sitchin-picture.jpg V nadajevanju je zapis o Zechariji Sitchinu , akademiku, ki je eden največjih svetovnih avtoritet za sumersko in babilonsko kulturo, za starodavne bližnjevzhodne jezike in neutruden raziskovalec pradavnine in stare zgodovine človeštva. Njegove trditve, ki temeljijo na trdnih zgodovinskih virih – sumerskih glinenih tablicah, so prepričljiva protiutež sedanjemu zgodovinsko-znanstvenemu mozaiku, ki mu manjka še lepo število kamenčkov. Svojo plodovito avtorsko pot je začel s knjigo Dvanajsti planet, uvodno knjigo zbirke Kronika Zemlje, ki podaja povsem nov pogled na starodavno zgodovino našega planeta, vključno z njegovim nastankom.

Zapis o avtorju je vzet iz knjige “Stepenište do neba” (The Stairway to Heaven, Stopnišče do nebes), druge Sitchinove knjige, ki je izšla leta 1980.

Opravičujemo se, ker je besedilo v srbohrvaščini.

 

Tko je dr. Zecharia Sitchin?

Posljednjih dvadesetak godina vrlo burnog Dvadesetog stoljeća bilježi na planu
istraživanja paleokontakata pojavu jedne izuzetne i po pristupu u mnogo čemu
jedinstvene ličnosti – upornog istražitelja drevne prošlosti čovječanstva, povijesti
i arheologije Bliskog istoka, vrsnog znalca suvremenog hebrejskog, te 11
drevnih jezika i pisama, te plodnog autora – akademika Zecharia Sitchina.
Mnogi
se posljednjih godina s pravom pitaju čemu pasionirani istražitelj Starog zavjeta i
uvaženi orijentalist svjetskog glasa dr. Sitchin ima zahvaliti tako visoke ocjene?

Zecharia Sitchin, po narodnosti Židov, rođen je u Rusiji, ali zbog političkih
razloga ubrzo seli u Izrael (Palestinu)
gdje se školovao. Tamo je više godina radio
kao ugledni novinar i urednik. Potom se trajno nastanjuje u SAD-u. Danas živi i
radi u New Yorku.
Može se reći da je dr. Sitchin osoba iznimno bogatog i dinamičnog
životopisa. Još od školskih dana strastveni je ljubitelj i poklonik proučavanja
drevne povijesti i jezika bliskoistočnih naroda i njihovih svetih spisa. Danas se
ubraja medu najveće svjetske autoritete za drevne bliskoistočne jezike.

Sitchin svojom nenadmašnom istražiteljskom upornošću, pronicljivošću i
sustavnošću u istraživanju sumerskih, babilonskih, asirskih, akadskih, hetitskih i
izvornih biblijskih tekstova koje sam čita, prevodi, tumači, uspoređuje i komentira
vrlo brzo izgrađuje vlastito, bitno renovirano i teorijski dobro utemeljeno viđenje
o dubokim prapovijesnim ljudskim korijenima. On se na temelju svojih studioznih
i dugotrajnih istraživanja opravdano upitao sadrži li biblijska Knjiga Postanka
samo neutemeljene mitove i priče ili možda ipak sadrži sažetu verziju zbivanja,
naroda i mjesta iz mnogih ranijih, nezamislio davno minulih eona?

On je danas jedan od vodećih i najviše cijenjenih istraživača paleokontakata
u svijetu. U odnosu na vrlo provokativnog, često odviše površnog, formalno nedovoljno
obrazovanog, samoukog i već u namjeri izrazito komercijalno senzacionalistički
orijentiranog švicarskog hotelijera Ericha von Danikena, dr. Zecharia
Sitchin donosi u svojim znanstveno popularnim knjigama jedan posve drugačiji
“interaktivan” argumentacijski sustav, te daleko konzistentniji i znatno dublji pristup
vrlo složenoj problematici podrijetla čovjeka te paleo i postpaleokontakata,
koji u analitičnosti, preciznosti i uvjerljivosti svojih izlaganja bitno odskače od
sličnih djela mnogih drugih autora tog žanra.

Središnje mjesto u danas već gotovo 50-godišnjim Sitchinovim istraživačkim
naporima i njegovim novim interpretacijama podrijetla ljudskog roda, te do sada
vrlo slabo istraženih prapovijesnih zbivanja unazad približno 450 000 godina nedvojbeno
zauzima biblijska Knjiga Postanka koja se u mnogim detaljima zapravo
zasniva na mnogo starijem sumersko-akadskom epu o stvaranju ENUMA ELIŠ.

Sitchin je još kao student vrlo detaljno i kritički proučavao tu prvu po redu
biblijsku knjigu na starom hebrejskom jeziku, te u njoj na više mjesta uočio neke
prevodilačke ili možda od biblijskih teologa, cgzegeta, odnosno povjesničara, na
metnute nekonzistentnosti. Stoga je energično i argumentirano zahtijevao od svo
jih profesora kritičko preispitivanje i novo, prikladnije tumačenje nekih segmenata
ovog nizom neobičnih detalja izuzetno zanimljivog hebrejskog svetog spisa. Oni
njegovu inicijativu, dakako, nisu prihvatili i dali su mu vrlo energično do znanja
da se u BIBLIJU kao sveti spis ne može sumnjati.

Prema dubokom Sitchinovom uvjerenju jedan od ključnih pojmova na osnovu
kojih on vrlo odlučno i argumentirano zahtijeva radikalnu reinterpretaciju
nekih vrlo poroznih dijelova Knjige Postanka je riječ Nefilim koja se spominje u
šestoj glavi. U prva četiri retka te glave, koji su sadržajno dosta nejasni i sporni za
tumačenje stoji sljedeće:

“Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji
da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda
Jahve reče: “Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu
vijek bude stotinu i dvadeset godina.” U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji
bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To
su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.”

Valja istaći da riječ Nefilim nije izvorno hebrejskog podrijetla i u biblijskim
komentarima uobičajeno se poistovjećuje i prevodi s “divovi” ili kao “odbačeni”, jer
tumači Knjige Postanka drže da se autori te knjige oslanjaju na drevne pretpovijesne
hebrejske pučke predaje o “gorostasima Nefilima”, a ne na sumersko akadski ep
o stvaranju ENUMA ELIŠ. To, dakako nisu bili divovi, već vrlo snažni stasiti ljudi
rođeni iz veze “kćeri ljudskih” i “sinova Božjih”.

No vrlo oštroumni i pronicljivi isražitelj dr. Zecharia Sitchin nije bio zadovoljan
takvim površnim rutinskim tumačenjem biblijskih egzegata. On na temelju
višegodišnjih studioznih istraživanj a sumersko akadskih zapisa na glinenim
pločicama tvrdi i argumentirano dokazuje da je daleko logičnije riječ Nefilim
na temelju hebrejskog glagola “nafal” koji znači “pasti”, “sići”, “spustiti se” prevesti
kao “oni što padoše s nebesa”, “oni koji stigoše s nebesa” ili kao “oni koji su bačeni
na zemlju”, nego kao “odbačeni” kako običavaju činiti biblijski egzegeti. U tim se
drevnim mezopotamskim zapisima na glinenim pločicama spominju Nefilimi kao
skupina bogova (Anunnaki) koja je u vrlo davnoj prošlosti iz svemira prispjela
na Zemlju i na njoj je za svoje potrebe kreirala modernog čovjeka, na svoju sliku
i priliku.

Ta njegova dobro potkrijepljena hipoteza, koju danas podržavaju i drugi vrsni
znalci bliskoistočnih jezika, iz temelja mijenja tradicionalnu prilično krnju egzegetsku
i teološku interpretaciju navedenog teksta biblijske Knjige Postanka. Taj ga
je sporni, ali vrlo bitan detalj kao vrsnog prevoditelja, lingvistu i orijentalistu toliko
zainteresirao i zaokupio da mu je posvetio mnoge godine upornog znanstveno
istraživačkog rada koji, kako sam kaže, još nije dovršen i zaokružen…

Sitchin je rezultate svojih dosadašnjih višegodišnjih istraživanja na temu
Nefilima, njihovog djelovanja na Zemlji i podrijetla modernog čovjeka, koja su
se pokazala vrlo originalnima i plodnima, sistematizirao i publicirao u nizu od
pet izuzetno zanimljivih i duboko studioznih knjiga pod vodećim naslovom ZEMALJSKA
KRONIKA
. Te su knjige izvorno pisane na engleskom jeziku i dosad su
prevedene na petnaestak jezika. One su već doživjele milijunsku nakladu i požnjele
veliki uspjeh u širokoj javnosti, te mnoga priznanja u znanstvenim krugovima.

