InuakiRomunska psihologinja in pisateljica Aryane Havah je svetovno javnost pretresla z drobno knjižico INUAKI (v srbskem prevodu ima 33 strani). Gre za pretresljivo izpoved o dečku Davidu, ki je na Zemljo prišel s planeta Inuak, blizu Oriona, in nam prinesel pretresljive informacije o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Zemlje. Govori o naravi človeka in zgodovini človeštva s povsem drugega zornega kota kot smo vajeni. Zgodovina človeštva, kakršno opisuje tudi knjiga Človek je več, je mnogo bolj pretresljiva kot to beremo v zgodovinskih učbenikih.

Knjižica prinaša optimističen pogled na sedanji položaj in na prihodnost ter budi vero v človeka, v njegovo premoč nad zavojevalci in zavest, da nam bo uspelo. Širimo to zavedanje v čim širši krog prijateljev in znancev!