(Predavanje in delavnica)
NARAVNA VZGOJA


kako vzgajati v skladu z duhovnimi načeli, v
zadovoljstvo otroka in vzgojitelja

Voditelj in predavatelj: Simon Mandelj

Vzgojitelj: Andreja
Colarič
Namenjeno vsem
staršem in vzgojiteljem, ki se ne znajdejo v poplavi informacij o "pravilni" in
"pravi" vzgoji, in čutijo, da je z današnjo vzgojo nekaj narobe, saj ne vodi k
oblikovanju samoodgovornih, zrelih in zadovoljnih oseb. Predavanje in delavnica
je namenjena spoznavanju in razumevanju naravne vzgoje, ki sledi notranjim
potrebam odraščajočega otroka in je v skladu s splošnimi duhovnimi in naravnimi
načeli, in ne s smernicami materialno-potrošniške družbe. Vzgoja na takšen način
spodbuja lastno otrokovo spoznavanje sveta, vzbodbuja samoiniciativnost in
odgovornosti , ki daje otroku temelje za osebno zadovoljstvo. Poudarek na
praktičnih navodilih za vzgojo v sedanjem času.
Predavanje temelji na lastnih
duhovnih spoznanjih predavatelja ter na izkušnjah pri vzgoji otrok, predvsem pri
svojem sinu. Vodenje otroške delavnice temelji na izkušnjah in spoznanjih
vzgojiteljice o naravni vzgoji, ki jih je pridobila pri svojem delu z otroci in
pri svoji osebnostni rasti.

Štiri predavanja
po 2 uri na teden + delavnica za otroke


pričetek 23. oktobra ob
19h


Cena: prispevek 80EUR
Kraj:
Hubadova 1, Ljubljana
Kdaj: vsak
petek ob 19h-21h, pričetek 23. oktober
Prijave
obvezne
do 20.10.2009 na simon.mandelj@gmail.com
Informacije: na telefon 040 604467 (Simon) ali
031 750290 (Andreja)

PROGRAM:
1. dan (23.10.2009 ob
19h-21h)
– Uvod (predstavitev in namen predavanj)
– Predavanje: "Otrok
kot duhovno bitje
"
(osnovna duhovna načela in naravni zakoni, ki so
pomembni za vzgojo otroka)
– Vprašanja in diskusija: Kaj to pomeni pri vzgoji
mojega otroka?

2. dan (30.10.2009 ob 19h-21h)
– Predavanje:
"Pogubni družbeni miti o vzgoji – kreiranje nezrelih oseb"
(Današnje
napačne norme in miti o vzgoji, ki vzpodbuja egocentričnost, tekmovalnost, strah
in jezo ter željo po materialnih stvareh in posledično ustvarjajo duhovno
nezrele osebe.)
– Vprašanja in diskusija: Ja tudi jaz imam izkušnjo, da je
nekaj narobe …

3. dan (6.11.2009 ob 19h-21h)
– Predavanje:
"Naravna vzgoja v skladu z resničnimi potrebami otroka"
(Naravna
vzgoja je usmerjanje otroka k spoznavanju in izražanju lastne biti oz. pristne
narave, z vzpodbujanjem samoustvarjalnosti, odgovornosti in etičnosti. To je pot
dozorevanja v zrelo duhovno osebo.)
– Vprašanja in diskusija: Naravna vzgoja
mojega otroka?

4. dan (13.11.2009 ob 19h-21h)
– Kratek uvod:
"Moj otrok in moja vzgoja – praktični napotki"
(kako v konkretnem
primeru oz. problemu vzgajati otroka v skladu s povedanim o naravni vzgoji)

Delavnica na določeno temo: "Vzpodbujanje otroka k lastnemi iskanju
odgovorov
"
(Najprej komentar predavatelja, nato diskusija udeležencev
delavnice in delitev lastnih izkušenj, z namenom poiskati praktične napotke za
vzgojo.)

5. dan (sobota, točni datum bo določen
kasneje)
Ustvarjalna delavnica  z otroci (skupaj s starši) v naravnem okolju
v skladu z načeli naravne vzgoje. (vodi vzgojiteljica Andreja)