world07.jpg

V tematskem sklopu Svet za vse bomo spregovorili o možnih poteh iz ekonomije kopičenja, zaradi katere se prepad med bogatimi in revnimi vse bolj poglablja, napetosti pa rastejo in grozijo z novimi spopadi največjih dimenzij.

Osrednja tema je delitev dobrin, s čemer bi zagotovili pravično razporeditev naravnih virov in potrebnih sredstev za preživetje. Odlična vira sta knjigi Roka Kralja: K ekonomiji delitve in Svet za vse, iz katerih navajamo posamezne odlomke.

Teksti:

K ekonomiji delitve - Kazalo
Pregled tem - kazalo knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

Veliko sprenevedanje
O žalostnem ozadju sedanjih ekonomskih terminov: svobodnem trgu, kapitalizmu, komercializaciji družbe. Gre za del prvega poglavja iz knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

O kapitalizmu
Poglavje o kapitalizmu. Del prvega poglavja iz knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

Varuhi bogatih
O mednarodnih institucijah – varuhih kapitalizma. Del prvega poglavja iz knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

Komercializacija družbe
O pogubnem vplivu komercializacije – temeljnemu kamnu kapitalizma. Del prvega poglavja iz knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

Miti sodobnega sveta
10 stereotipov - mitov, ki so krivi, da je družba takšna, kot je. Del prvega poglavja iz knjige Roka Kralja K ekonomiji delitve, samozaložba, Kamnik 2003

Svet za vse - kazalo
Pregled vsebine - kazalo odlične knjige Roka Kralja Svet za vse, samozaložba, 2005

Ekonomija za vse
O zadovoljevanju potreb vseh, korupciji in špekuliranju, energiji in denarju… Gre za peto poglavje iz odlične knjige Roka Kralja Svet za vse, samozaložba, 2005