(Tomaž) Kaj misliš o črni magiji? Ali verjameš vanjo?

(starec) Da in ne. Odvisno, kako pogledaš na stvar. Nekoč je bilo z magijo prizadetih veliko ljudi. Njihovih izkustev ni mogoče zanikati. A če me vprašaš, ali duhovno razvitega človeka črna magija poškoduje, je moj odgovor ne.

Čakaj, to morava malo razčistiti. Če priznavaš, da je bilo veliko ljudi prizadetih, potem so določena magična sredstva in rituali učinkoviti.

Tako je. Že geometrija sama po sebi ima določene merljive učinke na okoliški eter in predmete v bližini, na primer piramida ali mandala. Konzervatorski učinek piramide gotovo poznaš. Kot pravi metafizika, ima vsak predmet poleg fizičnega telesa na etrski ravni tudi eteričnega dvojnika, občutljivo energijsko telo, zelo dovzetno za informacije. Iz tega telesa je možno prebrati celotno zgodovino nekega predmeta, v njem pa naj bi bile pristne tudi energije njegovih lastnikov.

Hočeš reči, da se da v vsak predmet uskladiščiti psihično energijo, ga nabiti, deniva s »slabimi« vibracijami?

Da. Nekateri materiali so v ta namen boljši, drugi slabši. Posebno dober sprejemnik informacij je voda, za katero velja, da ima spomin. Vodo zato lahko programiraš, da deluje zdravilno ali pa tudi kako drugače.

Torej dopuščaš možnost, da določeni zlonamerno pripravljeni, »začarani« predmeti, vplivajo na človeka?

Da. A ta vpliv je odvisen od posameznika, od njegove vibracijske ravni, ki je določena z njegovo duhovno razvitostjo. Negativne vplive močneje občutijo duhovno manj razviti posamezniki, ki v svoja etrska in astralna telesa laže sprejmejo takšno energijo. To je podobno kot pri nagovarjanju. Vsejedca lahko hitro premamiš s kako klobaso, vegetarijanca pa nikakor. Ta bo zavihal nos takoj, ko jo bo zavohal.

Aha, torej praviš, da so začarani predmeti pri duhovno razvitejših neučinkoviti. Kaj pa če gre za magijski ritual, s katerim prizadetemu povzročajo škodo, mu uničujejo zdravje, kradejo energijo in podobno?

Podobna zgodba. Ker gre tudi tu za vplive preko etrske in astralne ravni, občutljivejši in razvitejši posamezniki hitro začutijo vpliv in se ga tako ali drugače otresejo. Drugi pa so tem vplivom bolj naklonjeni, jih sprejmejo in se jim podvržejo. Mislim pa, da ima tudi tu, tako kot pri zdravljenju, odločilen pomen placebo efekt, torej moč samosugestije.

Malo razloži, prosim.

Vse, kar doživljamo, je plod misli. V življenju doživljamo tisto, v kar verjamemo. Pritegnemo izkustva, ki ustrezajo našim prepričanjem, željam in strahovom. Če verjamemo, da bo neko zdravilo učinkovito, bo delovalo, pa čeprav gre za navaden sladkor. To imenujemo placebo efekt. Kdor verjame v moč magije, ji odpre vrata in se prepusti njenim vplivom. Ker verjame vanje, z lastno zavestjo prikliče učinke in izkuša posledice. Kdor pa vanjo ne verjame, nima nobene podzavestne želje po tovrstnem izkustvu in ga ne pritegne.

Razumem. Torej magija lahko deluje na več načinov, ne le preko zunanjega vpliva?

Zunanji vplivi sicer niso nepomembni, a mislim, da ima večji vpliv sugestija, ki ji sledi avtosugestija ali samohipnoza. K temu pa duhovno razvitejšega človeka ni mogoče kar tako pripraviti. Gre namreč za razumevanje lastnega bistva. Bistvo magije je, da negativna sila, na primer Satan, premaga dušo. A človek, ki se zaveda, da je pomanjšana kopija Stvarnika, si ne more misliti, da bi bila katera koli sila, na primer Satan, od Stvarnika močnejša. To bi namreč pomenilo, da je Stvarnik Satanu podrejen, kar je popoln nesmisel. V premoč katerekoli sile nad njim torej ne verjame in torej tudi ne v moč magije. Ko zares veš, kdo si, ti magija ne more do živega.

Žrtve magije si torej le, dokler ne veš, kdo si?

Poenostavljeno rečeno, da. Poljubno silo, ki te ogroža, lahko premagaš z znanjem. V tem primeru gre za to, da ne nasedaš prepričanjem, ki predpostavljajo obstoj sile, ki je močnejša od Stvarnika.

Toda prepričanja so lahko tudi podzavestna, dobro prikrita.

Takšna ali drugačna, prej ali slej priplavajo v zavest in se z njimi lahko soočiš. Ko nanjo posvetiš z lučjo zavesti se vsaka laž stopi kot sneg na soncu. Najboljša obramba pred magijo je zato, da ne verjameš vanjo. Nikakršne posebne zaščite ne potrebuješ, kajti ščitenje bi pomenilo priznavanje moči magije. Vsak zunanji vpliv, ki ga prepoznaš kot neprijetnega, sprejmeš in z ljubeznijo, ga transformiraš v dobrega ter vrneš pošiljatelju. To je običajen način ravnanja vsakega zrelega človeka.

Zdaj razumem. Hvala ti za tole razlago, kar odleglo mi je.