...in njihove posledice

Poglejmo si zdaj na kratko, kakšne posledice imajo pomembnejša od navedenih prepričanj.

Prepričanje, da sta človek in Bog dve popolnoma ločeni identiteti ima posledico, da se človek počuti nemočnega, nesposobnega, nevednega, nebogljenega, ogroženega. Če ni povezan z neskončno Stvarnikovo modrostjo in močjo, nima zadostnih potencialov, da bi se lahko spopadal z grožnjami in stiskami, ki so po njegovem prisotne. Vsako od navedenih počutij oz. čustev zato povzroča strah zaradi potencialnega neuspeha. Občutek ločenosti od Stvarnika oz. Boga je primarni razlog strahu.

Prepričanje, da smo ločeni od Boga, ima posledico tudi predstavo o smrti, prenehanju bivanja.

Če bi bil človek povezan z Bogom in imel vse njegove lastnosti in atribute, bi imel s tem tudi večno življenje.

Prepričanje, da na svetu ničesar ni dovolj, povzroča tekmovalnost, napetost, ogroženost, agresivnost, in v končni posledici vojne za zagotovitev manjkajočega. Povzroča kopičenje bogastev v rokah manjšine, ustvarjanje prepada med bogatimi in revnimi ter postavlja na piedestal vrednote kot so kapital, denar, moč, nadvlada

Vsa ta prepričanja so podlaga ravnanja in odločanja in so kot takšna razlog za položaj, v kakršnem se človeštvo nahaja. Predlagam vam, da v nadaljevanju skupaj preverimo, ali res »pijejo vodo«, oziroma s preprostim logičnim sklepanjem ugotovimo, ali obstaja še kaka druga verjetna resnica. Kaj pa, če so to v resnici iluzije , ki smo jih ustoličili kot resnična dejstva? Kaj pa, če so resnična izročila vzhodnih ljudstev, ki pravijo, da je vse skupaj le iluzija, privid? Z vsako od teh iluzij se bomo soočili posebej.

A kako bomo vedeli, da je nova razlaga oz. trditev prava?

Življenje je resnica, ki se sama sebi razkriva. Vse stvari nas peljejo k naši najgloblji resnici. Prepoznamo jo zaradi v vsakem od nas vgrajenega nezmotljivega občutka, ki se oglasi, ko zabrni prava struna

Vsak izmed nas ima dostop do večne modrosti, ki se odraža kot intuicija, božji prst, notranje spoznanje ali kako drugače. Problem je le v tem, da se tega premalo zavedamo. Videti je, da smo si voljni priznati, da se Stvarnik, Bog vmešava v naša življenja, zavračamo pa misel, da nas Bog lahko v resnici navdihuje pri razmišljanju, razumevanju, govorjenju in delovanju.

Ob koncu tega besedila bo marsikdo spoznal, da je najvišja avtoriteta ne zunaj, marveč znotraj nas. Vse poti namreč vodijo k Stvarniku. To pa zato, ker nikamor drugam niti ne moremo priti. A poti so marsikdaj zelo vijugaste.

Preden pa se bomo poglobili v tehtanje zgornjih prepričanj, se bomo ustavili pri prvem temeljnem kamnu – teoriji o nastanku vesolja (kozmologiji ) in razmislili, kaj je Stvarnik prazaprav imel v mislih, ko je ustvaril vesolje. Tukaj bomo naleteli na prvo težavo. Filozofija se je s kozmologijo veliko ukvarjala, a človeštvo se je po Descartesu odločilo za kartezijanski dualizem, ki svet deli na dve entiteti – na duha in materijo, na subjekt in objekt, opazovalca in opazovano. Uveljavil se je materialistični svetovni nazor, ki materialni svet postavlja v ospredje kot nekaj najbolj merodajnega, merljivega, eksaktnega in objektivnega. Žal pa ta nazor ne zna pojasniti marsičesa, predvsem pa ne zna pojasniti celote duhovnega in materialnega – če pristanemo na omenjeno delitev. Zato bomo morali poseči po drugačnih razlagah , ki dajejo bolj celovite odgovore. Poznamo jih na primer iz tekstov izpod peres velikih filozofov Spinoze in Schopenhauerja , ki pa ju niso jemali dovolj resno.

Tisto, o čemer bomo govorili v nadaljevanju, se v glavnem ne nanaša na vaše današnje zaznavanje samega sebe temveč na bistvo človeka. Govorili bomo torej o vašem bistvu, ki se lahko močno razlikuje od tega, kar danes trenutno ste. To bistvo je nekaj, s čimer se doslej niste resno ukvarjali, čeprav je temelj, na katerem počiva vsa vaša razumska (miselna) zgradba. To bistvo je za vas nepredstavljive važnosti, saj vas vodi do vaših potencialov, ki se jih zdaj morda le nejasno zavedate.

Predlagam vam, da se za kratek čas odlepite od prepričanja, da so vaše sedanje temeljne predstave o tem bistvu in o naravi stvarnosti prave oziroma edini pravilen odraz resničnosti. S tem si boste zagotovili potrebno prožnost duha, da bo vaša logična misel lahko nemoteno sledila miselnemu toku v nadaljevanju razlage, ki sledi.

V tekstu "Kozmologija " se bomo lotili temeljev razumevanja stvarstva in ugotovili, kakšna bi lahko bila primernejša razlaga stvarnosti, v kateri živimo. Pred tem pa bi si lahko v sekciji Na sledi modrosti pogledali, kaj je na svetu najpomembnejše in kakšni miselni zakladi se skrivajo v nedrjih filozofije.

 

Vabljeni tudi k branju drugih besedil na podobne teme (sekcija Premagati strah in Na sledi modrosti):

Iluzije

Obvladovanje iluzij

Mit o smrti

Bistven je intelekt

Model resničnosti

Religija na rešetu

Zavest in stvarnost

Um, gospodar sveta

V labirintu časa

Pojmovnik življenja

O trdnosti snovi

Smrt - dogodek v življenju duše

Kaj se gre duša v vesolju

...

 


 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih