Spoznanje, ki vam ga želim posredovati, je resnično vredno pozornosti.

 

Ko so me pri založbi Ara spomladi 2013 povabili, da zanje napišem knjigo o pešanju moškosti – andropavzi in o usihanju testosterona, so mi izročili debel sveženj ameriške literature na to temo in predlagali, da na osnovi tega gradiva napišem nekaj užitnega, kratkega in poučnega.

Preštudiral sem literaturo in se lotil pisanja, ob tem pa začuden ugotovil, da ameriški avtorji izpuščajo bistven vidik, ki vpliva na raven vitalnosti: spolnost. Že pred leti sem iz taoistične literature razbral, da z izlivi semena pri seksu moški izgublja ogromno svoje vitalne energije, kar pa je nepotrebno; spolni ogenj, ki je naša največja moč, znajo nekateri (tantriki, gnostiki) usmerjati tako, da z njim dosegajo neverjetne učinke.

 

Na željo urednika smo v novo knjigo Pot do živahne moškosti vključili le eno poglavje o spolnosti, a zbrane informacije so bile predragocene, da bi jih pustil vnemar; ob tem sem vedel, da sem pri študiju spolnosti razkril šele vrh ledene gore. Na srečo sem v bogatem knjižnem opusu ustanovitelja gnostične šole, Samaela Aun Weorja lahko prišel do informacij, ki dotlej niso smele priti pred oči javnosti. Kot sinteza mojih spoznanj je tako nastala knjiga Spregledano poslanstvo spolnosti, ki tematiko kaže v popolnoma novi luči.

 

Na kratko: v davnini je bila človeška spolnost drugačna, dokler se ni zgodil odklon od naravne usmeritve; v Svetem pismu je ta odklon poimenovan »izvirni greh«. Današnji seks je še najbolj podoben živalski spolnosti. Človeška spolnost je bila načrtovana za bistveno večje učinke: zagotavljanju telesno-duhovnega blagostanja – zdravljenju, vitalizaciji telesa in krepitvi duhovne moči, telesni užitki so predstavljali le majhen del učinkov.

 

Pravi spolni odnos – v knjigi ga opredeljujem kot »napredno spolnost«, je dogajanje, ki ne vključuje le telesnosti temveč enakopravno zastopa tudi duhovno plat, dušo. Takšen odnos je možen le med dušama, ki se ljubita. Pri njem ne pride le do telesnega temveč do globokega notranjega izkustva, ki je povezano z našo duhovno bitjo. Skozi telesni stik ustvarjen spoj duš ljubečega para vodi ljubimca v kozmično ekstazo, v kateri spoznavata svojo božansko naravo.

 

Najmočnejše orodje, ki je dano človeku za njegov telesni in duhovni napredek, je prav seks. Prav zato je bilo treba spolnost stigmatizirati, nas odvrniti od nje, saj je z duhovno in telesno močnim človekom nemogoče manipulirati. Toda skrivnost spolnosti je preveč pomembna, da bi lahko še naprej ostala skrita. Je edini resnično močan vzvod, ki človeštvo lahko povede iz solzne doline na Zemlji. Z novo spolnostjo se rodi nov človek, utemeljen v ljubezni, ki mu je namenjena povsem drugačna stvarnost od sedanje.

Motiv, da nova spoznanja o spolnosti širim v javnost, je naslednja misel: kakovostnega življenja si ni mogoče predstavljati, dokler nimamo orodja, ki omogoča učinkovito psiho-fizično rast. To orodje je človeška spolnost.

Z ničemer si ne moremo življenja bolj oplemenititi kot z naprednim seksom. Običajen seks daje komaj kaj od tistega, čemur je človeška spolnost v resnici namenjena.

Omenjeni motiv me vodi, da od teorije, podane v knjigi, prehajam k bolj praktičnim vidikom obravnave te tematike, k delavnicam, ki pomagajo prebiti led in utirajo pot k napredni spolnosti.

Srčno vabljeni k udeležbi v dogodkih, v katerem se bomo ukvarjali s premikanjem meja možnega.

Delavnice bodo zaživele v septembru; podrobneje o njih si preberete tukaj.