(Besedilo temelji na tekstih Shai Tubeli-ja in Rachel Meron)

Človek ne poseduje le fizičnega telesa temveč tudi kopico subtilnih, nematerialnih teles, ki gnezdijo drug v drugem, napolnjujejo isto prostornino kot fizično telo ter se širijo še navzven v okolico. Ta subtilna telesa imenujemo tudi aurična polja. Aurična zato, ker imajo obliko človeške aure. Omejili se bomo na pet pomembnejših, čeprav obstajajo tudi druga. Z duhovnim napredkom duše pridobivamo dostop do vse večjega števila teh polj. Posamezna polja širijo našo zaznavo v druga izkustva in druge dimenzije. Vsa polja, skupaj s fizičnim telesom, so celota. Zaobjeti moramo prav vsa. Prosvetljen, duhovno razvit človek ima dostop do vseh svojih polj.

Aurična polja človeka so:

chopra231.jpg1. ELEKTROMAGNETNO polje : 5 do 12 cm okrog telesa;

2. ZAVESTNO polje: 30 cm okrog telesa;

3. MENTALNO-DUHOVNO polje: približno 30 do 50 cm od telesa;

4. polje KOZMIČNE DUŠE: približno 50 do 70 cm od telesa;

5. polje KOZMIČNE ZAVESTI: okrog 1 meter od telesa.

Človek ima v primerjavi z rastlinami in živalmi mnogo bolj kompleksno aurično strukturo (s petimi oz. še več polji); rastline imajo le elektromagnetno polje, živali pa tudi zavestno polje. Petero auričnih, eteričnih polj človeka se zliva z eteričnimi polji vesolja. Vsako polje prinaša drugačen pogled, drugačno znanje, perspektivo, drugo modrost. Ko bomo razumeli pomen in zakonitosti auričnih polj, bomo napravili velik korak v procesu lastne osvoboditve.

Z razvijanjem svoje duhovne narave pridemo do spoznanja, da je človek kompliciran sistem auričnih polj in fizičnega telesa, ki je najbolj »gosto« polje. Človek ob prehajanju skozi polja preide vse identifikacije: s telesom, umom, dušo… To spoznanje nam odpre svet neskončnih možnosti, o katerih se nam doslej ni niti sanjalo. Polje misli in dejanj se nesluteno razširita. Pride do spremembe samokoncepta. Odpre se vpogled v nesnovne dimenzije, ki so dostopne človeku, ko se odreče identifikacijam.

Človek je multidimenzionalno bitje, ki so mu odprti vsi svetovi, vendar se na sedanji stopnji razvoja večina ne zaveda tega dejstva. Šele takrat, ko bo naša znanost potrdila in preučila aurična polja, se bo odprlo pravo razumevanje mehanizmov človekovega delovanja, ki se seveda ne omejuje le na delovanje v fizični stvarnosti.

Posamezna polja lahko dosežemo, ko se osvobodimo določenih miselnih konceptov; takrat prestopimo iz nižjega polja v višje polje. Ni koncepta, ki ne omejuje. Duhovno razsvetljen človek ima zagotovljen prost pretok med vsemi polji in komunicira z vzporednimi polji Univerzuma.

Aurična polja so tista, ki oblikujejo telo. Spremembe v zavesti (notranjosti) se odražajo na telesu (zunanjosti). Tudi zdravje ali bolezni so močno povezane s polji. Naravna medicina bi morala delovati preko polj – medicina bi sistem zdravljenja telesa morala graditi na znanju o poljih. Medicinski posegi in zdravila s stranskimi učinki ne bodo več potrebni. Bolje je delovati na aurična polja kot na fizično telo. Ko so polja uravnotežena, je tudi fizično telo v ravnotežju, ker je telo kot najgostejše polje odsev harmonije na višjih nivojih (poljih) . Telo ne zboli, ker je »ujelo« virus, pač pa se virus naseli v telesu, ker ga je pritegnilo telo, katerega polja niso bila uravnotežena.


Elektromagnetno polje

je polje precej grobe, zgoščene energije v naši auri (takoj za gostoto fizične forme), zato je tudi že znanstveno dokazana. To polje je najbližje formi fizičnega telesa. Električni in magnetni pojavi v telesu znanosti niso tuji in jih je sposobna meriti. Kirlianova fotografija je eden izmed konkretnih dokazov o obstoju subtilnih nesnovnih polj.

Bolj ko na svoje telo delujete iz finejših polj, bolj lahko vplivate na grobo energijo (telo). Ko se zavedamo, da so misli in čustva vibracije izven našega telesa, lahko nanje vplivamo od zunaj.

