(starec:) Pozdravljen, mladi mož. danes si videti nekam zaskrbljen.

(Tomaž:) Hoj, stari. Zaskrbljen – seveda. Kako bi ne bil. Naletel sem na informacije, ki so mi vzele apetit. Na internetu sem našel nekaj besedil o tem, kam plovemo z Evropsko unijo.

Res. Kaj se nam obeta?

Šit. Težek šit, stari. Če verjameš, kaj naj bi se skrivalo za lepo kuliso združene Evrope brez meja, te postane strah. Kulisa je lepa: narodi in sedanje države lepo sodelujejo med sabo, brez konfliktov in carin, brez medsebojnega vojskovanja in nagajanja… Za to lepo kuliso pa se skriva ustroj policijske države, ki bi se je ne sramoval niti Hitler. Jasno je, da evropska ustava na 800 straneh ni namenjena temu, da bi jo kdo razumel, temveč je krinka za nekaj drugega. Tak dokument je lahko namenjen le temu, da naredi državljana nemočnega in nevednega. EU bo država na smrt prestrašenih državljanov!

Menda nekoliko pretiravaš? Ali si lahko kaj bolj konkreten?

Nič ne pretiravam. Poglej si malo ugotovitve Angležev, ki pravkar ugotavljajo, kaj se jim piše ob podpisu zadnje (sedme) iz svežnja pridružitvenih pogodb. Oni so, kot veš, še v nekoliko boljšem položaju kot mi, saj se še niso odrekli svojemu finančnemu sistemu in še čemu. Predvsem pa si preberi kratek povzetek ustave na eni strani, pa boš sam presodil, koliko je ura. Načrtovalci EU so domislili tako zvit načrt, da bomo v fašizem zdrknili kot po maslu. Hitler je vsaj moral nabrati tistih 35% podpore javnosti, zdaj pa pri postavljanju fašističnega režima javnost pri vsem skupaj sploh nima več besede. Zadostuje, da pogodbe podpišejo vlade, pa je stvar urejena! Ljudstvo sploh nima več besede! Dve tretjini ustave EU so že pod streho, preostanek pa se bo zgodil, ne da bi sploh opazili! In če boš kaj preveč kritiziral, te bodo še zaprli, saj velja zakon, ki pravi, da je kritizirati EU protizakonito.

Lahko postrežeš s kakimi dejstvi?

Kot prvo ima ustava EU absolutno prednost pred zakoni vsake države članice. Njen resnični cilj je uničenje demokracije, zakonik EU pa nam bo odvzel skoraj vse človeške pravice. Ker 107.000 zakonov pokriva vse detajle normalnega življenja, je jasno, da si z lastno zakonodajo lahko obrišeš rit. Narodi bodo postali popolnoma nepomembni, v veljavo bo stopila nova, evropska narodnost, ki bo izbrisala meje med kulturami in raznolikostjo posameznih okolij. Vsi bomo postali brezoblična masa, ki nima možnosti pritožbe, saj se ne bo komu pritožiti. Nacionalni parlamenti ne bodo imeli nobene vloge več. Slovenci in Slovenija v resnici ne bomo več obstajali. Naše ozemlje bo dobilo suhoparno oznako “evropsko področje xx“, nacionalni simboli Slovencev bodo šli v pozabo. Seveda tudi z drugimi ne bo nič bolje. Vlada EU bo dobila popolno moč nad našo policijo, vojsko, orožjem, družbenim premoženjem, vsemi financami, naravnimi bogastvi… Kot bi se prostovoljno nekomu ponudili v suženjstvo, z imetjem vred.

