Prepričan sem, da bo nova človeška družba v tretjem tisočletju storila naslednje:

 • uvedena bo pravična delitev dobrin, ki bo temeljila na naravnih virih in možnostih,
 • dobrobit družbe bo pomembnejša od dobrobiti posameznika,
 • sožitje z naravo bo ena najpomembnejših družbenih zahtev,
 • izkoriščanje človeka po človeku ne bo več sprejemljivo,
 • onemogočeno bo bogatenje na račun izkoriščanja narave,
 • mezdno delo bo odpravljeno, tovarne bodo robotizirane,
 • človek se bo udejstvoval na področju, ki mu je pri srcu in duši,
 • omogočeno bo ceneno pridobivanje energije, oskrba z njo bo brezplačna,
 • morebiten finančni sistem ne bo vključeval obrestovanja,
 • vojaške operacije in vojna industrija bodo šle v pozabo,
 • v skrbi za zdravje bosta zagotovljena izobraževanje in vsestranska preventiva,
 • najvišji smoter družbe bosta skrb za duhovno rast in svoboda posameznika.

Dvom o uresničljivosti prve postavke je odveč; ugotovljeno je, da je naravnih virov ob pravični delitvi in enakomerni porazdelitvi dovolj za vse človeštvo. Družbene prenove se ne bi lotili nasilno, temveč postopno, z izgradnjo manjših skupnosti, ki bi vzpostavljale rešitve in sisteme vzporedno k obstoječim, ki bi postopoma preprosto odmrli. Nova ureditev bi bila tako privlačna, da bi pridobivala vse več privržencev iz starega sveta.

Z idejami, kaj vse je mogoče storiti, bi lahko napolnil celo knjigo. Vse sledijo zagotavljanju večje svobode človeka, skladnega odnosa človeka do narave in sebe, pravih vrednot in idealov.

Novo znanje prinaša v zavedanje človeka (beri Človeka) takšno svobodo in moč, da je z njima mogoče uresničiti tako rekoč vsak cilj. Omogoča razširitev področja možnega. Zavedanje, da je svet predstava v tvojem zavestnem polju, pomeni, da se z menjavo tvojih stališč spremeni tudi svet. Mnenje, da si žrtev tehnološko nadmočnih bitij, zamenja spoznanje, da so prav hude preizkušnje in pretekle lekcije tista šola, ki si jo potreboval, da si se dvignil iz neznanja in otopelosti. Pomanjkljivost ali težavo si tako v hipu spremenil v prednost in vrlino. Ali se lahko neumrljivemu, neomejenemu in z modrostjo obdarjenemu bitju resnično kaj zgodi? Kakšen strah te še lahko prikuje k tlom, ko razpolagaš s to močjo zavedanja? Mar ni s svetlobo mogoče premagati vsako temo?

Strah pred nejasno prihodnostjo je odveč. Prav tako je odveč vsaka obsodba sedanjih razmer in krivcev zanje. Razumeti je treba, da je vse, kar se nam dogaja, resna duhovna šola. Napake so najboljši smerokazi. Do napredka najpogosteje vodi trnova pot, toda obtoževati trnje je nesmiselno. Da bi postal kaj več od tega, kar si, moraš vedeti več – o sebi.