Seksualna privlačnost prihaja iz elektromagnetnega polja. Običajna privlačnost med dvema človekoma prihaja iz prvega, nekaj tudi iz tretjega polja.

Problem uma je problem navezanosti na koncept. Ko imamo ambicijo, se zataknemo v prvem ali v drugem polju.


Zavestno polje

ki ga že proučujejo znanstveniki, bo temeljito spremenilo dosedanje predstave o našem umu. Um, ki posluša v sebi, zajema iz drugega polja. Zdaj poskušamo uravnovesiti to drugo polje – čistimo čustva.

Zavedati se moramo, da čustva nimajo sedeža v našem telesu, temveč so izven telesa. Misli in čustva so vibracije, ki bivajo v subtilnem telesu, v drugem auričnem polju. Ko človek dojame, da misli in čustva prihajajo iz tega polja zavesti, začne tudi razumevati, da lahko z njimi svobodno upravlja. S samozavedanjem začne človek absorbirati tudi druga, bolj fina polja.

Misel in površinska izkušnja sodita v elektromagnetno in zavestno polje. Življenjske izkušnje ustvarjajo misli, koncepte, vtise. Ti vtisi postanejo elementi polja zavesti. Polje zavesti sprva deluje na podlagi inercije – vzorcev (ni izbire).

Polje zavesti je polje delovanja uma. Razdeljeno je na zavest in podzavest. Zavestni del je tisti, ki se ga zavedamo, podzavest pa je most do sprejemanja kolektivnih vzorcev, ki so socialno in kulturno pogojeni ali iz drugih inkarnacij. Tudi znanje je v zavestnem polju in ne v umu (zato psihologija “ne deluje”, ker se ukvarja z umom in ne s polji). Um zgolj absorbira podatke, ki prihajajo iz zavestnega polja in jih ureja, pri tem pa so možgani posrednik na fizični ravni.

Polje zavesti vsebuje vse misli in koncepte, ki jih zbiramo skozi inkarnacije. Ko fizično telo umre, polja, od drugega naprej, ostanejo. Prvo, elektromagnetno polje, se priključi zemeljskemu elektromagnetnemu polju. Zavestno polje pa sooblikuje človeško telo v naslednji fizični inkarnaciji.

Na polju zavesti je treba postoriti veliko dela. V tem polju napredujemo skozi dve fazi: v prvi sprejemamo, v drugi pa se razvijamo skozi duhovno delo. Gre za čiščenje polja zavedanja – čustev in misli. Miselni vzorec se ne more spremeniti, če ne delamo na čustvih.

Pomembno je poslušanje – golo poslušanje, ko se ne ograjujemo pred nobeno možnostjo. Takrat ni obrambe. Vprašanje in poslušalec sta eno. Odgovor je v vprašanju. Če pride odgovor iz preteklosti, pomeni, da smo se ujeli v zanko starega uma.

Ljudje medsebojno komunicirajo tako, da pošljejo misel iz svojega zavestnega polja (in ne iz uma) v zavestno polje drugega. Takšna neposredna komunikacija je telepatija. Bolj ko so ljudje med seboj povezani in več ko je razumevanja med njimi, lažja je komunikacija. Veliko več konfliktov nastane, ko komuniciramo iz uma, ker um v komunikacijo vključuje proces interpretacije (povezovanje s spominom).


Mentalno-duhovno polje

je še vedno blizu telesa, vendar je bolj fino od zavestnega polja in vsebuje mešanico misli in čustev. Odgovorno je za duhovne vizije, koncepte in intuicijo. To polje je povezano z duhovnimi dimenzijami, kjer izkušamo vizije, vtise, stike z dušami.

V mentalno-duhovno polje pridemo tudi s pomočjo drog, halucinogenih gob… Vanj prihajajo sporočila višjih bitij in tudi nižjih »upornikov«. Kanaliziranje se vrši preko tega polja. Človek, ki kanalizira, zapusti um in pride v to polje, vendar večina ne more resnično vanj; iz zavestnega polja absorbirajo vtise, vzorce iz zavestnega polja.

Ko vzamemo določeno zdravilo, le-to lahko povzroči stranske učinke. Razumemo, da so zdravila nekaj izven nas. Ko želimo ozdraveti, se je koristno zavedati, da bolezen ni del naše osebnosti; treba je prekiniti identifikacijo z boleznijo. Pozdravimo se, ko delujemo na telo od zunaj, ker spremenimo svoje misli.

