Sekvenčna fizika

Fizik Rod Johnson je obelodanil nova spoznanja o zgradbi snovi in jih strnil v »Sekvenčno fiziko«, temelječo na naslednjih predpostavkah:
- ni »trdnih« delcev, so le vrtinci, skupki energij, katerih zamrznjene, stojne vibracije opažamo kot trdna telesa;
- atomi so vrteče se geometrijske forme v obliki Platonskih teles, ki izhajajo iz osnovnih geometrijskih struktur;
- obstajata dve temeljni etrski gostoti, A1 in A2, ki se odražata v strukturi tetraedra in oktaedra; ti gostoti se prepletata in rotirata v nasprotnih smereh. Oktaeder je vgrajen v tetraeder in ima isto simetrično os. Ti dve geometriji se ujemata v osmih faznih položajih. Bistvenega pomena je, da se energija med njima pretaka. To pa se dogaja le, ko se robovi obeh teles ujemajo;
- vse dimenzije ali ravni gostote v vesolju so zgrajene iz omenjenih dveh temeljnih etrskih gostot.

Novi model snovi, ki velja tako za mikro kot za makrokozmos, torej predpostavlja dve temeljni, rotirajoči etrski gostoti, A1 in A2, ki gradita vso materijo in ustvarjata polje sil na mikro in makro kozmični ravni. Gre za kroglasti vrtinec, sestavljen iz dveh nasprotno vrtečih se polj, ki se pojavlja na vseh ravneh eterične gostote; naj ga opažamo ga kot atom ali galaksijo, mehanizem je isti.

Pozitivni in negativni naboj sta odraza različnih etrskih tlakov – negativni naboj predstavlja večji tlak v polju etrske energije kot pozitivni. Tudi gravitacija je tlak etrskega polja; razlika med električnim nabojem in gravitacijo je le v velikosti tlakov. Ta spoznanja so nov, preprost in trden temelj nove fizike.

Atomi in »prazen prostor« okrog njih so iz istega »tekočega energijskega toka«, le da se pri atomih oblikuje v spiralni vrtinec. Ko atomi vsrkajo ali sproščajo energijo, se ta oddaja oz. sprejema v obliki fotonov. Foton je energijski impulz, ki potuje skozi eter. Buckminster Fuller je dokazal, da ima foton geometrijsko strukturo v obliki dveh zlepljenih tetraedrov.

Obstaja težnja h kroglastemu oblikovanju energijskih polj. Kadar se energijska polja pomikajo skozi eter, se os vrtenja ujema z njihovo smerjo gibanja. Pri gradnji kompleksnejših masnih struktur imamo tako harmonične etrske vrtince, ki se združujejo in oblikujejo večje strukture z večjo enotnostjo in koherenco.

Atom je torej vrtinčna struktura v etru in torzijski generator. Da bi vibriral, mora nenehno vpijati in obenem sevati eterično energijo, pri tem pa seje torzijske valove v okoliški eter. Kozireva primerjava etra s tekočino, materije pa z gobo se zdaj tudi logično utemelji. Vsako premikanje, stiskanje, vibriranje, segrevanje itd. materije ima vpliv na eter, v duhu medsebojnega učinkovanja.

Določene geometrijske oblike povzročijo boljše, druge slabše izkoriščenje torzijskih valov kot druge; nekatere usmerjajo in zgoščujejo energijo (kot npr. piramida, stožec) ali jo razpršujejo (luknjičaste strukture, satje). Teh vplivov, ki delujejo tudi »skozi zid«, najpogosteje ni mogoče preprečiti s kakim ščitom (kot tudi ne gravitacije).

Z novim teoretičnim ozadjem so nove, poglobljene raziskave snovi razkrile marsikaj presenetljivega. Pokazalo se je namreč, da se struktura snovi oblikuje tudi na doslej nepredstavljive načine, ki so v nasprotju s sedanjimi znanstvenimi koncepti, pri tem pa je odločilnega pomena tudi, v kako velike skupke se delci združujejo. Zelo zanimivo področje so npr. kvazi kristali, ki se odlikujejo z izjemnimi lastnostmi (hramba energije, velika trdnost, temperaturna obstojnost, elektromagnetna gostota, detekcija infrardeče svetlobe…), ali pa Bose-Einsteinovi kondenzati - večji skupki snovi, ki se obnašajo kot en sam delec ali kristal.

Da lahko ob dovajanju energije snov prehaja med dvema nivojema etrske gostote - »dvema dimenzijama« - dokazuje iridijev mikrogrozd. Ima zanimivo lastnost, da mu pri segrevanju masa naraste za 300%, nato pa se pri 850 stopinjah C vplini in preprosto izgine. Preseli se na višjo raven etrske gostote in nam izgine izpred oči. Z ohlajanjem se zopet vrne na nižji nivo, pojavi se »iz nič« in zavzame prejšnjo trdno obliko.

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih