašanje, ki se zastavlja najrazvitejšim bitjem v kreaciji.

Z intelektom resda ni mogoče razvozlati uganke življenja. A to ne pomeni, da je kdo drug razen intelekta lahko vodnik do tja, kjer se prične spoznava prave resničnosti…

Tisto, kar resnično smo, v teh besedilih največkrat poimenujemo”Bit” (v angleškem jeziku “Self“). Nekateri uporabljajo tudi izraz “Jaz” (ki pa ga marsikdo zamenuje z nižjim jazom ali “egom”) ali “Sebstvo” (ki ima podoben prizvok). Izraz Bit je analogen izrazu “življenjska bit” ali “božanska iskra”, pomeni tisto, kar je bistvo življenja ali bivanja in s tem tudi zavedanja.

V sekciji Na sledi sebi ponujamo kopico gradiv, ki vam pomagajo najti pravo pot do sebe. Oboroženi s temi spoznanji boste lahko stopili na najvišji vrh dojemanja resničnosti, kjer se poti običajnega uma končajo… 

Če ste v sekciji Na sledi modrosti zmajevali z glavo in si mislili »prazno filozofiranje«, potem še ni čas, da se lotite besedil te sekcije. Če pa so modrosti, zapisane v teh besedilih, našle mesto v mozaiku vašega spoznanja resničnosti in vzbudile prave strune v vašem intelektu, potem boste v tej sekciji našli pravo zakladnico duhovnih biserov in najglobljega navdiha.

Še opozorilo:

Besedila te sekcije so lahko v nasprotju z besedili v drugih sekcijah. Razlage v posameznih sekcijah so namreč prilagojene različnim ravnem razumevanja resničnosti, odvisno od vrste vaše identifikacije. Dokler ste prepričani, da ste fizično telo, bi bilo neumestno ponujati vam razlago, ki to vaše prepričanje v popolnosti zanika; na tej ravni lahko napredujete tako, da skozi povezavo z dušo pričnete spoznavati tudi drugo, nesnovno plat.

Pot do spoznanja Resnice je kot plezanje na visoko drevo. Ne da bi se opirali na nižje ležeče veje, boste zelo težko zlezli nanj. Razgled z vsake posamezne veje je zanimiv in za marsikoga povsem dober, a zavedanje, da se z višje veje vidi še marsikaj več, nas vleče naprej. Ko dosežemo najvišjo vejo, se razgledi z nižjih zdijo smešno omejeni. Pa vendar – brez njihove pomoči ne bi dosegli cilja. Vsaka od njih nudi dragoceno oporo, da se lahko odženemo više. Vendar pa vsaka od vej tudi zastira tisti najvišji pogled – na nebo. Razen zadnje.

Enako je tudi z našimi spoznanji in prepričanji. Ko razumete več, ste sposobni sprejeti in doumeti popolnejše razlage; te bi kdaj prej pri vas lahko naletele na nesprejemanje ali bi vas lahko celo odbile.

 

Besedila te sekcije izbirate v podizbirah menija na levi.

Morda je najugodneje, da si daljša besedila izpišete na papir in v miru preberete (uporabite ikonicov desnem zgornjem vogalu za formatiranje in zatem ponovno za izpis na tiskalnik). Tako boste lahko sicer razdeljena besedila izpisali v enem kosu.

Glejte tudi sekcijo Odštekani pogovori / Duhovni svet