vitruvian-man»Konec sveta« je za nami. Stvarnik ni zamahnil s čarobno palčko in nas odrešil stisk, problemov in kriz utrujenega sveta, ni nas prestavil v četrto ali peto dimenzijo, kjer bi zaživeli v svetlobi in ljubezni. Za to se bomo morali potruditi sami. Kolektivna rešitev ne obstaja. Vse obljube so bile le še ena v vrsti slepil.

Da bodo naši voditelji ustvarili pravičnejšo družbo, z etično in pošteno držo popeljali množice v srečno prihodnost in nam zagotovili dostojno življenje, pričakujemo zaman. Kako bi bilo to mogoče, ko pa se vse dogaja v nas? Zunanjost je le odslikava notranjosti, neprijetni dogodki pa so lekcije, potrebne za naš napredek. Ko dosežemo napredek znotraj, se ta odrazi zunaj. Življenje je muka vsakomur, ki ni pripravljen delovati v smeri svojega napredka. Soočeni smo z vprašanjem: kako notranji napredek doseči in kaj ta sploh je?

Prisluhniti moramo sebi in razčistiti naslednje: ali smo res nebogljena, nepomembna bitja, smet v vesolju, ki jo veter nosi, kakor mu drago? Kajti prav to prepričanje, ki nam ga s strahovi vcepljajo na vsakem koraku, drži v ječi našo dušo, ki ne more zaživeti.

Nobena duhovna tehnika in še tako napredna duhovna metoda nam ne more pomagati, dokler smo prepričani v lastno majhnost. Resnica je, da je človek v svojem bistvu čudovito bitje neverjetnih potencialov in notranje lepote, a se je z vdajo strahovom, prepričanjem o pomanjkanju in lastni nebogljenosti spremenil v brezobzirnega egoista. Svet, kakršnega doživljamo, nam ta egoizem odslikuje in kliče po tem, da se zamislimo nad seboj.

Ohranjanje lažne podobe o nas je garant uspeha sedanjih elit, ki se okoriščajo z našo nevednostjo. Stoletja smo živeli v laži in stiski, iz tega položaja pa nas lahko reši le pravo znanje. Bolj kot kdajkoli potrebujemo znanje o tistih stvareh, ki jim doslej nismo posvečali pozornosti. Vprašanji »kaj imam?« in »kaj lahko dobim?« moramo zamenjati z »kdo sem« in »kaj lahko postanem?« Spoznanje naše resnične identitete spremeni vse; takrat se zavemo, da je mizerno životarjenje, kakršnemu smo priča zdaj, Človeka nevredno. Človek ni ustvarjen zato, da bi vegetiral in se boril za svoj obstoj. A iz človeka nastane Človek šele tedaj, ko se zave svoje božanske narave in svojih darov, ki spijo v njem. Stotine velikih mož in žena v naši zgodovini so dokaz, da je človek zmožen dejanj, ki mejijo na čudeže. Razlika med nami in njimi je le v zavedanju. 

Vrsta temeljnih prepričanj in sedaj veljavnih miselnih konceptov je zmotnih. Materialistični svetovni nazor nas je odrezal od naših duhovnih korenin. Polresnice in laži, ki smo jih nekritično kopičili v sebi, so v nas ustvarili popolno zmedo. Potrebujemo prave informacije o številnih stvareh, ki predstavljajo temelje našega sveta.

Kaj zares vemo o nas samih? Ali vemo, kako deluje zavest, kako nastajajo čustva, kaj se dogaja v sanjah? Kaj nas dela žive? Kaj je pravzaprav človek, kaj vse ga, poleg fizičnega telesa, sestavlja? Ali res živimo v več dimenzijah hkrati? Kaj je duša in zakaj nas zasužnjuje ego? Kaj je življenjska energija in kaj ljubezen ter kako se z njima napolniti? Kakšne razsežnosti ima sedanja manipulacija s človeštvom in kakšen je načrt elit, ki krojijo svetovno politiko? Če bi poznali odgovore na ta in podobna vprašanja, bi sedanje osebne in civilizacijske probleme brez težav rešili. 

Da bi zagledali sonce, se moramo iz goste megle in smoga v mračnih dolinah povzpeti na vrhove hribov in gora. Tudi meglo in smog iz naših glav lahko preženemo tako, da prestopimo sedanji miselni okvir in se dvignemo nad strahove, ki jih presežemo z novim znanjem. To bomo storili na ciklusu petih dvournih predavanj z naslovom Iz človeka Človek, na katerih bodo ponujena najpomambnejša spoznanja iz gnostike, antropologije in ezoterike. Več informacij in prijave na portalu www.misteriji.si

Znanje je najmočnejše orožje in edini porok napredka. Za vsakogar od nas.

Zoran Železnikar

 

Vsebina predavanj ciklusa Iz človeka Človek (okvirno)

Uvodno predavanje 19.2.2013: V soju duše – esenca človeka v primežu ega in njegovih utvar ter kratek pregled vsebin ciklusa.

1. predavanje torek, 5. marca: Svet materializma in manipulacije s človekom. Ozadje strahu in pomanjkanja. Poslanstvo duše in človeka. Zavest – temeljna lastnost življenja. Filozofski pogled na človeka. Ideja »jaz sem«.

2. predavanje torek, 19. marca: Makrokozmos in mikrokozmos ter ustroj človeškega bitja. Duša, osebnost in subtilna telesa. Ego, njegove lastnosti in mehanizmi. Demontaža ega in osvobajanje duše od strahov. Samsara. Skrivnost življenja in smrti. Svobodna volja in poslanstvo zla.

3. predavanje ponedeljek, 8. aprila: Osebnost človeka. Subtilna telesa – etrsko, astralno, mentalno in kavzalno telo. Zakon karme in darme, premagovanje karme, prepoznavanje temeljnih duhovnih zakonov.

4. predavanje ponedeljek, 22. aprila: Fenomen spanja in lucidne sanje. Astralna potovanja. Pomen zvoka. Pet centrov človeka. Transformacija energij. Poslanstvo spolnosti, prebujanje kreativnosti v človeku.

5. predavanje torek, 7. maja: Prave poti za človekov razvoj, prebuditev duše, razvijanje duhovnih potencialov. Meditacija, čiščenje uma, krepitev srca in odpiranje srčne čakre. Vodnarjeva doba in človekovo poslanstvo v njej. Odgovori na vprašanja.

Na željo slušateljev smo ciklus podaljšali še za eno temo:

Zgodovina človeštva v luči novih védenj in razkritij
,
ki bo obsegala dve predavanji.
Prvo bo 21. maja, drugo pa 4. junija ob 18:00
Vsebina: Izvor človeka in njegov razvoj skozi pet ras (vključno z Lemurijo in Atlantido) in sedem podras.