Hm. Težke izjave…

Ki pa jih še ni konec. Ustava EU je podobna tisti iz nekdanje Sovjetske zveze. Sedanje politične stranke naj bi izginile, saj bodo dovoljene le pan-evropske stranke, ki pa bodo zopet farsa demokracije. Sicer pa se ne bo za kaj boriti – za organe oblasti se poslanci ne volijo, temveč imenujejo! Veliko delovnih mest naj bi bilo ukinjenih, saj naj bi vsak moral znova certificirati za opravljanje svojega posla (in drago plačati za to). Stotisoče podjetij naj bi propadlo zaradi neskladij z novo zakonodajo, brezposelnost naj bi švignila v višave… Velike korporacije bodo menda poslovale dobro, na račun vse hujšega izkoriščanja delovne sile, ki bo ob vse hujši stiski z delom vse slabše plačana. Če boš odklonil delo, bodo vzeli Poljaka… Večina med nami (kakih 60%) bo brezposelnih ali na zajamčenih plačah… Človekove pravice so v ustavi EU tako dobro zastopane, da te bodo lahko zaprli zato, ker si sam popravil pipo v svoji kopalnici, obtožili te bodo terorizma brez formalne obtožbe in zadržali v zaporu poljubno dolgo.

Država, kakršno opisuješ, bi lahko obstala le zaradi silnega terorja in vcepljenega strahu. Birokracija bi imela presneto veliko dela…

Birokracija se bo še bolj razrasla, korupcija bo potolkla vse rekorde, davčne obremenitve se bodo stopnjevale, pa vendar bo to komaj zadostovalo za drago državo. Svetniki vsake od 48 držav ne bodo voljeni temveč imenovani. Edine preostale volitve bodo zadevale evropski parlament, ki pa bo v glavnem le potrjeval odločitve 25 ne-voljenih evropskih komisarjev, v rokah katerih bo vsa moč. Saj se spomniš SZ, ne? Pritožba ne bo možna, saj preprosto ne bo instance, kamor bi se pritožili, če pa bo kaka možnost, bodo birokratski mlini mleli v večnost. Državljani bomo imeli manj pravic kot nekoč v Sovjetski zvezi. Če bomo demonstrirali ali protestirali, nas bodo preprosto deportirali v drugo regijo… Že v sedanjih sprejetih pogodbah ima vlada EU neomejena pooblastila za ukrepanje zoper posameznika. Tudi usmrtitve so pod zakonodajo EU popolnoma legalne, policija ne bo odgovarjala za uboj nedolžnega človeka. Vsestranski nadzor s kamerami in drugimi sredstvi bo povzročil, da se bomo – kot nekoč v SZ – bali drug drugega: vsak bi utegnil biti vladni agent.

Takšna država bi se ukvarjala zgolj z notranjimi nasprotji in discipliniranjem prebivalstva. Režim, kot ga opisuješ bi se v sedanjih razmerah težko obdržal. Zavest Evropejcev je vendarle na takšni stopnji…

Tudi o tem sem prebral neko oceno. Takšna država naj bi se zrušila najkasneje v 15 letih pod bremeni lastne korupcije in negativnosti, če ne bo pred tem že kake vojne ali revolucije.

Vse kar si povedal, je zelo težko sprejeti. Seveda ni mogoče kar zamahniti z roko, češ – to so neumnosti in podtikanja. Vprašati se je treba, kaj o ustavi EU sploh vemo in kako so dejansko urejene stvari, ki si jih omenjal. Na naše zakonite predstavnike oblasti, tudi na vlado, bi bilo treba nasloviti javno pismo, s katerim bi zahtevali pojasnila in ustrezno predstavitev zakonov in dokumentov, h katerim smo že dali svoj pristanek ali pa to nameravamo. Če bomo molčali in tiho čakali, da nas doleti, kar si omenjal, res nismo prav nič drugačni od ovac.

S tem se pa popolnima strinjam.

Glej tudi:

Skrivnost modrega planeta /(EU)

O globalnem suženjstvu

Enotna plačilna kartica

david-ickePoglejte si zanimiv pogovor z Davidom Ickom in razumeli boste, za kaj gre: