Spolnost v novi luči
(4)

Ena od posledic materialističnega pogleda na stvarnost je tudi, da je naš pogled na spolnost tragično pomanjkljiv. Človeka obravnava le kot fizično bitje in duhovno komponento popolnoma prezre; prezre pa tudi dejstvo o spolni naravi vesolja. Razumeti spolnost pomeni dojeti širše razsežnosti življenja, ne le na mikro, temveč tudi na makro ravni. Sila, ki napaja vse v naravi, na vseh ravneh, je spolna sila, odraža pa se na različne načine: kot spolna privlačnost, privlačnost med kozmičnimi telesi (gravitacija), privlačnost med delci v strukturi atoma (jedrska sila) itd.

Naš svet je svet dualnosti, nasprotij. Življenje – nenehna sprememba – je pravzaprav neprekinjeno osciliranje med številnimi nasprotji, ki so razdeljena v dva tabora – jin in jang oziroma moškega in ženskega. Življenje je tako nepretrgan niz izbir in poteka kot nenehno odločanje med ženskimi in moškimi izbirami. Tudi vsako dogajanje lahko opišemo kot zaporedje sprememb, izbir. Prav te spremembe so tisto, kar ustvarja tok časa.

Izbira se pri živih organizmih dogaja iz trenutka v trenutek. Živeti modro pomeni uravnotežiti ženske in moške izbire. Bolj ko smo duhovno razviti, močnejšo žensko-moško harmonijo znamo ustvarjati. Vztrajanje pri nečem je ženska lastnost. Kadar ni spremembe, je izbrana možnost vztrajanja pri starem. Daljše vztrajanje pri enovrstnih izbirah povzroči izgubo ravnovesja in vodi v propad. Smrt je pojav, ko možnost odločitve in izbire ugasne.

Spolnost je najplemenitejši izraz dualnosti zato, ker obe nasprotji združuje v celoto. Ko se moško in žensko bitje zlijeta v eno(st), se zgodi dogodek kozmičnega pomena: ustvari se novo bitje, ki v sebi nosi izkušnje svojih staršev.

Spolna narava vesolja se mora odražati tudi v matematiki, ki je precizno orodje za popisovanje dogajanja v naravi. Tu operiramo s številkami in števili, med katerimi imata najpomemb­nej­še mesto nič in ena. Ničla in enka sta ponazoritev spolnega dogajanja na matematičen način.

Ali ste kdaj pomislili, kaj simbolizira številka ena (1)? To je simbol, ki spominja na falus. V njem se skriva moško načelo. Vedno začnemo šteti z ena, nikoli z nič, kajti začetni impulz v naravi daje moški. Ničla (0) pa nezgrešljivo spominja na ženski spolni organ. Ničla je izvor vsega; tako kot se vse rojeva skozi žensko spolovilo, tako vsa števila izhajajo iz števila nič. Zato ničla predstavlja tudi število neskončne vrednosti.

Moško in žensko število, 1 in 0, imata lahko družino – »otroke«. V najbolj uporabljanem, desetiškem številskem sistemu s številom članov 10 so to števila 2 do 9. A nobeno število ni pomembnejše od staršev, od 0 in 1. Druga števila ju na videz dopolnjujejo, v resnici pa gre le za simboličen, bolj zgoščen prikaz zaporednih izbir. Toda starša 0 in 1 lahko vse opravita tudi sama. V binarnem številskem sistemu, ki je temelj vseh računskih strojev in računalnikov, starša sama izvedeta vse operacije. Desetiško število pet (5) binarno zapišemo kot 101, torej gre za opredelitev sosledja moške, ženske in moške izbire.

Ustreznejša opredelitev spolnosti

Spolnost v najširšem pomenu besede pomeni dejavnost, vključujočo spolne organe, katere namen je zagotoviti čutne užitke, kdaj pa kdaj tudi potomstvo. A takšen pogled zgreši bistvo. Ne upošteva namreč dejstva, da je spolnost predvsem energijski pojav in se omeji le na posledice. Bistveno pri spolnem odnosu je, da se v telesu v zelo kratkem času zbere velika količina vitalne energije. Toliko vitalne moči v tako kratkem času ne moremo zbrati na noben drug način. Pa tudi izgubiti ne! Nobena druga aktivnost tudi ne more sprožiti tako obsežnega in usklajenega delovanja celotnega telesa.