Mentalno-duhovno polje je zvezano z nevarnostjo, ker skozenj ljudje izkušajo prijetne dogodke – druženje z angeli, na primer. Gre za miselni proces, za interpretacijo sporočil, ki jih prejme um. Ne posvečajte pozornosti takšnim izkušnjam. Vse te vizije vodijo po naravni poti v polje duše. Izkušate lahko vaš avtentični, najgloblji Jaz, ki ste ga iskali v vseh inkarnacijah. V tem polju je moč videti inkarnacije, ne pa tudi prepoznati njihovega pomena.

Ko človek deluje v mentalno-duhovnem polju, je v stiku z intuicijo in se lahko poglablja v minule inkarnacije, lahko vidi prihodnost in preteklost – druge inkarnacije; čuti stvari, ki jih ne zna razložiti.

To polje, polje duhovnih dimenzij, se je z učenjem začelo počasi odpirati. Ko se odpre, postane dejaven v Univerzumu. Takrat človek razume, da ni od Stvarnika ločen osebek, zave se svoje povezanosti z vesoljem, postane prost in neodvisen.

Tretje oko je naravna povezava med hipofizo in talamusom. V mislih povežite ta dva dela možganov in z jezikom pritiskajte na nebo. Na ta način vzpostavite povezavo z mentalno-duhovnim poljem.

Do razsvetljenja ne moremo priti, dokler delujemo na ravni misli! Če nadaljujemo duhovno pot, zdrsnemo v polje kozmične duše, kjer je izkušnja, da smo duša, zelo močna.


Polje kozmične duše

Ko je duša dovolj zrela, začuti impulz prepoznati se. To je impulz duše, ki teži k razbitju individualnosti, saj želi prepoznati svojo pravo naravo kot Božja iskra.

Oseba, ki doseže polje kozmične duše, se vse močneje zave sebe kot duše, obenem pa usiha izkušnja sebe kot človeka. V tem polju izkušamo svoj najgloblji jaz, ki je naše resnično bistvo, spoznamo svoj najvišji namen v življenju; zavemo se, da smo delček velike duše, ki je Stvarnik (Bog) in izkusimo močno povezanost z vsem. Sestavijo se koščki velike sestavljanke. Ko se to zgodi, postanemo eno s celoto.

Skozi to polje lahko vstopimo v polje Očeta, Stvarnika. V tem polju ni rojstva in ni smrti, saj duša ni umrljiva. Vidimo skrito logiko vseh programov lastnega življenja. Razumemo kozmične zakone, vidimo slike vseh duš in njihove programe. V tem polju lahko razumemo Božjo logiko, inteligentno Veličino, Milost in veliko Modrost življenja. Občutenje neskončnosti, odsotnost strahov, želja po učenju ter spominjanje svojega celotnega programa in namena so spremni pojavi izkušnje lastnega višjega jaza.

V polju kozmične duše prepoznamo svoje inkarnacije in njihove pomene. Lahko se spomnimo svojega namena in posameznih vlog v vsaki inkarnaciji sestavljanke življenja. V tem polju je razumevanje na zelo visokem nivoju. Pomembne sanje prihajajo s tega polja. So sporočila višjega Jaza. Kozmično polje duše je povezano s kozmičnimi polji drugih posameznikov.

Jezusova zavest je pripadala polju duše in pomeni doseganje enosti med Očetom in Sinom. Njegova duša je prišla na Zemljo razodeti dejstvo, da smo duše v fizičnem telesu.

V polju duše se zavemo, da ni strahov (duša je nesmrtna). Tipični strah pred smrtjo izgine, ker duša ni osrediščena na preživetje in potrebe fizičnega življenja, ker je svobodna in večna.

Danes vse več ljudi kanalizira – so v zavestnem polju in polju duše, vendar ni nujno, da je posamezen kanal na zelo visoki ravni.

Tudi polje kozmične duše je treba naposled zapustiti, da lahko vstopimo v peto polje.


Polje kozmične zavesti

Na poti svojega duhovnega razvoja zatem, ko smo opustili identifikacijo s telesom, umom in dušo, napredujemo k spoznanju, da realnost ni individualna izkušnja, temveč Enost. Želi si delovati kot del te celote, del totalnega in ne kot individualni, ločeni del. To polje izkusimo v stanju nirvane.

Polje kozmične zavesti je polje brez identifikacije. Gre za razsvetljenje duše. Na spodnjem robu izkušamo totalno identiteto – Enost in hkrati partnerstvo z vsem. V tem polju je ustvarjen stik z globoko Esenco, bistvom stvarstva. Omogočena je izkušnja čistega zavedanja; dosežemo doživljanje tistega, kar imenujemo Enost, Stvarnik, Bog. Razumemo, da ta deluje v vseh poljih. Jaz ne obstaja, je samo čisto zavedanje. V stiku s poljem kozmične zavesti funkcioniramo kot človek in smo hkrati ves Kozmos.

Postanemo kaplja v oceanu Enosti, kjer ni rojstev in smrti, dobrega ali slabega, kjer ni ločenosti; gre za popolnoma nov obstoj, kjer ni izkušnje (izkušnja pomeni ločenost). Meditacija vas ne more popeljati v ta obstoj – osvoboditev.

V globokem spancu brez sanj gre duša na obnavljanje svoje energije v polje kozmične zavesti. Zato je spanje zelo pomembno. Sveti jogiji, ki so stalno v petem polju, ne rabijo spanca.

To polje omogoča popolno svobodo in nenavezanost na življenje; to omogoča globoko sprostitev in mir. Ko nismo navezani na življenje, smo lahko tudi ob katastrofah popolnoma mirni. Smo v stiku z izvorno esenco, v kateri se obnavljamo in polnimo.

Ko izkušamo to polje na naraven način, ni časa, ni prostora ali oblike – dejansko ni ničesar. Ni meje med nami in oceanom življenja. Zdaj nam je (z umom) nemogoče dojeti dejstvo, »da ne obstajam« kot ločen osebek. Duša je energija in ne materija.

Duhovni učitelji, ki delujejo iz petega polja, včasih »preskočijo« nižja polja. Njihov um ni doživel transmutacije (zelo važno je čiščenje vseh polj, posebno čustev in uma, da dosežemo peto polje).

Ko bi duhovni učitelj doživel popolno razsvetljenje, bi v trenutku izginil.

Dih je kot nit, ki fizično telo poveže z vsemi polji in doseže peto polje, zato jogiji v polju kozmične duše ustavijo fizični dih. Poleg fizičnega diha poznamo še pet ravni diha.


Proces opuščanja omejitev

Koncept pojmovanja človeka je šele na prvi, začetni stopnji. Obravnavamo se kot fizično telo in menimo, da je duša proizvod uma.

Navezanost na materialni svet je oblika samoomejevanja, ki se povezuje z navezanostjo na telo in identiteto. Nihče nas ne prisili k temu, gre za svobodno izbiro na ustrezni duhovni ravni. Trpljenje je rezultat navezave na lastno identiteto. Ne morete trpeti, če se ne identificirate z nečem (npr. s telesom ali podobo o sebi), zato vzrok trpljenja ni v materialnosti temveč v identifikaciji. Napredek je v opuščanju identifikacij.

Najprej človek spozna, da ni zgolj fizično telo in si želi prestopiti meje fizične kletke. Pojavi se želja po spremembi. Nato pade v novo identifikacijo, z umom, mislijo.

Človek s svojo svobodno voljo lahko izbira, kam bo usmeril pozornost – kaj hoče z zavestjo osvetliti. Če elementa izbire ne bi bilo, bi bil človek enak robotu. Priznajmo si, da smo ujetniki sedanjih predstav in preživelih konceptov. To priznanje je ključ do svobode duše.

V vsakomur vcepljena globoka želja po duhovni svobodi nam omogoča, da prekinemo posamezno istovetenje in se usmerimo k ustreznejši prepoznavi sebe. Vse to pa se dogaja s pomočjo uma. Zato je potrebno brisati miselne vzorce, ki temeljijo na starih identifikacijah. Izbiramo misli in čustva, ki bodo ustvarjali našo prihodnost. Takoj ko svojo pozornost preusmerimo drugam, se spremeni tudi naše zavedanje in izkustvo.

Kako bomo uspešno prešli s fizične prepoznave (istovetenje s telesom) na višje ravni zavedanja? Da lahko misli preusmerimo v ustreznejšo smer, potrebujemo ustreznejše, celovitejše znanje. To znanje je znanje o duhovni naravi človeka, ki vključuje znanje o auričnih poljih.

Dolgotrajnejša omejenost zgolj na eno polje pomeni duhovni zastoj. Opuščanje vseh lastnih identitet, vseh vezanosti, omogoča prehode skozi vsa polja. Duhovna svoboda je možnost prostega gibanja po vseh poljih brez navezanosti in omejitev. .

Gibanje v polju kozmične duše pomeni celostnega človeka, ki odloča o svoji usodi, človeka, ki preseže preprost um, ki pozna najvišji namen; človeka, ki si ureja življenje, ne da ga življenje obvladuje. Takrat izkušamo enost z vsem, kar obstaja. Peto polje je polje ustvarjanja stika s Stvarnikom, ko izkušamo blaženost in modrost brez omejitev.