Vzroki bolezni

Dokler se isti z obliko, človek vzroke za vsako dogajanje, tudi bolezen, išče le v zunanjosti. Ne pride mu na misel, da je zunanje dogajanje odslikava notranjosti. Najpreprosteje je krivdo zvaliti na koga drugega, zunaj njega, ki postane krivec njegove nesreče in povzročitelj trpljenja. Če ne gre za okužbo oz. virus, potem je rok bolezni verjetno zunanji pritisk - trmoglavost ali prevelika zahtevnost partnerja, šefov in drugih, ki odločilno vplivajo na tok njegovega življenja; oni so »krivi« za to, da se njegov imunski sistem prične rušiti. Dokler se ne odloči, da je sam odgovoren za vse, kar se mu dogaja, dogodkov ne more obvladati in usmeriti tako, kot mu ustreza.

Kakšni so resnični vzroki bolezni? Tukaj bomo zunanje vzroke - nesreče in poškodbe, ki se sicer lahko razvijejo v bolezni in telesno prizadetost, pustili ob strani, saj predstavljajo razmeroma majhen del celotnega spektra bolezenskih primerov. Ni odveč omeniti, da so tudi ti, na videz res zunanji dejavniki, ravno tako pogojeni z našo (pod)zavestjo, saj jih sami (nezavedno) pritegnemo v svojo realnost. Človek je v prvi vrsti duhovno bitje, ki ustvarja in privlači takšne izkušnje, da lahko izpolni začrtano poslanstvo. Naključij ni, vse se podreja zakonu vzroka in posledice (karma) na individualni, skupinski, nacionalni ali vsečloveški ravni.

Notranji vzroki bolezni koreninijo v človekovi čustveno-željni naravi, prevladujočo vlogo imajo notranji vzgibi. Kot smo razlagali v besedilih Človek na eterični ravni in Človek na astralni ravni, se energijski vplivi z etrske in astralne ravni manifestirajo na fizični ravni, torej v fizičnem telesu. Pojasnili smo, s kakšnimi mehanizmi se na njem manifestirajo psihični dejavniki - čustva, želje, strahovi in prepričanja.

Večina današnjega človeštva ima danes zavest osredotočeno na astralni (čustveni) nivo, ki je usmerjen k fizični ravni bivanja. Astral je pri sodobnem človeku silno viharen in kaotičen, zato sta etrsko in astralno telo večinoma v neravnovesnem stanju. Najpogostejša pot k očiščenju duhovnih teles in zagotovitvi harmonije z naravo je - skozi čiščenje fizičnega telesa, torej skozi bolezen. Ugodnejša je zavestna pot, pot modrosti, a te se poslužujejo bolj razvite duše.

O psihičnem ozadju bolezni je že pred skoraj dvema desetletjema govorila Louise Hay (Telo je tvoje, /14/). V drobni knjižici je svoje ugotovitve strnila v tabeli, ki podaja relacije bolezen - psihični vzorec/obnašanje - afirmacija za zdravljenje. Za marsikoga je bilo to pomembno odkritje, s katerim si je lahko pomagal pri diagnosticiranju tistega, kar navadno ni lahko: kje oz. v kakšnih odnosih in prepričanjih tiči vzrok njegove bolezni.

Velika večina bolezni naj bi bila posledica motenj v astralnem principu. Spisek anomalij je dolg, naštejmo jih le nekaj:
potlačene, - nekontrolirane ali napačno usmerjene emocije,
- strahovi vseh vrst, občutek nemoči, občutek grešnosti, samopomilovanje
- bohotne in divje ali pa zatrte želje;
- kriticizem, sovraštvo, neupravičeno obsojanje sebe in drugih,
- občutek superiornosti, nadmoči, egocentrizem
- skrb, razdražljivost...
Vse to so astralna semena, ki obrodijo najprej etrsko/astralno neravnovesje in nato fizično bolezen.

Tako je razumljivo, da vse velike duhovne tradicije dajejo velik poudarek delovanju človeka, ki vodi k čiščenju, kultiviranju in plemenitenju duševnosti - k stabilizaciji misli, čustev in želja.

Bolezenska stanja lahko nastopijo tudi v primeru, kadar se etrsko telo ne prilega fizičnemu. Seveda so tudi tu v ozadju psihični dejavniki. Kadar je etrsko preveč odmaknjeno od fizičnega, je slednje deležno premajhne energijske spodbude in bolj podvrženo boleznim. V primeru, da je etrsko telo preveč prižeto k fizičnemu, pa je slednje preveč stimulirano (zlasti živčni sistem), kar lahko pripelje do živčnih in čustvenih težav ter migren. Težave se porodijo zmeraj, kadar ni zadovoljive pretočnosti med posameznimi sloji etrskega telesa.

Na bolezen lahko pogledamo tudi z vidika energije. S te perspektive je bolezen posledica napačne uporabe življenjske energije. Vsako premočno (ekstremno) čustvo ali pa prevelik idejni naboj (kakršen je tudi strah) povzroči energijske tvorbe na astralni ravni in njihov povratni vpliv na fizično telo. Človek, ki se tega zaveda, teži k zmernosti - v čustvih, željah, mislih in dejanjih. Ti napotki so tudi med osnovnimi izhodišči budizma in drugih duhovnih sistemov, ki se zavedajo več kot le fizičnega obstoja.

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

BESEDILA

Timber by EMSIEN-3 LTD

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobno o piškotkih