(Nadaljevanje intervjuja z Rachel Meron)

1. Opozarjate, da danes otroci ne morejo izraziti svojih želja, idej, sanj; šola se na vse to ne ozira. Kako boste vsemu temu prisluhnili v novem šolskem sistemu?

Ta center ni mišljen kot šola, pač pa center za služenje planetu. Razumeti moramo, da smo ljudje bitja, ki ustvarjamo svojo resničnost z našimi sanjami, z našo voljo in z našimi idejami, V zemeljskem okolju jih uresničujemo. Zato je zelo pomembno, da prisluhnemo otrokom, njihovim željam, njihovim sanjam in njihovim idejam, ki služijo planetu. Staro znanje, ki sloni na omejenem razumevanju, je svoje odslužilo, zato se moramo čimbolj napajati iz mladih virov. Pomembno je, da otroke povabimo, da s svojimi željami in predlogi sodelujejo od samega začetka izgradnje centra. Razumeti moramo, da so ta mlada bitja naši učitelji in da lahko veliko prispevajo k preoblikovanju tega centra in sveta v celoti.

2. Omenjate, da hierarhično urejeni šolski sistemi postajajo vse bolj neučinkoviti. Tudi starši običajno uporabljajo pri vzgoji nasilni metodi: ukazovanje in čustveno izsiljevanje. S čim  nadomestiti sedanje metode in kakšne prednosti prinašajo?

   

  Hierarhije v tem centru ni. Sodelovanje pomeni, da vsakdo prevzame odgovornost za svoj edinstven doprinos k skupnemu dobremu. To velja tudi za družine: vsakdo ima svoj namen in odgovornost za tisto, kar rad počne, ne glede na starost, v okviru svojih najboljših zmožnosti. O tem se je potrebno nenehno pogovarjati. Vsi so enakopravni, ne glede na starost. Prisila, primerjanje in tekmovanje tu nimajo mesta. Na takšen način nihče ne more biti prizadet. To vsakomur omogoča možnost izbire in prevzem odgovornosti ter prinaša zadovoljstvo, radost in veliko svobode. Takšen pristop ustvarja med nami harmonične odnose.

  3. Kakšne vzgojne pristope boste v novem centru še uporabljali?

   Najprej moramo razumeti, kaj vzgoja pomeni. Prava vzgoja ne uporablja omejevanja ali prisile za neko dejavnost, ne zastraševanja in ne grožen in tudi ne tekmovalnosti. Vzgoja je vzpodbujanje in podpiranje bitja. Vzgoja pomeni videti čudovito naravo človeškega bitja in njegovo svetlobo, prepoznati in razvijati njegovo posebnost in lepoto ter mu popolnoma zaupati.

   Kako bo to uresničeno? Na voljo je veliko ustvarjalnih možnosti. Ena od njih je »jutranji krog«, v katerem se pogovarjamo o svojih željah, sanjah, čustvih, kaj smo se naučili med dnevnimi dogodki…

   4.  Kdo bodo učitelji oz., kot pravite vi – “bratje in sestre” – v novem šolskem centru? Po kakšnih kriterijih jih boste izbirali, kakšni bodo pogoji za sodelovanje v centru?

   Edini pogoj, ki ga bodo morali izpolnjevati ljudje, ki želijo v tem centru »delati«, je ljubezen do otrok, ljubezen do učenja ter nesebična motivacija za delo, neodvisno od njihovega poklica in izobrazbe. Tudi starost ni pomembna. Pomembna je želja, da se človek uči in spoznava sebe, ter pripravljenost sodelovati z drugimi na enakopravni osnovi (ne kot »učitelj«).

   5. Koliko otrok bo v povprečju sprejel novi šolski center?

   Za začetek je pomembno, da bo število otrok manjše, približno petnajst do dvajset. Zakaj? Vsak otrok, vsaka duša, potrebuje veliko prostora, veliko pozornosti, veliko vzpodbude, veliko ljubezni. V veliki skupini tega ni mogoče doseči. Manjša skupina omogoča lažje in globlje  spoznavanje drugih in s tem sebe in boljšo izmenjavo energija. Pomembna je kakovost in ne količina. Manjše število otrok pomeni boljšo kakovost. Sčasoma bo število centrov raslo, postajali bodo tudi raznovrstnejši.

   6. Pravite, da so sedanja poslopja šol podobna bolnišnicam ali zaporom. Kakšna bo arhitektura novega šolskega centra?

   V različnih deželah po vsem svetu so zgradbe šol enake: kvadraste, zaprte in ostrih robov. Podobne so zaporom in bolnišnicam. Običajno se v šolah čuti zelo “težka” energija. Vsaka oblika pomeni energijo. Vogali zaustavljajo energijo. Kvadrasta oblika prekinja tok in valovanje energije. Kje v naravi najdete ostre robove in odsekane linije?

   Ko to razumemo, moramo spremeniti obliko, kar pomeni: zgraditi šole in tudi naše domove brez ostrih robov in kotov, z mehkimi, zavitimi, oblimi in mehkimi linijami; prevladujejo krožne in eliptične oblike. Uporabiti je treba popolnoma drugačno arhitekturo tako znotraj kot zunaj zgradb, tem oblikam pa prilagoditi tudi oblike pohištva.

   7. Kako zagotoviti sredstva za novi šolski center? Ali boste pridobili sredstva sponzorjev? Kako boste v tem primeru izključili vplive le teh na šolsko politiko in delovanje centra?

    Denar je oblika energije. Z našimi  prepričanji in načinom razmišljanja privlačimo to energijo. Ko je naša motivacija jasna in čista, bo denar dotekal iz čistih virov. Denarja, ki bi bil na voljo pogojno, sploh ne bi sprejemali, ker je to v nasprotju z našo plemenito in čisto naravnanostjo. Ljudje v centru bodo delovali s plemenitih in čistih motivov, brez strahu in sebičnosti, zato bodo privlačili denar iz enakih virov. Plemeniti rezultati bodo navduševali številne in denar bo avtomatsko pritekal. Center bo pokrival svoje potrebe tudi z lastnimi dejavnostmi (gojenje povrtnin, usluge…), na zelo ustvarjalen način.

    8. Nov center bo internatskega tipa. Ali se ne bojite nasprotovanja staršev, ki bodo od otrok preveč ločeni? Omenjate tudi, da bo glavni jezik v šoli angleški. Ali ni to v nasprotju z zakonodajo Slovenije?

     Center internatskega tipa lažje zadosti vsem potrebam otrok in pogojem, ki jih ta bitja potrebujejo za zdrav in svoboden razvoj. Pripravlja in razvija jih za drugačen način življenja, kot smo ga vajeni sedaj. Pogojev za to starši s tradicionalno miselnostjo ne morejo zagotoviti. Opažamo veliko napetosti in konfliktov med starši in otroci. Starši, ki bodo to razumeli in bodo želeli svojim otrokom resnično najboljše, bodo sprejeli takšen način vzgoje. Za druge pač takšen center ne bo zanimiv.                  Jezik sporazumevanja bo angleščina. Po želji bo mogoče tudi učenje drugih jezikov, nič ne bo prepovedano ali zapovedano. Jezik sporazumevanja – angleški jezik – je zelo razširjen in zato najbolj primeren za komunikacijo različno govorečih. V center bodo prihajali ljudje iz vsega sveta, ki ta jezik najpogosteje že obvladajo.

     9. Zakaj menite, da bo center v Sloveniji privlačen tudi za otroke oz. družine iz drugih držav?

      Največ težav človeške rase izhaja zaradi ločenosti od narave. To povzroča bolezni, napetosti, strese, vsakovrstne težave, ki so prisotne v »modernem« svetu. To je posebno očitno v mestih, kjer je omejevanje naše zavesti najbolj izraženo. Slovenija je ena redkih dežel z razmeroma neokrnjeno naravo, ki še ni tako onesnažena kot druge države. Je kot naravni park. Večina ozemlja Slovenije tudi ni gosto naseljena, zato so pritiski manjši in pogoji boljši. Čista narava pomaga odpirati zavest – zavedanje. Sama to razločno čutim, kako se mi, ko obiskujem Slovenijo. Ko bodo ljudje začeli razumevati pomen stika z naravo in priložnosti, ki jih Slovenija prinaša, bo postala še privlačnejša tudi za druge države.

      10. Omenili ste, da je včasih več dela s prepričevanjem in prevzgojo staršev kot z vzgojo otrok. Zakaj?

        

       Starejši ljudje imajo tudi starejšo miselnost. Starejša, kot so prepričanja, manj je resnice v njih in bolj so zakoreninjena v ljudeh. Prihaja čas, ko moramo opustiti stare miselne vzorce, ker so neuporabni. Staršem je zelo težko opustiti ideje in življenjsko filozofijo, ki so jo tekom svojega izobraževanja skozi proces učenja gradili velik del življenja. Stare ideje prehajajo iz roda v rod. Ker se z njimi počutimo varne, nas je strah opustiti jih, sam menimo, da bomo izgubili varnost. Če jih ne moremo opustiti, ne moremo sprejeti ničesar novega. Del stare miselnosti je prepričanje, da so otroci nekakšna lastnina staršev (odtod »moji« otroci) in da so dolžni poslušati njihove nasvete (“starši vse bolje vedo, kot otroci”), kajti starši vedo, kaj je dobro zanje. Takšne predstave so zmotne. Prepričevati starše, ki se ne morejo odlepiti od starih nazorov, je nesmiselno. Otroci, ki se sedaj rojevajo, so zelo razvite in modre duše. Svojega znanja se jasno zavedajo, ker ga ne pokrivajo številne koprene. Teh otrok ni potrebno v nič prepričevati, natanko vedo, kaj hočejo in zakaj so tu. Potrebujejo le vzpodbudo, da je  njihova intuicija pravilna. Sami znajo poiskati potrebne informacije in znanje.

       Dobrodošli so vaši komentarji, nove ideje in vprašanja v zvezi s povedanim. Vsi, ki bi želeli na kakršenkoli način prispevati ali sodelovati v projektu novega šolskega centra, stari ali mladi, ste vabljeni k sodelovanju. Komunikacija lahko poteka preko e-naslova zoran.zeleznikar@gmail.com, lahko pa se obrnete tudi neposredno na Rachel Meron, v Izrael, na telefonsko številko: 00972-3522-7002 (v tem primeru v angleškem jeziku).