plakat cjv-n

Izbrana poglavja iz vsebine knjige Človek je več

UVOD h knjigi ČLOVEK JE VEČ

1. poglavje: Preboj neslutenih razsežnosti

7. poglavje: Poskus rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja

9. poglavje: Nisi to, s čimer se istiš