Taj niz Sitchinovih knjiga temelji se na kombinaciji tekovina suvremene
znanosti s izvornim tekstovima i slikovnim zapisima iz drevne prošlosti Bliskog
istoka. Na osnovu tih materijala Sitchin majstorski gradi i oblikuje na skromnim
ali vjerodostojnim činjenicama zasnovanu rekonstrukciju zbivanja na Zemlji sve
do prije 120 sara. Sar je drevni babilonski vremenski ciklus nepoznata trajanja kojeg
je u svojoj BABILONSKOJ POVIJESTI koristio Beros. Sitchin drži da jedan sar
iznosi 3 600 godina. To znači da je naša prošlost, kako upućuju drevne babilonske
prakraljevske liste koje obuhvaćaju raspon od 120 sara, započela prije približno
435 tisuća godina (120 sara x 3 600 godina + oko 3 000 godina koliko su stare te
drevne liste).

Prvu knjigu iz tog niza dr. Zecharia Sitchin je objavio još 1976. pod prilično
zbunjujućim naslovom DVANAESTI PLANET. Ona je rezultat intezivnog 30-
godišnjeg Sitchinova znanstvenog istraživanja i predstavlja izvoran rad u kojem
on na temelju pomne usporedbe svih dostupnih sumerskih, asirskih, babilonskih,
akadskih, hetitskih, hebrejskih i egipatskih zapisa na vrlo slikovit i metodičan
način rekonstruira davno izgubljene pretpotopne zapise, drevnu kozmologiju te
nanovo otkriva prastare nebeske karte drevnih naroda koji su Sunce i Mjesec također
ubrajali među planete.

Na temelju brižljivo prikupljenih i pomno proanaliziranih podataka Sitchin
vrlo argumentirano postavlja šokantnu tvrdnju da su ljudi vrste Homo sapiens alias
kromanjonci zapravo produkt vrlo složenog genetičkog inženjerstva superiorne
rase s desetog (za Sumerane dvanaestog) planeta Sunčevog sustava kojeg on prema
sumerskim zapisima na glinenim pločicama zove Nibiru.

U drugoj knjizi: STEPENIŠTE PREMA NEBU objavljenoj 1980. Sitchin
raspravlja o imanentnoj čovjekovoj čežnji za besmrtnošću uz božansku pomoć.
Pri tome autor dolazi do iznenađujućih zaključaka na temelju izvorne etimologije
imena osoba, mjesta i spomenika s područja Bliskog istoka čije je prvotno pravo
značenje izgubljeno ili posve zamagljeno tijekom davno prohujalih tisućljeća.

Treća Sitchinova knjiga objavljena 1985. godine nosi naslov RATOVI BOGOVA
I LJUDI. U njoj obraduje svoju hipotezu o podrijetlu čovjeka kreiranog na
“sliku i priliku Božju” i “bogovima” koji su nekoć davno razorili prvu civilizaciju
na Zemlji.

IZGUBLJENA KRALJEVSTVA (1990.) i KADA JE POČELO VRIJEME
(1993.) naslovi su četvrte i pete Sitchinove knjige iz veličanstvenog niza ZEMALJSKE
KRONIKE
. On u njima vizionarskim žarom i uz primjerenu znanstvenu
ozbiljnost daje zapanjujući opis susreta ljudi i nebeskih putnika emisara koji su
nekoć vrlo davno stigli na Zemlju. Te su došljake Sumerani zvali Anunnaki, što
prema Sitchinovom prijevodu zapravo znači “došljaci s neba”.

Vrlo velik uspjeh u svijetu postigla je njegova knjiga objavljena 1990. godine
pod naslovom REVIZIJA POSTANKA. U toj vrlo zanimljivoj i napetoj knjizi on
sigurnom rukom gradi zaokruženu i suvremenim argumentima dobro potkrijepljenu
teoriju o našim prethodnicima Nefilima i njihovom svjedočenju o našem
postanku…

… U sljedećoj knjizi koja nosi naslov SVEMIRSKI KOD neumorni Sitchin na
temelju komparativnih istraživanja sumerskih zapisa na glinenim pločicama, BIBLIJE,
arheoloških nalaza u starom i novom svijetu te bogate fotodokumentacije
NASE dobivene istraživanjima našeg planetskog sustava vrlo odlučno i energično
podiže gust veo koji je tisućljećima dijelio čovjeka od njegove sudbine. On smiono
otkriva podrijetlo i pravi smisao nekih proročanstava u Starom i Novom zavjetu te
tisućljetni tajni kod koji neraskidivo povezuje čovječanstvo sa zvijezdama.
Pri tome Sitchin majstorskom spretnošću i primjerenom znanstvenom ozbiljnošću
nastoji pažljivo rekonstruirati dramatična zbivanja tijekom posljednjeg tisućljeća
prije Krista. To je bilo presudno vrijeme kada se “bog” sa svojim “čuvarima
neba” (anđelima) vratio na Zemlju da bi pohodio ljude i priveo ih čestitom životu.
Tada su se Hebreji nakon dugotrajnog izgnanstva u Babilonu napokon vratili u
svoju domovinu. To je bilo vrijeme kada je veliki babilonski kralj Nebukadnezar
II (605. – 562. prije Krista), nakon što je usnuo neobičan san o velikom kipu, čuo
vjerodostojno tumačenje svoga sna i čuveno proročanstvo o “posljednjim danima”
iz usta oštroumnog i nenadmašnog mladog hebrejskog proroka Daniela.

U svojoj posljednjoj knjizi pod naslovom IZ RAJA I ZEMLJE dr. Zecharia
Sitchin nastoji novim argumentima rasvijetliti gustu tminu koja krije nepoznate
graditelje piramida i nekih velebnih megalitskih zdanja. Zanimljivo je istaći da
je na toj vrlo zanimljivoj i izazovnoj knjizi, koja sadrži brojne nove argumente u
prilog fascinantnoj autorovoj hipotezi o podrijetlu čovjeka i prapovijesnoj intervenciji
izvanzemaljske inteligencije, Sitchin okupio i angažirao šestoricu visokostručnih
suradnika: dva uvažena sveučilišna profesora, svećenika, stručnjaka za
problematiku NLO-a, filozofa i novelista.

Premda do sada još nema prave potvrde za višestruko iskazanu istraživačku
i autorsku hrabrost, spisateljsku predanost, duboku i vrlo plastičnu argumentiranost
iznijetih hipoteza, te napose izrazito visok stupanj originalnosti u pristupu i
interpretaciji smatramo da dr. Sitchin zaslužuje u najmanju ruku vrlo istaknuto
mjesto na prestižnoj listi autora znanstveno popularne publicistike Dvadesetog
stoljeća. Držimo da ga se na temelju originalnosti, ozbiljnosti i uvjerljivoj argumentaciji
hipoteza iznijetih u do sada objavljenim djelima može bez ustručavanja
nazvati modernim “maestrom paleokontakata”.
 

 

Novejše Sitchinove knjige:

1.

endofdays.jpgZecharia’s 2007 book The End of Days: Armageddon and Prophecies of the Returnthat had six printings in hardcover — was just published in mass market paperback in March 2008 that is already out of print.  A second paperback printing is now being rushed by the publisher (Harper Collins).

A limited number of hardcover ‘End of Days’ copies, autographed by the author, are available from  www.wingeddisk.com.


 

 

2.

EXISTENCE OF SECRET CHAMBER IN GREAT PYRAMID
REVEALED BY NEW STARTLING BOOK

journeys.jpgA hidden tunnel leads to an unknown secret chamber inside Egypt’s Great Pyramid, according to Zecharia Sitchin, the internationally acclaimed author of twelve books on ancient civilizations.

The revelation, made in his just published book Journeys To The Mythical Past, is accompanied by photographs taken inside the secret chamber and the tunnel leading to it, and details the unrelenting and sometimes dangerous pursuit of clues that led to the discovery.

The thoroughly documented revelation suggests that the existence of the hidden chamber has been kept a secret for more than a decade, but leaves unanswered the questions of Who had dug the tunnel, What was found in the chamber when it was broken into, and Why has its existence never been officially disclosed.

Months before the book’s publication the author has alerted the principal Egyptian archaeological authority of the coming revelation, seeking any kind of comment. To date, none has been provided.

The book, published by Bear & Co. of Rochester, Vermont, throws light on other ancient enigmas, such as the Nazca Lines or the incredible Antikythera Computer.

The book has already gone into a second printing.  Autographed first printing copies can be ordered via wingeddisk.com.

 

3.

In The Lost Book of Enki (2004) Zecharia wrote in regard to the Face on Mars that it marked the burial place of an Anunnaki leader named Alalu – that a great rock, fashioned in the image of his face wearing an astronaut’s helmet, covered a cave in enki3.jpgwhich the dead Anunnaki leader was laid to rest.

The existence on Mars of large caves (‘caverns’) topped by shaped rock structures – now revealed by NASA’s new discoveries – was thus actually written about first in Zecharia’s The Lost Book of Enki three years earlier.