world05.jpgČlovek se bo moral naučiti probleme, ki so povzročitelji vse večje tesnobe civiliziranega pripadnika današnje družbe, reševati ali pa bomo prisiljeni zelo radikalno spremeniti življenjske navade. Čas, v katerem živimo, je prelomen. Ujeti v vse hitrejšem vrtincu globalizacije, socialne degradacije, razosebljenja in zaslepljenosti moramo dojeti, da nam nadzor na planetu uhaja iz rok. Če se želimo izogniti črnim scenarijem v prihodnosti, moramo spoznati mehanizme in procese, ki nas vodijo v nepravo smer, ter znova pretehtati ideale in vrednote, ki jim sedaj sledimo.

Treba je pogledati v ozadje pred stoletji postavljenih družbenih norm, preveriti vrednostna merila, pokazatelje in kriterije, pa tudi zakone gospodarstva in postulate ekonomskih znanosti, ki veljajo še danes, zaradi velikega napredka tehnologije in znanja pa so danes močno relativizirani; nekateri so komaj še uporabni, drugi pa mejijo na absurd.

Teksti:

Pojedli bomo Zemljo!
Po filmu Neprijetna resnica se je na internetu pojavil kratek film Pojedli bomo Zemljo, ki podaja nekaj manj znanih dejstev in razlogov za vse hujšo ekološko stisko. Gre za šokantne informacije o našem ravnanju z naravo. Besedilo povzeto po filmu (september 2007).

Živo bogastvo: boljše kot denar
Ali so gospodarska rast, denar kot merilo bogastva in delujoči trgi res merilo napredka? Nikakor ne. Če se želimo izogniti kolektivnemu samouničenju, moramo v ospredje postaviti povsem druge kriterije. Ponatisnjeno iz revije YES! Magazine, PO Box 10818, Bainbridge Island, WA 98110, ZDA; priredil David Korten, Share Slovenija; 18.10.2007.

Skrivnosti obresti
Na videz tako nepomembna podrobnost kot uvedba obresti ima presenetljive posledice v svetovni ekonomiji. Ste vedeli, da v islamskem svetu obresti ne poznajo? Tekst  Marjane Kos, magistrska naloga 2006; 17.9.2007.

Revolucija ene bilke
Mar res potrebujemo gensko spremenjene organizme, pesticide in umetna gnojila? Tekst je prevod poglavja iz knjige Grahama Harveya: WE WANT REAL FOOD, str. 138 – 139 / www.wewantrealfood.com; Aleš Praprotnik, 3.9.2006.

Mit o civiliziranem človeku
Kakšni so resnični dosežki civilizacije, ki ji pripadamo? Pokaže se, da je teza o omikanem človeku mit, za katerim se skrivajo neprijetna dejstva. Tekst  Zorana Železnikarja, 30.7.2006.

Kakšen svet želimo?
Odličen tekst – misel dr. Janeza Drnovška, objavljena na strani www.gibanje.org (Gibanje za pravičnost in razvoj) dne 9. 3.2006.

Norma o nenehni gospodarski rasti
Ekonomski mit o nujni rasti. Potrošniški človek in posledice potrošniške miselnosti. O posledicah liberalnega tržnega gospodarstva. Iz knjige Huberta Požarnika: Prihodnost napredka

Globalizacija in deregulacija
O rasti nadnacionalnih podjetij. O nevarnostih in posledicah globalizacije in deregulacije za manj razviti svet. Iz knjige Huberta Požarnika: Prihodnost napredka

Evropa, globalizacija in preživetje naroda
Pomembnost zavesti o narodni pripadnosti. Jezik, kultura in prostor – edini temelji bodoče narodne identitete. Globalizacija ukinja nacionalno državo in briše pojem nacionalnega gospodarstva. Po članku Petra Kovačiča Peršina: Samobitnost naroda v globalni družbi, objavljenega v Sobotni prilogi Dela 21. 9.02 Avtor Zoran Železnikar

O denarju in lastnini
Zasebna lastnina – kočljiva stvar. Denar je postal sredstvo za zagotovitev eksplozivne rasti samemu sebi. Predlog za preprečevanje družbeno škodljivih zlorab denarja. Dobro posameznika in dobro družbe. Iz knjige Huberta Požarnika: Prihodnost napredka

O programih kopičenja
O ekonomiji, ki ne upošteva etike in morale. O komercializaciji in njenih usodnih posledicah. O vsemogočnosti kapitala, njegovem širjenju tudi na področje družbenih dejavnosti. Korporacije si podrejajo ne le materialne, temveč tudi intelektualne vire. Članek v reviji Aura, jan-feb 2006, Avtor Zoran Železnikar

Delitev namesto kopičenja
O spremembi ekonomskega razmišljanja in delovanja. Ekonomija delitve. Demokratična država. Globalna skupnost. Članek v reviji Aura, feb-mar 2006, Avtor Zoran Železnikar

O izobraževanju in znanosti
O posledicah sedanjih izobraževalnih sistemov. Znanost in tehnika – rešitelja človeštva. Zapisanost racionalizmu. Mit o prevladi človeka nad naravo. Iz knjige Huberta Požarnika: Prihodnost napredka

 

Morda je najugodneje, da si daljša besedila izpišete na papir in v miru preberete (uporabite ikonicov desnem zgornjem vogalu za formatiranje in zatem ponovno za izpis na tiskalnik).