Toda spolnost ni le akt zbiranja energije, temveč precej več. Naši spolni organi so ustvarjeni tako, da sta moško in žensko telo idealno povezljiva, združljiva s posebnim namenom: da si energijo in spolne substance v spolnem stiku izmenjata. Spolnost je proces izmenjevanja, prepletanja, prežemanja. Ne drži namreč, da le moški da svoje seme ženski; tudi on prejme od nje določene telesne sokove in energijo, ki v kombinaciji z njegovimi substancami sprožijo procese, vidne predvsem na subtilnih, energijskih ravneh.

Primerneje bi bilo torej reči, da je spolnost mehanizem za hipno mobiliziranje vitalne energije in telesnih sokov in njihovo izmenjavo med spoloma. Zgolj z energijo enega pola ne moremo ustvariti čudeža. Ko pa se združita spolna energija in sokovi moškega in ženske, se lahko zgodi čudež, kakršen je na primer nastanek novega bitja. Le spolni ogenj lahko ustvarja.

Da bi bila zgornja opredelitev spolnosti popolnejša, je treba dodati še tretji element – učinke. Poleg užitkov obstajajo tudi mnogo pomembnejši učinki, ki jih spolna energija ustvari, če jo ohranimo v človeškem telesu in usmerimo k doseganju plemenitih ciljev. Gre za doseganje plemenitenje materije in doseganje velike duhovne moči, kar je bilo v preteklosti najstrožje varovana skrivnost. Vključujejo fiziološke učinke – pomlajevanje in zdravljenje telesa, močno poživitev žlez in polnjenje vseh notranjih organov z energijo, ter psihološke oziroma duhovne učinke, ki odločilno pripomorejo k odpiranju in izgradnji duhovnih potencialov; o tem bomo več govorili kasneje. Na kratko povedano gre za drastično pospešitev našega psiho-fizičnega razvoja.

Z upoštevanjem zgoraj povedanega lahko zaključimo, da je spolnost sredstvo za krepitev telesne in duhovne vitalnosti ter plemenitenje človeka. Gre za mobiliziranje vitalnih moči ljubečega para za dosego psiho-fizičnega ali bolje rečeno telesno-duhovnega blagostanja. Takšen napreden proces, ki predstavlja opredmetenje ljubezni v najširšem smislu, spremlja tudi užitek, podoben kozmični ekstazi.

Nova opredelitev spolnosti meče nanjo povsem drugačno luč. Vsak pečat nečistosti ali celo grešnosti izgubi oporo. Kako takšno spolnost prakticirati, nam še ni jasno, očitno pa je, da njeno pravo poslanstvo pri običajnem seksu popolnoma zgrešimo.

V nadaljevanju bomo spolnost brez izgubljanja spolne energije in telesnih sokov, ki prinaša telesno-duhovno blagostanje, imenovali »napredna spolnost«, spolni odnos, pri katerem se to zgodi, pa »napreden spolni odnos«. Povem naj, da teh nazivov ne boste našli v literaturi. Uporabljam ju zato, da ju ločim od običajnega seksa in navadne spolnosti z orgazmom in izlivom semena, pa tudi od nekaterih drugih, taoističnih in tantričnih spolnih praks.

Nepoznavanje pravega poslanstva spolnosti ni le žalostno dejstvo, temveč je prava katastrofa, saj našo vitalno energijo namesto v zagotavljanja telesno-duhovnega blagostanja usmerjamo k prav nasprotnim ciljem. Žal se posledic ne zavedamo, čeprav so na dolgi rok očitne.

Zgornja opredelitev bistva spolnosti in njenega poslanstva je marsikomu tuja, ker v ozadju ni pravega razumevanja. Omejenim z materialističnim pogledom na svet so nam dogajanja v naši notranjosti ter o pojavih na subtilno-energijskih oziroma na duhovnih ravneh velika neznanka. Znanost se tem temam izogne, religije pa jih prikazujejo zamegljeno in na način, ki sodobnemu človeku ni blizu. Prvi šok je marsikomu že spoznanje, da fizično spolnost spremlja bogato dogajanje na subtilnih ravneh, ki niso dostopne fizičnim čutom.

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih