Vedska kozmologija

Ko skušamo razvozlati dimenzijski vozel in spoznati ravni bivanja, je zanimivo pogledati tolmačenja v staroindijskih Vedah, 18.000 let starih svetih spisih. Da temeljijo na znanstvenih osnovah, dokazujejo natančni opisi planetov sončnega sistema, pa tudi informacije o zapletenih letečih strojih in vojnah z orožjem, ki je še najbolj podobno jedrskemu.

Najprej pojasnimo nekatere sanskrtske izraze, ki jih uporabljajo Vede.

V vedskem sistemu je zelo pomemben termin »Veliki dih«. Vse izhaja iz prvobitne Enosti. Vso kreacijo prikliče v obstoj energetsko gibanje Enega Kreatorja kot bitja, ki ga v Vedah imenujejo Parabrahman ali Brahman. Pozor torej: Enost ali Brahman je zavestna entiteta! Ta se po načelu dualnosti razdeli na Prakriti in Purušo.

Splošno ime za materijo, snov v osnovni obliki, je Prakriti. Predstavlja »nediferencirano kozmično snov«, žensko načelo. Nanjo delujejo vibracijske sile - ustvarjalno moško načelo Puruša -in tako izoblikujejo manifestirano vesolje. Vesolje torej nastane z združitvijo moškega in ženskega načela. To se povsem ujema z našimi dosedanjimi ugotovitvami: govorili smo o tem, da materija nastane z združitvijo dveh torzijskih polj A1 in A2.

Pomensko najbližji sanskrtski izraz za eter v Vedah je prana. Angleži tudi izraz akaša prevajajo kot eter. To je življenjski princip vesolj in vseh živih bitij. Prano primerjajo s tekočino, z oceanom; je nekaj zavestnega, gibljivega, živega, vse izpolnjujočega. Odkod prihaja to gibanje? To gibanje ustvarja Brahman, lahko bi rekli - duh sam! Z izrazom svara pa Vede poimenujejo tok ali val življenja. Ta je tisti, ki nediferencirano snov spremeni v diferencirano vesolje, v konkretno materijo.

Sanskrtski izraz za vibracijo je tattva, ki govori o načinu gibanja. Središčni impulz, ki ohranja snov v stanju zelo hitrega vibriranja, omogoča, da vibracije spiralnih tokov iz trenutka v trenutek oblikujejo tridimenzionalne forme – Platonska telesa, ki so v resnici stojni valovi. Fizična realnost tako nenehno nastaja in izginja. Seth tu razlaga: fizične oblike so rezultat velike čustvene osredotočenosti. Velika psihična energija ni le ustvarila vaše fizično telo temveč ga tudi ohranja. Ta pulzirajoča forma je spremenljiva, fluidna, čeprav se zdi nespremenljiva, dokler traja. Vaša čustvena moč projicira navzven tudi druge forme, v skladu s čustveno naravnanostjo.

Govorili smo že o tem, da opaženi predmeti nenehno bliskovito nastajajo in izginjajo. Stvarnost se nenehno spreminja in zavzema obliko, ki je vsakokrat ustrezna novim okoliščinam. A to še ni vse; hkrati z opaženo trdno fizično obliko je v isti prostornini še kopica drugih form, manj fizičnih, ki zaradi večjih nihajnih hitrosti niso vidne očesu, občutljivemu zgolj za zelo omejen spekter svetlobnih vibracij. A to seveda ne pomeni, da ne obstajajo.

Vibracije etra, ki dajejo vtis fizičnih teles, se podvajajo v drugih gostotah, na drugih vibracijskih ravneh obstoja. Poleg »fizičnih« form tam obstajajo tudi druge forme, nič manj realistične, a očesu nevidne. Nekateri ljudje s paranormalnimi sposobnostmi se znajo uglasiti tudi na druge »kanale«, ne le na tistega, ki ga sprejema večina.

Hitro vibrirajoči deli našega zavestnega bitja, ki se jih ne zavedamo, se nahajajo na drugih ravneh, kjer zavest rokuje z mnogo močnejšimi energijami in ustvarja forme, ki vplivajo na fizično raven.

Vede navajajo pet glavnih ravni ali vibracijskih stanj etra (od tod tudi pet osnovnih Platonskih teles). Ker imata dve od njih pozitivne in negativne atribute, jih je tako sedem. Tudi RA inteligenca govori o sedmih ravneh etrske gostote, ki ustrezajo razvitosti zavesti bitja. Poglejmo lastnosti in izraznost vsake od teh ravni oziroma dimenzij.

1. Zavedanje; Zemlja, trdno fizično, elementarno telo
2. Rast; razvoj brez poznavanja svojega bistva; živalska zavest
3. Izbira; približevanje k samospoznanju; raven trpljenja; izbira služiti sebi ali drugim
4. Ljubezen; raven ljubezni in povezovanja; tu modrost še ni popolnoma razvita
5. Svetloba; svetloba, razum in modrost so tu na visoki ravni a ne združeni z ljubeznijo
6. Enost; vzpostavljeno je ravnovesje med ljubeznijo in modrostjo
7. Prehod; sveta narava vseh stvari je uresničena; prehod za vrnitev v Enost je odprt

Kot je videti, se dimenzije razlikujejo med seboj po ravni zavestnega delovanja. Fizična telesa so posebna vrsta zavestne projekcije. Na vsaki od navedenih ravni se zavest ukvarja z določenim spektrom problemov ter razvija določene zavestne kvalitete. Na tretji ravni, ravni človeka, se zavest usmerja k izkušnji prepoznave lastnega duhovnega bistva in k zavedanju, da vsi izhajamo iz istega izvora. Udejanjanje tega v praksi je stvar četrte ravni, na peti pa se povezujeta modrost in ljubezen. Razvita duhovna bitja na šesti ravni to skladnost praktično doživljajo, na sedmi ravni pa dosežejo popolno samospoznanje in vrnitev v svoj izvor – v Enost.

Bitja na posamezni ravni zaznavajo nižje ravni, višjih pa ne. Pri inteligencah RA in Seth gre za bitja z višjih ravni zavesti, ki nam pomagajo. Nekatere vrste takšnih bitij religije imenujejo »angeli«.

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih